Усі уроки української мови 10 клас І семестр - 2018 рік

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

УРОК 32. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета (формування компетентностей): предметні: норми української орфоепії; уміння правильно наголошувати слова; діагностика орфоепічної компетентності учнів; ключові: уміння вчитися: мовленнєво-комунікативні вміння, логічне мислення; комунікативні: навички роботи в групах; загальнокультурні: прагнення до самовдосконалення.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації вивченого матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

► Прочитайте виразно уривок з «Лісової пісні» Лесі Українки, правильно вимовляючи всі звуки.

► Знайдіть художні засоби. Які образи малює поетеса?

Спить озеро, спить ліс і очерет.

Верба рипіла все: «Засни, засни...»

І снилися мені все білі сни:

На сріблі сяли ясні самоцвіти.

Стелилися незнані трави, квіти,

Блискучі, білі. Тихі, ніжні зорі

Спадали з неба — білі, непрозорі —

І клалися в намети. Біло, чисто

Попід наметами. Ясне намисто

З кришталю грає і ряхтить усюди —

Я спала. Дихали так вільно груди.

По білих снах рожевії гадки

Легенькі гаптували мережки,

І мрії ткались золото-блакитні,

Спокійні, тихі, не такі, як літні.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Орфоепічна розминка

► Прочитайте поданий текст уголос, пам’ятаючи про правильну вимову звуків української мови. Зверніть увагу на вимову звукосполучень.

Отак лежиш у полі, посеред сивого полину, у задушливому теплі, лежиш серед жовто-білого ромашкового мерехтіння, на самісінькому дні чебрецевої хвилі, що прокочується по тобі хмільним потопом,— і крутиться голова. Паморочиться в ній чи то від цієї дикої навали польового духу, від його споконвічної снаги, чи від лоскітливо-дитячого остраху, що всі ці трави і бур’яни, на яких ти лежиш і які ти прим’яв, проростуть крізь тебе, пронизавши хребет, пробивши серце, проткнувши груди. Отак заплющ очі, дай волю уяві — і відчуєш, як уже став часткою землі, як усе те зело вже росте крізь тебе, п’ючи твої соки, твою кров (Є. Гуцало).

Орфографічна п'ятихвилинка

► Перепишіть, уставте пропущені літери.

1. Материнс..ке серце щастя пр..верта (М. Гірник). 2. Пр..чиста рідна мова з непаятних глибин! (Б. Стельмах). 3. Ти власним пр..звищем Ві..чизні, мов кров’ю, маєш пр..сягати (Я. Перебийніс). 4. Запорозька Січ — військово-політична організація українського коза..тва (з енциклопедії). 5. У спомини топол..ю високою з-за обрію пр..ходить рідна пісня (П. Перебийніс). 6. Ще дідусь мій пр..мостив колесо на хаті, і л..леки з тих часів стали пр..літати (В. Паронова). 7. І кож..н слухати радий ту казку дідову пр..дивну (Л. Забашта).

► Визначте орфограми в словах із пропущеними літерами. Поясніть написання їх відповідними орфографічними правилами.

► Поміркуйте, від чого насамперед залежить грамотність людини. Обговоріть це в класі.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі

► Проаналізуйте свої помилки, намагаючись самостійно знайти правильну відповідь.

► Підрахуйте, на які правила ви допустили більшу кількість помилок.

Знання термінів

Вимова голосних

Вимова приголосних

Наголос

Милозвучність

Робота в парах

► Попрацюйте в парах. Поясніть однокласнику, у чому полягала більшість помилок, які ви допустили в контрольній роботі.

Редагування

► Зредагуйте подані словосполучення, усуваючи випадки порушення милозвучності мовлення.

Розмір й характер внесків; з скороченим робочим днем; здати у експлуатацію; з врахуванням змін й доповнень; майно у оренді; отримав у одному примірникові; згідно з статтею; права і обов’язки; зобов’язуюся узгоджувати; отримав вмотивовану відмову; стосунки між банком й вкладником; внесок в справу; збитки із операцій; кількість й якість; далось взнаки; оренда приміщення і обладнання; визначилися в кожному конкретному випадку; за погодженням з завідувачем; так би й сказав; зробила би учора; він ж одержав переказ; приніс б й сьогодні.

Самостійна робота

► У поданих словах поставте наголос. У сумнівних чи складних для вас випадках звертайтеся до довідкових видань. Запам’ятайте наголошення цих слів.

Інженерія, завдання, одинадцять, чотирнадцять, запитання, виразний, приятель, приєднання, випадок, вимога, визнання, шофер, черговий, відповісти, бюрократія, новина, індустрія, громадянин, оптовий, котрий, помилка, урочистий, наклеп, квартал, бюлетень, експерт.

Кілометр, несемо, добуток, спина, рукопис, сантиметр, водопровід, медикаменти, перепустка, показник, маркетинг, витрати, грошей, текстовий, відцентровий, семестровий, лектори, стовідсотковий, короткостроковий, кухарський, іконопис, курятина, вітчим, бородавка, вимога.

Лінгвістичне дослідження

► З’ясуйте значення наведених слів, різних за наголосом. У складних випадках звертайтеся до довідкових видань.

Вигода — вигода, атлас — атлас, відомість — відомість, прошу — прошу, ніколи — ніколи, адресний — адресний, запал — запал, видання — видання, типовий — типовий, переїзд — переїзд, заняття — заняття, об’єднання — об’єднання, пересічний — пересічний, поділ — поділ, туга — туга, шкода — шкода.

Відеоуроки

► Перегляньте 3-4 експрес-уроки О. Авраменка щодо орфоепічних норм.

Наприклад, «КілОметр чи кіломЕтр?», «Лікарський чи лікАрський?», «КвАртал чи квартАл?» тощо.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Вибіркова робота

► Прочитайте прислів’я. Випишіть слова, у яких немає м’яких і пом’якшених приголосних.

1. Багато снігу в році — багато хліба на тоці. 2. Уночі був іній — удень сніг не випаде. 3. Знає сорока, де зиму зимувати. 4. Пищить снігур — скоро зима буде.

Редагування

► Знайдіть порушення законів милозвучності української мови, виправте їх.

Живемо у Одесі, оселились в Києві, оселилися у Ужгороді, зайшов в вагон, робітники і інженери, наука і освіта, дерева і кущі, прийшов й запитав, в кімнаті у Оксани, Степан й Галина, троянди і айстри, вовк й ягня.

В своїй хаті й стіни допомагають. Й баран буцне, як зачепиш. У усякої троянди свої колючки. І удень з каганцем його не знайдеш. Мліє степ в малинових променях передвечірнього сонця. Поспіли груші і яблука на Спаса. Малина і ожина одійшли давно.

Самостійна робота

► Знайдіть слова з подвійним наголосом.

Алфавіт, байдуже, бородавка, бюрократія, веретено, випадок, високо, вишиваний, військовий, вітчим, гетьманський, горихвістка, грушевий, договір, допізна, допоміжний, дочка, донька, живопис, забавка, завжди, загадка, заголовок, звичай, комбайнер, котрий, кропива, кухонний, локшина, мабуть, набожний, навпіл, наглядач, обруч, ознака, олень, осока, перелік, подруга, показ, розповісти, росяний, русло, середина, спина, старіти, столяр, тигровий, трійня, усмішка, фартух, фарфор, феномен.

Матеріал для вчителя. Алфавіт, байдуже, високо, військовий, договір, завжди, загадка, заголовок, звичай, комбайнер, мабуть, наглядач, розповісти, фарфор.

Рефлексія

· Проаналізуйте свої знання з теми «Орфоепія», заповнивши таблицю.

Знаю ...

Умію ...

Треба попрацювати над ...

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

Виконайте вправу з підручника.

Випишітьі зі «Словника наголосів» або «Орфографічного словника» сім пар слів, у яких наголос відіграє смислорозрізнювальну функцію. З’ясуйте значення цих слів.

Випишіть з «Орфографічного словника» 20 прикладів слів, у яких вимова відрізняється від написання, і 20 слів, у яких вимова і написання збігаються.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити