Усі уроки української мови 10 клас IІ семестр - 2018 рік

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

УРОК 51. ПРАВИЛА ГРАФІЧНИХ СКОРОЧЕНЬ СЛІВ

Мета (формування компетентності): предметні: надати розуміння принципів графічного скорочування слів, знання про види й способи графічного скорочування; орфографічні навички; ключові: уміння вчитися: увага, аналітико-синтетичні навички, асоціативна уява, пам'ять; комунікативні: словниковий запас учнів, уміння бачити помилки у власних висловлюваннях; загальнокультурні: емоційно-ціннісне ставлення до мови).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

Торувати новий шлях завжди важче, ніж іти вже в’їждженою дорогою.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Акцентуаційна хвилинка

БорОдавка, спИна, слИна, вітчИм, граблі, свЕрдло, горошИна, бусИна, кропивА, осокА, вербА, листопАд, Олень, отАман, серЕдина, фартУх, платнИк, експЕрт, цИган, щИпці, рЕшето, цвЯшок, свЕрдло, соломИнка, обіцЯнка, вантажівка, клЕчання, дрОва, щавЕль, пішохІд, водопровІд.

Перевірка домашнього завдання (вибіркове зачитування есе на тему «Чи потрібно вчитися заощаджувати»)

Я — редактор

► Серед поданих сполучень слів знайдіть правильні. Поясніть причини помилок у неправильно утворених сполученнях слів. Довідка: лексична помилка пов’язана зі значенням слова. Це

може бути: 1) тавтологія (робити роботу); 2) плеоназм (пам’ятний сувенір); 3) неправильна сполучуваність слів (пароніми, уживання слова в невластивому йому значенні) (громадський обов’язок; зграя друзів); 4) калька з російської мови (росіянізми) (слідуюча зупинка).

Бурхливі овації, вільна вакансія, вірне рішення, внутрішній інтер’єр, військова провокація, воєнний рапорт, головний лейтмотив, задати питання, долоні рук, лікарський препарат, лікарський халат, моя власна думка, написати свою автобіографію, прейскурант цін, приймати участь, приймати присягу, лотерейний квиток, квитки на потяг, бажаючі можуть придбати білети, кілька років тому назад, проїзний білет, музикальний вечір, музикальний слух, музична комедія, музикальна школа.

Моделювання слів

► Із поданих словосполучень утворіть і запишіть складноскорочені слова (абревіатури). Дослідіть, які з них потрібно читати літерами, а які — звуками.

Науково-технічна революція, Херсонська обласна державна адміністрація, однорідні члени речення, коефіцієнт корисної дії, електронна обчислювальна машина, Міжнародна агенція з атомної енергетики, Very important person (дуже важлива персона), цифро-аналоговий перетворювач, public relations (зв’язки із громадськістю), Міністерство освіти і науки України, санітарна епідеміологічна станція, автоматична телефонна станція, North Atlantic Treaty Organization (Північно-атлантична договірна організація).

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проблемне запитання

· Порівняйте два способи скорочення слів м. Харків, юннат. Чим вони відрізняються?

· Для чого вживають графічні скорочення? (Економія ресурсів — матеріальних, психофізичних,— проте на правильності сприйняття тексту це не позначається.)

· У яких стилях уживають графічні скорочення?

· Сьогодні ми розглянемо особливості скорочення слів.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Дослідження-спостереження

► Заповніть таблицю: до правил доберіть відповідні приклади з поданих слів.

Південно-східний, північно-західний, літр, наша ера, село, навчальний рік, область, наприклад, сторінка, район, селище міського типу, і таке інше, кілограм, роки, рік, міська, порядковий номер, річка, латина, станція, бібліотека, громадянин, томи, століття, мілілітр, сторінка, вища, стаття, видавництво, виконувач обов’язки, частина, сільськогосподарський, пан, панове, секунда, дивись, науково-дослідний, фабрика, грудень, порівняйте, поштова скринька, кабінет, жовтень, гектар, мільйон, грецький, академія.

Довідка: півд.-сх., півн.-зах., л, н. е., н/р, обл., напр., р-н, смт, і т. ін., кг, рр., п/н, б-ка, гр., тт., мл, вид-во, в. о., ч., с.-г., п., пп., див., н.-д., ф-ка, груд., пор., п/с, каб., жовт., га, млн, грец., акад.

с. — село, сторінка, секунда;

ст. — станція, століття, стаття, старший;

р.— рік, річка.

Правила

Приклади

1) умовні скорочення позначають, як правило, малими літерами:


2) при написанні деяких із них використовують

а) дефіс:

б) навскісну риску:


3) у кінці графічних скорочень зазвичай ставлять крапку:

Але:

4) графічні скорочення одиниць виміру пишуть без крапки на місці скорочення:


5) множину чогось при скороченні позначають повторенням початкового приголосного:


6) повторювані скорочення (які були утворені від різних за значенням слів, але мають однакове графічне оформлення) зрозумілі лише з контексту:


7) одну літеру не скорочують:


V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Я — редактор

► Виправте помилки в реченнях.

1. Насамперед я вирішив дізнатися все, що тільки можна, про слонів, їхні звички, розміри, вагу, біологічні цикли, тривалість життя, поведінку в неволі і т д. (Максим Кідрук «Навіжені в Перу»). 2. Прочитала на табличці на стіні одноповерхового будинку: «вул Плитниця». Вулиця називається Плитниця? Дивна назва. Дуже дивна (Володимир Лис «Країна гіркої ніжності»). 3. Того дня, коли він уперше почуватиметься ошуканим, він підведе очі до неба і подивиться на Сонце, яке знаходиться на відстані 152 км. від Землі (Фредерік Бегбеде «Самотність разом»).

► Прочитайте текст. До якого стилю він належіть?

► Виправте помилки, зокрема пов’язані зі скороченням слів.

Правильно — неправильно

► Прослухайте твердження. Якщо воно правильне, підніміть руку, якщо ні — не піднімайте, натомість поясніть хибність твердження.

1. Абревіатури не відрізняються від умовних графічних скорочень. (Умовні графічні скорочення скорочено передаються тільки на письмі, а вимовляються повністю.)

2. Не можна скорочувати на голосний, якщо він не початковий у слові. (Так)

3. Не можна скорочувати на м’який знак. (Так)

4. При збігу однакових приголосних скорочення робиться після другого приголосного. (Першого)

5. При збігу кількох різних приголосних скорочення можна робити й після першого приголосного, і після останнього. (Так)

6. Графічні скорочення не можна розбивати переносом. (Так)

7. У текстах наукового та офіційно-ділового стилів необхідно вживати тільки загальноприйняті графічні скорочення, які будуть зрозумілі для всіх. (Так)

8. В усному мовленні в текстах наукового та офіційно-ділового стилів складноскорочені слова та графічні скорочення слід читати повністю як повнозначні слова. (Так)

Автобіографія

Я, Іващенко Катерина Андріївна, народилася 9 травня 1995 року у смт. Лебедівка Вишгородського району Київської області. Українка, громадянка України.

З вересня 2002 року до липня 2013 року навчалась в Лебедівській загальноосвітній школі, де одержала атестат про середню освіту.

У липні 2013 року вступила до Науково-навчального інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Київського національного університету внутрішніх справ на факультет підготовки кадрів кримінальної міліції. Зараз навчаюсь на З курсі, проживаю в гуртожитку на території інституту.

Батько, Іващенко Андрій Максимович, 1970 року народження, проживає в місті Вишгороді, працює заступником директора приватного підприємства «Авангард».

Мати, Іващенко (Ткачук) Вікторія Анатоліївна, 1975 року народження, проживає в місті Вишгороді, працює вчителем української мови та літератури Вишгородської загальноосвітньої школи № 5.

Брат, Іващенко Сергій Андрійович, 1998 року народження, учень Вишгородської загальноосвітньої школи № 5.

Ні я, ні мої близькі рідні до кримінальної чи адміністративної відповідальності не притягувалися.

Домашня адреса: вул. Київська 24, кв. 216, м. Вишгород 52002.

26.10.2017     Підпис

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

· Поставте на полях зошита оцінку за свою роботу на уроці.

· Що залишилося незрозумілим?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу з підручника.

► Підготуйтеся до написання контрольної роботи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити