Усі уроки української мови 10 клас IІ семестр - 2018 рік

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

УРОК 59. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ ІІ ВІДМІНИ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ

Мета (формувати компетентності): предметні: поглибити знання учнів про відмінкові закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни, формувати вміння правильно вживати їх в усному і писемному мовленні; знаходити і виправляти помилки на вивчені правила; ключові: уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; комунікативні: виявляти й аналізувати порушення морфологічних норм; інформаційні: навички роботи з джерелами інформації та вміння критично оцінювати дидактичний матеріал; загальнокультурні: прагнення до мовної культури.

Тип уроку: урок поглиблення знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Робота з афоризмом

Знати своє власне «Я» є мудрістю,

Знати свого сусіда — геніальністю.

Мінна Атріум

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

► Визначте відміну і відмінок виділеного іменника. Сформулюйте тему, визначте мету і завдання уроку.

III. ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ І ПЕРВИННИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК З ТЕМИ, ЗАСТОСУВАННЯ ЯКИХ БУДЕ ПОТРІБНИМ НА УРОЦІ

Перегляд відеоролика Ганни Дем'яненко «Немає вітрА чи вітрУ? Іменники в родовому відмінку. Асоціативна пам'ять.

Українська мова. ЗНО» на каналі YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=cMnu-voSs2E&t=0s&list=PLq5DacDuZa_4CgmBfuiYUnrgmWpwDRVUM&index=4).

Бесіда

· Які поради дає відеорепетитор стосовно запам’ятовування відмінкових закінчень іменників ІІ відміни у родовому відмінку?

· Коли у родовому відмінку слова ІІ відміни мають закінчення -а/-я? Наведіть приклади.

· У яких випадках пишемо закінчення -у/-ю? Підтвердьте кожне положення правила прикладами.

· Запишіть винятки з правил, складіть з ними речення.

IV. РОБОТА НАД ЗАКРІПЛЕННЯМ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Пошуково-вибіркова робота (робота за варіантами)

► Поставте іменники у формі родового відмінка однини й випишіть ті, що мають закінчення: варіант 1 — -а(-я); варіант 2 — -у(-ю). Що об’єднує усі слова вправи? Доберіть власні приклади, користуючись словником.

Фотовідбиток, фотодокумент, фотодрук, фотоекспонометр, фотоелектроліз, фотоефект, фотоелектрон, фотозв’язок, фотокомплект, фотоелемент, фотоіонізатор, фотоліз, фотоген, фотокатод, фотометр, фотореактив, фоторедуктор, фотосинтез, фотоапарат, фотограф, фотографізм, фотогурток, фотоетюд, фотознімок, фотоконкурс, фотомонтаж, фотопортрет, фоторепортаж.

Лінгвістична дуель (робота в парі)

► Складіть словосполучення, поєднавши іменники правої колонки з прикметниками із лівої колонки.

► Утворені словосполучення запишіть у формі родового відмінка однини.

► Перевірте виконання вправи у формі лінгвістичного двобою.

трибальний

дощ

текстовий

будинок

багаторічний

випадок

отруйний

тиждень

триповерховий

шторм

небезпечний

дуб

сонячний

дим

рясний

редактор

минулий

ранок

Дослідження-відновлення

► Прочитайте текст, з’ясуйте його проблематику.

► Висловіть власне ставлення до описаних фактів.

► Спишіть речення, розкриваючи дужки.

► З’ясуйте, у якому відмінку вжито іменники в дужках. Поясніть закінчення.

Збережи, де стоїш, де живеш. На відстані (голос), на відстані простягнутої (рука)... До такого (висновок) приходиш, коли досліджуєш (проблема) охорони природи, що стала нині проблемою століття. Вона хвилює і державного (діяч), і провідного (фахівець), і (науковець), і (громадянин). П’ять років відомі вчені багатьох країн складали Червону книгу фактів. Паралельно проводилася робота зі створення Чорного (список), куди занесені тварини і рослини, що вже зникли.

У 1971 році Червона книга фактів набула сучасного (вигляд). У ній передбачено п’ять розділів-категорій. До кожного (розділ) на різнокольорові сторінки заносяться назви видів і підвидів тварин і рослин. До червоного (розділ) внесено відомості про зникаючі види. Дані про види, чисельність яких скорочується, друкуються на жовтих сторінках. Рідкісні види заносяться на білі сторінки. Для невизначених видів залишені сірі листки у кінці кожного (том). У «Червоній книзі фактів» є й зелені сторінки. Тут мають описуватися ті види, які раніше належали до зникаючих. Зелені сторінки — свідчення того, що людина може багато зробити для врятування (світ) природи.

Є своя Червона книга і в Україні. У неї занесено понад 400 видів рослин. Вже не побачиш на рідних просторах лілію лісову, (тюльпан), зозулинець болотного, (рябчик) малого, (підсніжник) звичайного, півонії вузьколистої та кримської, (сон) чорніючого, (ряст) Буше, бо завдяки своїм чудовим квітам, які виривають на букети, опинилися в Червоній книзі України.

Охорона рідкісних та зникаючих видів рослин є невід’ємною складовою загальної проблеми охорони, відновлення, збагачення й раціонального використання рослинного (світ). Слід суворо дотримуватися природоохоронного (режим) на заповідних ділянках.

V. ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ

Творче конструювання (робота в парах)

► Напишіть есе про бережне ставлення до рослинного світу рідного краю за змістом висловів народної мудрості:

Заступи природу дверима, то вона тобі вікном ввійде.

Багато лісу — не губи, мало лісу — бережи.

Тестування

► Виконайте тестові завдання.

1. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку:

А супутник, пасажир, коледж;

Б Кривий Ріг, язик, Ташкент;

В портфель, гопак, кілометр;

Г Крим, Конотоп, Марсель;

Д усміх, агроном, сантиметр.

2. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку:

А хлопець, свинець, Роман;

Б роман, трактор, вівторок;

В Буг, коридор, присудок;

Г Дністер, квітень, вітер;

Д долар, гектар, діаметр.

3. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку:

А кравець, буревій, рядок;

Б кисень, Київ, предмет;

В вечір, січень, портрет;

Г жаль, іменник, струмок;

Д жир, хліб, електровоз.

4. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку:

А голос, понеділок, вовк;

Б король, атом, будинок;

В танець, стрілець, палець;

Г Кавказ, патріот, мудрець;

Д Лондон, Збруч, Мороз

5. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку:

А сюжет, хокей, ставок;

Б вогонь, завод, конфлікт;

В хор, бальзам, мільйон;

Г барвінок, дощ, гараж;

Д тиждень, рік, палац.

6. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку:

А сектор, дим, Харцизьк;

Б туман, дворик, іспит;

В місяць, інститут, гіпс;

Г звіробій, іній, квадрат;

Д абзац, секрет, картон.

7. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку:

А смуток, меч, перець;

Б лимон, полин, очерет;

В оркестр, борщ, спосіб;

Г ясень, Дунай, сироп;

Д склад, дуб, синтаксис.

8. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку:

А бур’ян, талант, гопак;

Б асфальт, теніс, посуд;

В бетон, шум, кухоль;

Г диван, вірус, любисток;

Д Інтернет, слід, млин.

9. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку:

А Париж, Донбас, жанр;

Б ремонт, вокзал, лоб;

В аналіз, очерет, Донець;

Г сад, гопак, родовід;

Д вальс, Кавказ, завод.

10. Визначте рядок, у якому всі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -а (-я):

А тахігенез, текст, телекінез;

Б тембр, темп, телефон;

В табулятор, таймер, тангенс;

Г техногенез, титаніт, токсин;

Д сюжет, синус, присудок.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Метод «Незакінчене речення»

► На уроці мені вдалося...

□ Основні труднощі під час вивчення цієї теми полягали у...

□ Я можу себе похвалити за...

□ Я можу похвалити однокласників...

□ Мене здивувало...

□ На майбутнє я врахую...

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (З ІНСТРУКТАЖЕМ)

► Виконайте вправу за підручником.

► Придумайте свої асоціації для запам’ятовування матеріалу уроку, візуалізуйте їх.

► Пошукове завдання. Знайдіть у мережі Інтернет відеоуроки, тестові завдання з теми уроку.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити