Усі уроки української мови 10 клас IІ семестр - 2018 рік

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

УРОК 57. ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ ЛИШЕ ФОРМУ ОДНИНИ АБО МНОЖИНИ

Мета (формувати компетентності): предметні: поглибити знання учнів про іменники, що мають лише форму однини або множини, формувати вміння правильно вживати їх у власному мовленні; знаходити й виправляти морфологічні помилки; ключові: уміння вчитися: пов'язувати вивчене з теми із практичною діяльністю, навички засвоєння та критичного осмислення здобутої інформації; комунікативні: толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурні: ініціювання конкретних заходів, участь у моделюванні навчальних ситуацій, спрямованих на поліпшення умов засвоєння морфологічних норм.

Тип уроку: урок поглиблення знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ Робота з афоризмом

Радійте життю. Воно в нас одне (Стівен Кінг).

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

III. ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ І ПЕРВИННИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК З ТЕМИ, ЗАСТОСУВАННЯ ЯКИХ БУДЕ ПОТРІБНИМ НА УРОЦІ

Гра «Так» чи « Ні»

· Більшість іменників мають форму однини і множини. (Так)

· Назви предметів парної чи симетричної будови — це тільки однина? (Ні)

· Назви числових понять, ігор, звичаїв, обрядів — це тільки множина? (Так)

· Збірні іменники — це тільки однина? (Так)

· Іменник за відношенням до числа поділяється на три групи? (Так)

Робота з текстами (за варіантами)

► Прочитайте статтю з посібника О. Сербенської «Антисуржик. Вчимось ввічливо поводитись і правильно говорити».

► На що вказує мовознавець? Обміняйтесь інформацією з сусідом по парті.

Текст 1

ДЕЩО ПРО КАТЕГОРІЮ МНОЖИНИ І ПОНЯТТЯ ЗБІРНОСТІ

Категорія числа — одна з основних категорій іменника. Більшість іменників утворює форми однини (назва окремого одного предмета) і форми множини (назва двох або більше предметів). Від іменника корінь — множина корені (два корені лиха), прилад — множина прилади (користаємо з окремих приладів), від кілколи (з колами в руках), прутпрути (два прути поля — місцева назва міри поверхні), реміньремені (дістав зо два ремені), камінькамені (вимощена каменями дорога)...

Зовсім окремим видом іменників є слова, що означають невизначену кількість однорідних предметів, які існують у певній сукупності. Їхнє лексичне значення таке ж, як і названих предметів, але граматично вони становлять зовсім окремий клас іменників: одиничні іменники — чоловічого роду другої відміни твердої або м’якої групи (прилад, колос, ремінь, камінь), а збірні — це іменники середнього роду другої відміни м’якої групи з флексію -я: приладдя, волосся, колосся, вугілля, каміння, пруття, коріння... Вони означають не один предмет, а багато таких самих предметів і тому за значенням наближаються до форм множини. Це дає підставу до виникнення помилкових сполучень таких іменників з прикметниками у формі множини: канцелярські приладдя, міцні коріння, запашні зілля. Це груба помилка, що полягає в змішуванні множини з поняттям збірності. Найчастіше бачимо такі помилкові сполучення в написах на крамницях: Шкільні і канцелярські приладдя. Правильні сполучення міцне коріння, буйне волосся, запашне зілля, золоте колосся, тверде каміння, гнучке пруття, шкільне приладдя...

Текст 2

«ГАРНА МЕБЕЛЬ» ЧИ «ГАРНІ МЕБЛІ»?

Що ми повинні знати про форми числа українських іменників, щоб не порушувати мовної норми:

1. Переважна більшість іменників має форми однини і множини (стіл — столи, зошит — зошити, ліс — ліси).

2. Частина іменників має форму тільки однини (Київ, географія, мілітаризм, хліборобство, будування, баранина, аспірин, клей). Сюди належать і збірні іменники (молодь, малеча, волосся, гілля).

3. Значна кількість іменників виступає тільки у формі множини (Карпати, Чернівці, мемуари, вибори, ресурси, джунґлі, висівки, вершки).

4. Запам’ятаймо, що в українській та російській мовах є іменники-відповідники, що відрізняються формами числа:

Двері (мн.), широкі двері

Дверь (одн.), широкая дверь

Меблі (мн.) — м’які меблі

Мебель (одн.) — мягкая мебель

Похорон (одн.) — Був на похороні брата.

Похороны (мн.) — Был на похоронах брата.

Волосся (одн.) — довге волосся

Волосы (мн.) — длинные волосы

Чорнило (одн.) — червоне чорнило

Чернила (мн.) — красные чернила

Годинник (одн. і мн.), гарний годинник, гарні годинники.

Часы (мн.), хорошие часы.

Отже, українською мовою правильно гарні м’які меблі (а не гарна м’яка мебель), густе волосся (а не густі волоси).

Групова робота

► Опрацюйте матеріал, представте його у вигляді плакату, схеми, таблиці.

Іменники, що вживаються тільки в однині:

1. Назва речовин: сметана, чорнило, клей.

2. Збірні іменники: людство, листя, худоба.

3. Іменники з абстрактними значеннями: телебачення, доброта.

4. Власні назви: тернопіль, волинь, прип’ять.

Іменники, що вживаються тільки в множині:

1. Назви парних предметів: штани, ножиці, сани.

2. Назви, що мають матеріально-речовинне значення: дріжджі, висівки.

3. Назви сукупностей предметів: гроші, фінанси.

4. Назви від різків часу, свят, побутових обрядів: хрестини.

5. Власні назви: Суми, Семигори, Черкаси.

► На основі правил складіть таблицю для запам’ятовування.

Речовина

ч

парні предмети

Збірні

и

матеріально-речовинні

Абстрактні

с

сукупності предметів

Дії, ознаки

л

гри, звичаї, обряди

Власні назви

о

географічні назви

► Прокоментуйте її (Є іменники, що вживаються тільки в однині, це назви речовин, збірні іменники, іменники з абстрактним значенням, власні назви; а є іменники, що вживаються тільки в множині, це назви парних предметів, назви, що мають матеріально-речовинне значення, назви сукупностей предметів, назви ігор, звичаїв, обрядів, географічні назви.)

Розподільний диктант із доповненням

► Визначте число іменників, розподіліть їх на групи, поєднуючи з прикметником: 1) Уживаються і в однині, і в множині; 2) Уживаються тільки в однині; 3) Уживаються тільки в множині. Вишня, стіл, масло, цукор, стрільба, штовханина, жовтизна, Сатурн, Панас Мирний, колосся, пір’я, щипці, ліки, жнива, канікули, заздрощі, Гімалаї, гілля, гроші, діти, фінанси, дрібнота, коріння, студентство, геройство, добро, дебати, іменини, посиденьки, пустощі, добро, мир, слава, бензин, шахи, вершки, висівки, макарони, Альпи, Карпати, граблі, молоко, цукор, чай, Дніпро, Україна, Чигирин.

► Складіть текст, використовуючи слова з розподільного диктанту, що вживаються тільки в однині й тільки в множині (4 речення). (Гроші треба на іменини України. Слава України — Дніпро. Студентство святкує іменини в Альпах. Сани, ковзани, шахи — їхні розваги).

IV. РОБОТА НАД ЗАКРІПЛЕННЯМ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Служба розшуку

► Знайдіть «зайве» слово й додайте власний приклад:

1) причепа, слюсар, бідолаха, лівша; 2) веселощі, ворота, ріки, окуляри; 3) вітер, бензин, хутір, море; 4) учнівство, дитинство, добро, іграшка.

Диктант із коментуванням

ЗЕЛЕНЕ МОРЕ

Понад самим берегом в’ється в траві стежка через усе село. Підеш тією стежкою, глянеш кругом себе і скрізь бачиш зелене — зелене море верб, садків, конопель, соняшників, кукурудзи та густої осоки... Серед одного городу вгніздилась прездорова стара, широка та гілляста дика груша, розклала своє гілля трохи не при землі на будяки та картоплю (І. Нечуй-Левицький).

► Назвіть іменники, що вживаються лише в однині.

Дидактична гра «Перегони з бар'єрами». Синтаксичний бар'єр

► Прослухайте речення. Знайдіть у наведених реченнях множинні іменники і з’ясуйте, якими членами речення вони виступають.

1) Тітка була дуже рада, поздоровляла Олесю і на радощах тричі,

поцілувала її. 2) Уже й жнива минули, настала Перша Пречиста, а його не було. 3) — Коли ви заблукались в пущах і навідались у наші мокрі нетрі, то прошу до покоїв. 4) Він неначе почував пахощі од тієї квітки, що пішли по усій світлиці і сповнили його душу. 5) Смерть, очевидячки, уже стояла в його за плечима або заглядала в двері. 6) Зінько ледве вдержав у персах важке зітхання. 7) Зінько перекинув сакви через конячу спину і прив’язав їх до сідла. 8) Тільки що вона промовила те запитання, за ворітьми почувся гомін. 9) — Будеш тільки походжати та посиденьки й походеньки панські справляти,— сказав князь. 10) — Прошу ж на заручини до свого, дому найяснішого короля й ввесь двір, коли я маю таку ласку в най- яснішого. нашого добродія й отця (Із тв. І. Нечуя-Левицького).

Фразеологічний бар'єр (за варіантами)

► Доберіть із довідки потрібні множинні іменники і поставте їх на місці пропусків у наведених прислів’ях і приказках.

1-й варіант

1. Коли не коваль, то і ... не погань. 2. Це ще ...,по воді писано, а ... скороджено. 3. Робіть хоч ..., та не будете ... 4. Видно, що Гапка млинці пекла, бо всі ... у тісті. 5. Як прийшли ..., то і жінка крива.

2-й варіант

1. Не в свої ... не сідай. 2. Виміняв сліпий у глухого дзеркало на .. 3. Оце так пани — на трьох одні .. 4. ... псують людину. 5. Радуйся, Хвесе, бо кіт сало несе, радуйся вельми, бо вже перед ...

Для довідок: цимбали, груди, граблі, кліщі, вила, сани, двері, штани, лінощі, люди, ворота, жнива.

Акцентуаційний бар'єр

► Поставте наголос у наведених множинних іменниках.

► З’ясуйте за словником (зокрема електронним) їхнє значення.

Лабети, лінощі, маргінеси, походеньки, городки, Сухоти, хрестини, розглядини, ліки, перса, пожитки, пачоси, патьоки, корчі, ворота, тельбухи, одляски, обценьки, нутрощі, шати, пахощі, запросини, лахи, відвідини, святки, парфуми, ночви, памороки, солодощі.

Тестування

► Виконайте тестові завдання

1. Укажіть, у якому рядку не всі іменники мають форми і однини, і множини:

А гори, річки, ходіння, Харків, озера;

Б дитина, гірка. комаха, будинок, слово;

В книга, читач, пісня, вірш, викладач;

Г край, район, серце, козак, гребля;

Д садочок, черешня, дерево.

2. У якому рядку всі іменники мають форму тільки множини?

А Лінощі, веселощі, мудрощі, заздрощі, жнива;

Б думки, сестри, сім’ї, розмови, двері;

В альпи, вулиці, байки, бурі, гори;

Г вишні, лелеки, долоні, пісні, Суми;

Д чернівці, міста, долини, джерела, ріки.

3. У якому рядку всі іменники мають форми і однини, і множини?

А Білизна, височінь, доброта, глибина, заздрість;

Б селянство, професура, ботвиння. сонце, косар;

В фосфор, глина, золото, сало, яшма;

Г книга, заєць, огірок, країна, ніс;

Д читання, сум, демократизм, доцільність, лагідність.

4. Укажіть, у якому рядку не всі іменники мають форми і однини, і множини:

А Мороз, вітер, берег, лебідь, мелодія;

Б Сніг, знання, сіль, учнівство, учень;

В Лелека, степ, стежка, колодязь, пролісок;

Г Вулик, намисто, блискавка, криниця, друг;

Д Казка, герой, хмарка, ранок, гриб.

5. Лише в однині вживаються всі іменники рядка:

А вазон, прикрість, зелень;

Б Крим, молоко, залізо;

В Дністер, козацтво, ім’я;

Г людство, сум, мальва;

Д радість, золото, вітер.

6. Лише форму однини мають обидва іменники рядка:

А комашня, чапля;

Б молодь, нація;

В журба, сумнів;

Г кисень, кабінет;

Д сметана, вапно.

7. Лише форму однини мають обидва іменники рядка:

А вуглець, родовище;

Б щирість, прибуток;

В селянство, шляхта;

Г срібло, пектораль;

Д артилерія, лейтенант.

8. Лише в множині вживаються всі іменники рядка:

А Карпати, проблеми, вечорниці;

Б входини, народи, Альпи;

В дріжджі, заручини, обличчя;

Г перемовини, двері, ножиці;

Д уста, м’ясниці, перешкоди.

9. Лише форму множини мають обидва іменники рядка:

А дебати, кеглі;

Б надра, бенкети;

В іменини, землі;

Г ворота, радощі;

Д штани, суперечки.

10. Лише форму множини мають обидва іменники рядка:

А оглядини, дерева;

Б хрестини, дрова;

В сутінки, вечори;

Г фінанси, кредити;

Д терези, виделки.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Метод «Доповнення»

На уроці я...

□ дізнався...

□ зрозумів...

□ навчився...

□ найбільший мій успіх — цепі не вмів, а тепер умію...

□ я змінився...

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (З ІНСТРУКТАЖЕМ)

► Виконайте вправу за підручником.

► Творче завдання. Зробіть лайфхак з теми уроку.

► Пошукове завдання. Доберіть (за довідковою літературою) цікаві факти про множинні та одиничні іменники.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити