Усі уроки української мови 10 клас IІ семестр - 2018 рік

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

УРОК 47. НАПИСАННЯ НЕ, НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

Мета (формування компетентності): предметні: поглиблення знання про особливості вживання часток не та ні, розуміння зв'язку значення слів і особливостей їхнього написання, уміння редагувати тексти, вироблення мовного чуття; орфографічні навички; ключові: уміння вчитися: увага, аналітико-синтетичні навички, асоціативна уява, пам'ять; комунікативні: словниковий запас учнів, уміння бачити помилки у власних висловлюваннях; висловлювання власної думки за визначеною темою; загальнокультурні: емоційно-ціннісне ставлення до мови; усвідомлення вартості власного життєвого часу.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

Хто хоче працювати — шукає засоби, хто не хоче — причини (Сергій Павлович Корольов).

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання. Комунікативний практикум (вибіркове заслуховування есе на тему «Чого варто уникати в спілкуванні»)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Ознайомтеся з теоретичними відомостями підручника.

Дослідження-спостереження

► Поясніть, чим є не в поданих словах; не забув і незабутній. Наведіть власні приклади. (Слід розрізняти заперечну частку не, яка завжди пишеться окремо, і префікс не-, який завжди пишеться разом і творить нові слова, часто з протилежним значенням).

Моделювання «Карти пам'яті»

► Ознайомтесь із таблицями «Правопис частки не» і «Правопис частки ні». Доповніть їх прикладами.

Правопис частки НЕ

Правила

Приклади

Разом НЕ пишуть

якщо слово без не не вживається:

невдаха, нездара, негода, неук; невблаганний, невпинний, нещадний; невдовзі, невтямки, неподалік, нещодавно, нехотя; неволити, нездужатися, незчутися, ненавидіти, непритомніти, непокоїти, нехтувати; але: неславити (ганьбити), не славити (не прославляти)

якщо йдеться про нове поняття:

небезпека (загроза); небилиця (вигадка); неволя (рабство); недоля (лихо); недруг (ворог); недовіра (підозра); неправда (брехня)

з прикметниками й прислівниками:

невибагливий (скромний у вимогах), невмілий (безпорадний)

якщо при дієприкметнику немає пояснювального слова

незасіяне поле

в префіксі недо-, який указує на неповноту дії

недочувати (погано чути), недоїдати (погано їсти) та ін.

Окремо НЕ пишуть

з прикметниками й прислівниками, коли в реченні щось заперечується:

Іноді таке заперечення підсилюється заперечними словами ні, ані, ніяк, нітрохи, ніколи, ніде, ніщо, ніхто й ін.

робота не важка; дорога не далека; надворі не холодно. робота аж ніяк не важка; ні, дорога не далека; надворі нітрохи не холодно; нам ніщо не страшне

з усіма формами дієслова (крім дієприкметника)

не робити, не сказавши, не робитиму;

з числівниками, займенниками і прийменниками

не два, не перший, не ми, не наш, не будь-який, не до речі, не з руки; виняток: неабиякий і не абиякий

з дієприкметником, якщо при ньому є пояснювальне слово або він виконує роль присудка

не чуваний (коли?) ніколи, не знаний (де?) тут; трава не скошена

якщо заперечують щось

не друг (а товариш, співробітник, просто знайомий, випадкова людина, ворог)

якщо є протиставлення:

робота не важка, а легка; дорога не далека, але й не близька; надворі не холодно, а так собі

З дефісом НЕ пишуть

якщо вживається як префікс в іменниках — власних назвах

не-Європа

Правопис частки НІ

Правила

Приклади

Разом НІ пишуть

у заперечних займенниках і прислівниках

ніхто, ніякий, ніде, нікуди, ніяк

якщо слово без ні не вживається

нікчемний, нічліг

Окремо НІ пишуть

якщо вживається для заперечення наявності предмета чи ознаки, а також у стійких словосполученнях без дієслова- присудка

ні краплини; ні се ні те; ні так ні сяк, ні на макове зерно

якщо виступає повторювальним сполучником із заперечним єднальним значенням

Не люблять кайданів ні слово, ні ідея (М. Рильський)

із займенниками та прислівниками, від яких відокремлюється прийменником:

ні в кого, ні при чому, ні в скількох

Дослідження-аналіз

► Поясніть, як правильно писати слова з навскісною рискою.

1. Не/багаті у мене скарби, але й ті я не всі зберіг, залишивши для віршів фарби і думок не/швидкий розбіг (В. Симоненко). 2. Дурний язик голові не/приятель (Народна творчість). 3. Був білий світ не/білий вже, а чорний (Л. Костенко). 4. Садок був не/величкий, але рясний (Б. Грінченко). 5. Гурту і вовк не/страшний (Народна творчість).

Я — редактор

► Прочитайте текст. Визначте стиль і тип мовлення тексту. Відповідь обґрунтуйте.

► Що відбиває заголовок: тему чи основну думку?

► Визначте в цьому тексті неологізми.

► Виправте помилки, які трапляються в тексті.

Гаджети — друзі чи викрадачі часу сучасної молоді?

У наш час дуже складно знайти підлітка, який би некористувався якимсь модним сучасним гаджетом — планшетом, смартфоном, айфоном, ігровою приставкою чи іншими «плодами цивілізації». Навіть молодші школярі вимагають у батьків мобільні телефони, непогоджуючись на не сучасні моделі.

Але чи замислювались ви, скільки часу людина витрачає на користування такою технікою? Чому, заходячи до Інтернету «на 5 хвилин, щоб перевірити пошту», вона проводить біля екрану усюніч? А якщо зранку її спитати: «Що корисного було зроблено за цей час?»,— якою буде відповідь?

За результатами досліджень, психологи констатують, що майже ні хто з підлітків неможе провести без гаджетів дня, заповнюючи ними увесь свій вільний час. Час, який міг би бути витрачений на самопізнання, постановку життєвих цілей, оволодіння новими корисними навичками, на самовдосконалення або спілкування з друзями та рідними...

Добре, якщо людина використовує гаджет для свого розвитку (для пошуку необхідної інформації, створення презентацій тощо). Але не рідко, поринаючи у океан Всесвітньої Павутини, людина просто тікає від себе та від зовнішнього світу. Вона стає «віртуальною», в неї з’являються такіж «віртуальні друзі», вона створює «віртуальний» світ. (Бібліотека МСМБ. Режим доступу: http://msmb.org.ua/actions/news/2014/gadzheti-druzi-chi-vikradachi-chasu-suchasnoi-molodi/).

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Готуємося до ЗНО

1. Правопис часток не, ні. У якій групі слів усі вони з часткою не пишуться окремо?

А Не/затоплена місцина, ніким не/торкана роса, не/завершена робота;

Б не/почорнілий від часу паркан, не/просохла земля, не/розсідланий кінь;

В не/завершена книга, не/підбілена верба, не/виконане завдання;

Г не/прив’язаний звечора човен, ще не/забута образа, нічим не/ захищений порт?

2. Приведіть у відповідність варіанти написання з прикладами.

Частку не пишемо:

1 Разом

2 Окремо

Частку ні пишемо:

3 Разом

4 Окремо

А Ні/старовини, ні/я не дорікаю, ні/живий ні/мертвий, ні/так ні/ сяк

Б Не/бажано, не/п’ять, не/сказане, не/доїсти

В Не/гайний, недо/лік, не/голосно, не/обережний

Г Ні/сенітниця, ні/кчема, ні/звідки, ні/хто

Д Ні/коли, ні/туди ні/сюди, ні/до/ кого, ні/яково

Е Не/щодавно, недо/робок, не/оковирний, не/той

3. У якій групі слів усі вони з часткою не пишуться разом?

А Не/помічений човен, не/підписані документи, ці не/забутні мрії;

Б не/бачена краса, не/полита досі розсада, не/бачена ніколи квітка;

В не/замкнені двері, не/закінчений лист, ніким не/підтверджений факт;

Г не/застебнуте пальто, не/зірваний бур’ян, ще не/висушене сіно?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

· Оцініть свою роботу на уроці.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу з підручника.

► Продовжуючи обговорювати проблему, порушену на уроці, напишіть есе «Гаджети чи реальне спілкування?».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити