Усі уроки української мови 10 клас IІ семестр - 2018 рік

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ. ІІ СЕМЕСТР

№ з/п

Зміст уроку

Дата

Орфографічна норма (20 год.)

33

Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії


34

Ненаголошені е, и в корені слова


35

Апостроф. Позначення м’якості приголосних


36

Чергування голосних


37

Чергування приголосних в українській мові. Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення


38

Спрощення приголосних. Подвоєння та подовження приголосних


39

Правопис префіксів


40

Правопис суфіксів


41

Уживання великої літери


42

Правила перенесення слів із рядка в рядок


43

Тематична контрольна робота № 4. Контрольний тест


44

Написання складних слів разом, окремо, з дефісом


45

Правила написання прислівників. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук (збоку — з боку, зрештою — з рештою, всередині — в серединітощо)


46

Написання складних службових слів


47

Написання не, ні з різними частинами мови


48

Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки»


49

Складні випадки написання прізвищ


50

Складні випадки написання географічних назв


51

Правила графічних скорочень слів


52

Тематична контрольна робота № 5. Контрольний тест


Морфологічна норма (12 год)

53

Морфологічна норма. Морфологічна помилка


54

Іменник. Рід іменників (складні випадки узгодження роду іменників типу кір, дріб, біль, нежить, пил, степ, ступінь, путь та ін. з іншими частинами мови). Паралельні родові форми іменника (зал — зала, птах — птаха, плацкарт — плацкарта тощо)


55

Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю (поет — поетеса, поетка; директор — директорка, робітник — робітниця та ін.). Іменники спільного і подвійного роду


56

Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила вживання їх


57

Іменники, що мають лише форму однини або множини


58

Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку


59

Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку


60

Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням (терміна — терміну, феномена — феномену)


61

Паралельні закінчення іменників чоловічого роду давального відмінка (-ові, -еві (-єві), -у (-ю)); іменників знахідного відмінка (назв побутових предметів (узяв олівець — узяв олівця, написав лист — написав листа); іменників місцевого відмінка однини (на коні — на коневі, в ліжку — на ліжкові, в гаї — в гаю, на торзі — на торгу); іменників місцевого відмінка множини (кістьми — костями, крильми — крилами, чобітьми — чоботямитощо)


62

Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку. Словозміна іменників !V відміни63

Особливості кличного відмінка. Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові64

Тематична контрольна робота № 6. Контрольний тестПрактична риторика (6 год)


65

Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки66

Правила ведення суперечки. Аргументи й докази67

Полемічні прийоми68

Мистецтво відповідати на запитання69

Дискусія на тему «Мовна мода — це добре чи погано?»70

Узагальнення й систематизація вивченогоHelp with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити