Усі уроки української мови 10 клас IІ семестр - 2018 рік

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

УРОК 58. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ І ВІДМІНИ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ

Мета (формувати компетентності): предметні: поглибити знання учнів про складні випадки відмінювання іменників, формувати вміння правильно узгоджувати іменники І відміни; виявляти й аналізувати порушення морфологічних норм; додержувати правил написання відмінкових закінчень іменників; ключові: уміння вчитися: організовувати власну діяльність щодо засвоєння морфологічних норм української мови; комунікативні: проводити рефлексію власної мовленнєвої діяльності з погляду додержання морфологічних норм, за потреби корегувати її; інформаційні: користуватися словниками, довідковою літературою й електронними ресурсами для перевірки й удосконалення власного рівня засвоєння морфологічної норми; загальнокультурні: стимулювання нормативної поведінки.

Тип уроку: урок поглиблення знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Робота з афоризмом

Якщо ви маєте яблуко і я маю яблуко, то якщо ми обміняємося яблуком, то в кожного залишиться по одному яблуку. А якщо ви маєте ідею і я маю ідею, то, обмінявшись ідеєю, кожен матиме дві ідеї (Б. Шоу).

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

► Визначте рід, відміну й відмінок виділеного іменника.

► Про що піде мова на уроці?

► Визначте мету і завдання уроку.

► Пригадайте правило, за яким пишеться виділене слово. Наведіть власні приклади.

III. ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ І ПЕРВИННИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК З ТЕМИ

Бесіда

· Які граматичні категорії властиві іменнику?

· Пригадайте, що вам відомо про відміни іменників. За яким принципом іменники поділяються на відміни? Іменники якої відміни поділяють на тверду, м’яку і мішану групи?

· Які особливості відмінювання іменників І відміни? Наведіть приклади.

· З’ясуйте, які серед поданих іменників можуть вживатися і в однині, і в множині. Поставте їх у форму орудного відмінка.

Птаство, канікули, межа, депо, мрія, доля, молоко, терези, груша, боротьба, вежа, задача.

· Чому закінчення у них різне?

· Спробуйте зробити висновок про написання закінчені іменників жіночого роду на -а (-я) в орудному відмінку однини. Зверніть увагу на кінцевий приголосний основи.

· Звірте свої висновки з правилом у підручнику, довіднику (зокрема електронному).

Побудова алгоритму

► За поданим приписом побудуйте алгоритм написання відмінкових закінчень іменників І відміни в орудному відмінку однини.

В орудному відмінку однини іменники жіночого роду на -а (-я) мають закінчення -ою, -ею, -єю. Закінчення -ою пишеться в іменниках з основою на твердий приголосний, крім [ж], [ч], [ш]: партою, водою, рукою; -ею- в іменниках з основою на м'який приголосний і [ж], [ч], [ш]: землею, межею, кручею, ношею; -єю- в іменниках з основою на [й]: надією, мрією.

IV. РОБОТА НАД ЗАКРІПЛЕННЯМ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Метод «Прес»

► Чи до всіх випадків правопису іменників в орудному відмінку однини можна дібрати приклади з цього вірша? Доведіть.

Порядок побудови висловлювання.

□ Я вважаю, що ...

□ Тому що ...

□ Наприклад, ...

□ Отже, ...

Команді змагання (робота в групах за картками)

► Розділіться на команди і влаштуйте змагання, добираючи приклади до правил, що пояснюють правопис закінчень іменників І відміни в орудному відмінку однини. Сигналом для відповідей можуть бути записані на картках закінчення -ою, -ею, -єю, які по черзі показують капітани команд. Команда, що зробила менше помилок, визнається переможницею.

Гра «Редактор»

► Прочитайте виразно вірш. Що виражає його заголовок?

► Випишіть речення з іменниками, у яких допущено помилки в закінченнях орудного відмінка, виправте їх, користуючись складеним алгоритмом, словником, довідковою літературою й електронними ресурсами тощо.

ЗАПРОШЕННЯ ДО МАНДРІВ

Біжать стежки знайомі, що пахнуть споришом.

Вертаються додому — у спеку чи з дощєм.

Вони біжать до лісу, до повноводних рік.

А з ними ти — це звісно! — невтомний мандрівник.

Є кожному стежина — на втіху вибирай.

Одна лиш Батьківщина,— один у тебе край.

І ти ще змалку з нею зріднився назавжди.

Біжать стежки земльою під рідною орною,

І ти по них іди.

Микола Сингаївський

Творче конструювання (робота в парах)

► Дайте письмові відповіді на запитання, використовуючи слова, що в дужках. Чи утворюють ваші відповіді текст?

1. З ким ви подорожували улітку? (Мама, сестра, подруга, бабуся)

2. Чим ви їхали? (Автомашина, залізниця)

3. Чим харчувались у дорозі? (Шинка, ковбаса)

4. З чим ви ознайомились під час подорожі? (Історія краю)

Я — оратор

► Підготуйте коротку усну розповідь про власні мандри по рідній землі. Доведіть, що мандрівки рідним краєм надихають і приносять насолоду й позитивні емоції.

V. ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ

Тестування

► Виконайте тестові завдання.

1. До першої відміни належать усі іменники варіанта:

А ясла, кума, площа, межа;

Б староста, хлоп’я, вулиця, кузня;

В сестра, воєвода, суддя, верба;

Г кенгуреня, душа, дорога, ріка;

Д жага, Лука, мати, миля.

2. Помилку допущено в слові:

А кручою;

Б шахтарем;

В вишнею;

Г мрякою;

Д мрією.

3. Закінчення -ою у формі орудного відмінка однини мають усі іменники в рядку:

А ваза, речовина, кислота;

Б тиша, свобода, глибина;

В калина, малеча, посада;

Г мелодія, береза, справа;

Д спальня, Європа, буква.

4. Закінчення -ою у формі орудного відмінка однини мають усі іменники в рядку:

А їдальня, повага, легенда;

Б Ольга, родина, волоцюга;

В геологія, дитина, дорога;

Г держава, груша, розлука;

Д мережа, горошина, карта.

5. Закінчення -еюу формі орудного відмінка однини мають усі іменники в рядку:

А стаття, мама, земля;

Б круча, каша, площа;

В надія, воля, миля;

Г доня, дочка, доля;

Д куля, вежа, стежка.

6. Закінчення -єю у формі орудного відмінка однини мають усі іменники в рядку:

А фантазія, місія, арія;

Б вежа, сторожа, артилерія;

В автономія, алегорія, бабуся;

Г анатомія, фізіологія, Маруся;

Д зозуля, мрія, душа.

Робота за варіантами (в парах)

► Напишіть: 1) пропозицію однокласникові/однокласниці спільно спланувати дозвілля у вихідний день; 2) згоду/відмову у відповідь.

► Презентуйте роботу пари.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Метод «Доповнення»

► Доповніть відповідь:

· Вивчивши тему, я зрозумів (зрозуміла), що...

· Найскладнішим під час вивчення цієї теми для мене було...

· Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на...

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (З ІНСТРУКТАЖЕМ)

► Виконайте вправу за підручником.

► Уявіть, що ви з друзями зібралися в мандрівку. Складіть висловлювання про планування бюджету колективної мандрівки, вживаючи іменники І відміни в орудному відмінку.

► Доберіть прислів’я з іменниками (за темою уроку).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити