Усі уроки української мови 10 клас IІ семестр - 2018 рік

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

УРОК 50. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

Мета (формування компетентності): предметні (поглиблення знання про написання географічних назв, зокрема іншомовного походження; орфографічні навички); ключові (уміння вчитися: увага, аналітико-синтетичні навички, асоціативна уява, пам'ять; комунікативні: словниковий запас учнів, уміння виправляти помилки у власних висловлюваннях; загальнокультурні: емоційно-ціннісне ставлення до мови, світоглядні уявлення.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

Він міг би існувати без людини, безмежний всесвіт, міліарди літ, і згинути він міг, як притьмом гине в просторах ночі метеора слід, і знову вийти на шляхи забуті в космічних перетвореннях нових,— але себе в своїй туманній суті пізнати без людини він не міг (Л. Первомайський).

· У чому смисл висловлювання, на вашу думку?

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Пунктуаційний практикум

► Поясніть постановку розділових знаків у вислові.

Перевірка домашнього завдання

► Підпишіть складений удома тест. Обміняйтесь тестами із сусідом по парті. Виконайте тести (2 хв), поставте на аркушах також і свої прізвища. Здайте тести для перевірки.

Мовно-комунікативний практикум

► У поданих словах замість крапок уставте або апостроф, або знак м’якшення, або приголосний.

► За яким принципом пишуть ці слова?

► З’ясуйте значення слів за словником іншомовних слів походження (Електронний ресурс.— Режим доступу: http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book).

► Складіть з одним із них речення.

Ал..янс, біл..ь, бул..а, брут..о, к..ят, с..єра.

Довідка

Альянс (фр., від з’єднувати) — 1. Союз, об’єднання держав, організацій на основі договірних зобов’язань. 2. Шлюбний союз.

Білль (англ., від лат., печатка, документ з печаткою) — проект закону в США, Великобританії та низці інших країн англосаксонської правової системи, що вноситься урядом або членом парламенту. Назва «біль» збереглася за деякими актами, що стали законом, напр. «Білль про права».

Булла (лат. bulla — кулька) — 1. Папська грамота, написана на пергаменті, з металевою чи золотою печаткою. 2. Спеціальний вид амулету, у який поміщались лікарські речовини.

Брутто (іт., букв.— грубий, брудний) — вага товару з упаковкою (тарою).

К'ят — грошова одиниця М’янми (колишня Бірма), поділяється на 100 п’я.

Сьєра (ісп., букв. — пила) — назва гірських хребтів із зубчастими гребенями на Піренейському півострові, у Південній та Центральній Америці. (Звідси й власні назви Сьєрра-Невада, Сьєрра-Морена, Сьєрра-Леоне.)

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проблемні запитання

· Чому по-різному пишуть частини назв міст Тернопіль і Сімферополь? (У назвах українських міст частина складного слова -піль є формою слова «поле» (Бориспіль, Крижопіль, Ольгопіль), а -поль утворено від грецького polis — «місто» (Маріуполь, Мелітополь, Нікополь, Севастополь, Тирасполь).

· Чому після ц пишуть різні голосні в географічних назвах Сицилія й Греція? (За правилом дев’ятки)

· Порівняйте географічні назви В’язники, Ак’яр, Амудар’я, Гур’єв і Вязьма, Кяхта, Крюково, Рязань. Чому в одних назвах після приголосного перед я, ю, є стоїть апостроф, а в інших — ні? (Коли я, ю означають сполучення пом’якшеного приголосного з а, у, то апостроф перед ними не пишеться).

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Ознайомтеся з теоретичним матеріалом з теми уроку.

Моделювання «Карти пам'яті»

► Опрацюйте таблиці, доповніть прикладами до правил.

Написання голосних у географічних назв слов'янських та інших країн

Буква

Правила правопису

Приклади

и

За «правилом дев’ятки» — після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р перед приголосними, крім й:

Аргентина, Сицилія, але: Сідней, Сілезія, Сімферополь, Сінгапур, Тіроль й ін.;

які закінчуються на -ида, -ика

Атлантида, Флорида;

після літер, що позначають шиплячі приголосні (ж, ч, ш) і після ц:

Алжир, Вашингтон, Чикаго, Жигалово, Ачинськ, Нальчик;

але: Джібуті, Чувашія

у звукосполученні ри перед приголосними:

Мадрид, Гринвіч;

але: Антананаріву, Брістол, Річмонд, Ріца

у деяких власних назвах:

Єгипет, Єрусалим, Вавилон, Вифлеем, Китай, Пакистан, Узбекистан

у суфіксах -ин-, -инськ- у географічних назвах, утворених від загальних назв та імен, спільних за походженням для української та російської мов:

Березина, Гусине Озеро, Дудинка, Жабинка, Карпинськ, Крутинське, Правдинськ

у географічних назвах, утворених від спільних для української та російської мов людських імен і загальних назв:

Гаврилово, Данилов, Дмитров, Михайловське; Виноградово, Кисловодськ;

але: Ніколаевськ-на-Амурі

у складних географічних назвах, де и виступає як сполучний звук:

Владивосток, П’ятигорськ, Семипалатинськ

у префіксі при-:

Приволжя, Примор’я, Прикумськ

у суфіксах -ик-, -ич-, -иц-, -ищ-:

Зимовники, Тупик; Котельнич, Углич; Митищі, Ртищево

У закінченні географічних назв, уживаних у формі множини, якщо в російській мові тверда основа:

Березники, Валуйки, Горки, але: Боровичі,Жигулі (бо тут м’яка основа)

і

На початку слова

Італія, Індія, оз. Ільмень, Індигірка, Іртиш

після приголосного перед голосним та й

Греція;

у власних назвах після приголосних (крім «дев’ятки») перед іншим приголосним і в кінці слова

Кіпр, Візантія, Сочі, Поті, Вітебськ, Воткінськ;

але: сочинський, потинський

у географічних назвах, утворених від людських імен, які в українській мові пишуться через і:

Бородіно, Леонідово

ї

У середині та в кінці власних назв після голосного чи м’якого приголосного:

Каїр, Альтаїр, Ізмаїл, Зілаїр, Кутаїсі, Троїцьк; Гавайї, Гімалаї;

у середині назв після м’якого приголосного або при роздільній вимові:

Ананьїно, Мар’їно

е

На початку слова:

Еквадор, Ельбрус, Ельтон, Емба, Естонія;

після приголосного

Верхоянськ, Воронеж, Зеленодольськ, Туапсе;

є

На початку слова залежно від вимови:

Європа, Євпаторія, Єнісей, Єреван

після голосного:

Колгуєв

після м’якого приголосного або при роздільній вимові:

Посьєт, Єгор’євськ

після приголосних (крім шиплячих, р і ц) у суфіксах -єв, -єєв російських назв:

море Лаптєвих, Лежнєво, але: Плещеєво, Ржев, мис Рум’янцева

Якщо російському е основи відповідає в аналогічних українських основах і (тобто на місці колишнього ять):

Бєжецьк, Бєлгород, Бєлово, Бєлорєцьк, Благовєщенськ, Желєзноводськ, Орєхово-Зуєво

йо

на початку та в середині слова відповідно до вимови:

Йолкіно, Соловйово

ьо

у середині слова, коли вона означає сполучення м’якого приголосного з о:

мис Дежньова, р. Оленьок

о

під наголосом після ч, щ

Рогачово, Сичовка, Щокіно

Творення прикметників від власних назв

Суфікси

Правила

Приклади

-инськ-,

-інськ-

якщо географічні назви і назв народів мають у своїй основі суфікси -ин, -ін, -инськ, -інськ, то в утворених прикметниках зберігається той самий голосний (и або і), що й в основній назві:

Ніжин — ніжинський, Філіппіни — філіппінський

якщо географічні назви не мають суфіксів -ин, -ін, пишеться завжди и:

Аляска — аляскинський

-овськ-

(-ьовськ-),

-евськ-

(-євськ-),

-івськ-

(-ївськ-)

якщо географічні назви мають у своїй основі -ов (-ьов), -ев (-єв), -ів (-їв), то в утворених прикметниках зберігається той самий голосний (о, е, є, і, ї), що й в основній назві:

Дніпропетровськ — дніпропетровський, Карачев — карачевський, Колгуєв — колгуєвський; Кишинів — кишинівський

-івськ-

(-ївськ-)

якщо при творенні прикметникових форм від українських географічних назв відкритий склад з о, е стає закритим, діє правило чергування о-і, е-і:

Лозова — лозівський

якщо в географічних назвах суфікс к стоїть після приголосного:

Біла Церква — білоцерківський, Валки — валківський,

але: Орел — орловський

-ськ-

Якщо основа назви закінчується на [г]- [ж]- [з’]; [к]- [ч]- [ц’]; [х]- [ш]- [с’] відбувається зміна приголосного:

Гаага — гаазький, словак — словацький, Лепетиха — лепетиський

Правопис складних і складених географічних назв

Правила

Приклади

Окремо пишуться географічні назви:

1) з прикметника та іменника:

Давидів Брід, Запорізька Січ, Західна Європа

2) з номенклатурними термінами при них:

Кавказький хребет, Кандалакська губа

3) сполучення іменника з порядковим числівником, який може стояти як перед іменником, так і після нього:

Красне Друге, Перше Садове

4) сполучення імені та прізвища або імені й по батькові:

станція Єрофей Павлович,

але: місто Івано-Франківськ, село Михайло-Коцюбинське (оскільки маємо сполучний голосний о та зміну родового закінчення прізвища)

Разом пишуться географічні назви:

5) які складаються з прикметника та іменника або двох прикметникових основ, з’єднаних сполучним звуком, а також прикметники, що походять від них, а також похідні від них прикметники:

Верхньодніпровськ, Гостролуччя, Південноукраїнський канал, Східноєвропейська рівнина, верхньодніпровський; гостролуцький

6) з числівника та іменника, а також похідні від них прикметники:

Дворіччя, Семигори, дворічанський, семигірський

7) з першою дієслівною частиною у формі наказового способу та похідні від них прикметники:

Вернигородок, Гуляйполе; вернигородоцький, гуляйпільський

8) з двох іменників, з’єднаних сполучним звуком, та похідні від них прикметники:

Верболози, Індокитай; верболозівський, індокитайський, але: Австро-Угорщина, Азово-Чорномор’я та деякі ін.

9) з другою частиною -град, -город, -піль, -поль; -абад, -акан, -бург, -ленд, -пілс, -таун, -шир, -штадт і похідні від них прикметники:

Белград, Китайгород, Новгород, Княжпіль, Адріанополь, Ашгабат, Бранденбург, Кемберленд, Даугавпілс, Кейптаун, Йоркшир, Рудольфштадт; волгоградський, новгородський

10) з якісного прикметника та іменника або відносного прикметника (без суфіксів -зьк-, -ськ-, -цьк- і суфіксів присвійності) та іменника:

біломорський (від Біле море), новоміський (від Нове Місто), яснополянський (від Ясна Поляна)

З дефісом пишуться географічні назви:

11) з двох іменників (без сполучного звука) або з іменника й дальшого прикметника, а також прикметники, що походять від них:

Баня-Лука — баня-луцький, Гвінея-Бісау — гвінея-бісауський, Віта-Поштова — віта-поштовий,

але: Індокитай та под.

12) поєднання двох імен або імені та прізвища (чи прізвиська) за допомогою сполучного звука (зрідка — без нього) й зі зміною форми другого компонента, а також похідні від них прикметники:

Андрієво-Іванівка — андрієво-іванівський, Дмитро-Варварівка — дмитро-варварівський, але: Петропавлівка

13) з іншомовних елементів — повнозначних слів, а також похідні від них прикметники:

Буенос-Айрес, Алма-Ата, Думбартон-Окс, Іссик-Куль, Кзил- Орда, Нар’ян-Мар, Ріо-Негро, Улан-Уде; буенос-айреський та ін.,

але: Алатау, Амудар’я, Махачкала, Сирдар’я, амудар’їнський, амлмаатинець, кзилординець та ін.

14) з першими складниками соль-, спас-, усть- та іншомовними вест-, іст-, нью-, сан-, санкт-, сант-, санта-, сен-, сент- і под., а також із кінцевими назвотворчими частинами -ривер, -сіті, -сквер, -стрит, -фіорд і похідні від них прикметники:

Соль-Ілецьк, Спас-Клепики, Усть-Каменогорськ; Вест-Індія, Іст-Лондон, Сан-Сальвадор, Санкт- Галлен, Санта-Клара, Сен-Готард, Фолл-Ривер, Атлантик-Сіті, Сахо-сквер, Бонна-фіорд; соль-ілецький, усть-каменогорський; нью-йоркський, фолл-риверський, атлантик-сітинськийта ін.

15) з іменників, які поєднуються українськими або іншомовними прийменниками, сполучниками чи мають при собі частку, артикль, а також утворені від них прикметники:

Новосілки-на-Дніпрі, Булонь-сюр-Мер, Бург-ель-Араб, Ла-Плата, Па-де-Кале, Сен-е-Уаз; новосілківський-на-Дніпрі, булонь-сюр-мерський, бург-ель-арабський, ла-платський і т. ін.

16) прикметники, утворені від географічних назв, із суфіксами -ів (-їв), -ов, -ев (-єв), -ин (-їн), -ськ (ий), -цьк (ий), -зьк (ий):

давидово-брідський (від Давидів Брід), олійниково-слобідський (від Олійникова Слобода)

17) прикметники, утворені від географічних назв, що становлять поєднання імені та прізвища:

івано-франківський (село Івана Франка)

Лінгвістичне спостереження

► Провідмінюйте географічні назви? У чому полягає відмінність?

□ Ольвія (як іменник І відміни);

□ Дубно (як іменник ІІ відміни);

□ Бретань (як іменник ІІІ відміни);

□ Єсентуки (форми множини, відмінюються як відповідні загальні іменники);

□ Рівне (як звичайні прикметники).

Мовознавче дослідження

► За поданими прикладами відмінювання географічних назв сформулюйте правила.

1) Гола Пристань — Голої Пристані, Голою Пристанню; Кам’янець-Подільський — Кам’янця-Подільського, Кам’янцеві-Подільському; (Географічні назви, що складаються з прикметника та іменника чи, навпаки, іменника та прикметника, відмінюються в обох частинах)

2) Баден-Баден — Баден-Бадена, у Баден-Бадені; Івано-Франківськ — Івано-Франківська, в Івано-Франківську; Але: Конча-Заспа — Кончі-Заспи, у Кончі-Заспі; Пуща-Водиця — Пущі- Водиці, у Пущі-Водиці; (Географічні назви, що складаються з двох іменників або іменника та присвійного прикметника, відмінюються лише в другій частині)

3) Ростов-на-Дону — Ростова-на-Дону, у Ростові-на-Дону; Франкфурт-на-Майні — Франкфурта-на-Майні, у Франкфурті-на-Майні; (Географічні назви, що складаються з короткої форми прикметника, прийменника на та іменника, що вказує на місце розташування населеного пункту, відмінюються в першій частині)

4) Порт-Луї, Поті; Глазго, Марокко, По, Сант-Яго; Туапсе, Улан-Уде, Фіуме; Баку, Бештау, Катманду, Кюсю; (Не відмінюються географічні назви (переважно іншомовні), що закінчуються на е (є), і (ї), о, у (ю))

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Коментоване письмо

► Уставте потрібні літери (и, і, ї, е, є).

Соч.., Ч..л.., Р..чмонд, Єр..хон, С..ц..л..я, Аркт..ка, С..мфероп..ль, С..рія, Т..бет, Австр..я, Гр..нвіч, Чуваш..я, Кр..т, К..пр, Т..бет, Амер..ка, Флор..да, Р..о-де-Жанейро, Г..мала.., Ізма..л, Корс..ка, Пак..стан, Кр..т, Єг..пет, Мадр..д, С..нгапур, В..флеєм, Р..м, Балт..ка, Ват..кан, В..зант..я, Кембр..дж.

Моделювання слів (усно)

► Від поданих назв утворіть, де можливо, прикметники. Прокоментуйте фонетичні зміни, що відбуваються.

Цюрупинськ, Болдіно, Могилів, Сватове, Гребінка, Ветлуга, осетин, Хмелеве, Казанка, баски, казах, Франкфурт-на-Майні, Ріо-де-Жанейро, Атлантик-Сіті, Воронеж, Цюрих, Ла-Манш, Овруч, Лейпциг, Лодзь, Великі Луки, Мекка, Дамаск, чуваш, чех, Ясси.

Відмінювання географічних назв

► Провідміняйте географічні назви.

Прага, Київ, Чернівці, Мінеральні Води, Новоград-Волинський, Комсомольськ-на-Амурі, Тбілісі, Нікарагуа.

Словниковий диктант

► Запишіть географічні назви й похідні прикметники разом, окремо або з дефісом.

Широкий Яр, Гільча Друга, Малоярославець, липоводолинський, Франкфурт-на-Майні, Яр-під-Зайчиком, Сорокадуби,селище Лев Толстой, кам’яногірківський, Вишній Волочок, Індокитай, коло-михайлівський, Старокостянтинів, вінницько-ставський, Страхолісся, крутибородівський, Кемберленд, Сент-Луїс, Нижньодунайська низовина, Австро-Угорщина, Олександро-Пащенкове, Залісся Перше, п’ятихатківський, Новгород, Харків-Товарний, Сант-Яго.

Як ми говоримо

► Прочитайте текст. З’ясуйте його стиль і тип мовлення.

► Випишіть слова з пропущеними буквами. за яким орфографічним принципом їх написано? Напишіть їх фонетичною транскрипцією. Поясніть уживання розділових знаків у першому реченні. Провідміняйте назву вашого міста й вулиці, на якій мешкаєте.

Носити ім’я, зватися, мати назву. «Ця вулиця носить ім’я Кобзаря»; «Т..атр заслужено носить славне ім’я кор..фея української сцени»,— чуємо часто в промовах і читаємо в газетних статтях.

Дієслово носити має в українській мові точно визначений зміст: «Ненагодоване і босе сорочку до зносу носить» (Т. Шевченко); уживають його також у переносному значенні, в образних висловах, де мовиться про рух, дію: «Таки явивсь! Де тебе носило так довго?» (Леся Українка); кажуть і про коней: «Мене коні не раз носили» (Словник Б. Грінченка),— або в розумінні «підіймати», відповідно до російського слова вздымать: «Кашель носив його груди» (І. Франко). Але це дієслово в українській мові не пов’язують із речами нерухомими, які не можуть щось нести. Коли говориться про найменування вулиці чи якогось закладу, тоді вживають дієслова зватись або мати назву. «На нашому заводі, що зветься «Світлий шлях», вона одна працює на чотирьох станках» (Г. Бойко); «Ця вулиця має назву Першого травня» (із живих уст) (Б. Антоненко-Давидович).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

► Поставте на полях зошита оцінку за свою роботу на уроці. Оцінювання знань, умінь і навичок учнів з теми уроку

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу з підручника.

► Випишіть 10 географічних назв вашої місцевості як приклади до різних правил, вивчених на уроці.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити