Усі уроки української мови 10 клас IІ семестр - 2018 рік

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

УРОК 60. ВІДМІНКОВІ ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ З КОНКРЕТНИМ ТА АБСТРАКТНИМ ЗНАЧЕННЯМ (ТЕРМІНА - ТЕРМІНУ, ФЕНОМЕНА - ФЕНОМЕНУ)

Мета (формувати компетентності): предметні: поглибити знання учнів про відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням, формувати вміння правильно їх уживати в усному і писемному мовленні; знаходити і виправляти морфологічні помилки; ключові: уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; комунікативні: навички роботи в групі, в парі, навички спілкування в колективі; інформаційні: користуватися словниками, довідковою літературою й електронними ресурсами для перевірки й удосконалення власного рівня засвоєння морфологічної норми; загальнокультурні: стимулювання нормативної поведінки в мовній практиці.

Тип уроку: урок поглиблення знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Орфографічна розминка

Словниковий диктант

Піваркуша, півроку, полумиска, прем’єр-міністра, напівпровідника, півзахисника, фотоелемента, радіоцентру, віце-президента, півлітра, півогірка, напівсну, напівфабрикату, пів-Криму.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

► За матеріалом словникового диктанту з’ясуйте тему уроку.

► Визначте мету і завдання уроку.

► Поясніть правопис відмінкових закінчень іменників, спираючись на вивчені правила.

III. ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ І ПЕРВИННИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК З ТЕМИ, ЗАСТОСУВАННЯ ЯКИХ БУДЕ ПОТРІБНИМ НА УРОЦІ

Перегляд відеоролика «Відмінкові закінчення іменників. Онлайн-курс з підготовки до ЗНО «Лайфхаки з української мови»» (www.youtube.com/watch3g1fl2PlHXI?v=)

Презентація самостійної роботи на основі виконання пошукового та творчого домашнього завдання.

Робота з текстом (у групі)

► Прочитайте статтю Олександри Сербенської з посібника «Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити». Що нового ви дізналися?

НЕ ПЛУТАЙМО ЗАКІНЧЕНЬ -У(-Ю) ТА -А(-Я) В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ ДРУГОЇ ВІДМІНИ

Запам’ятаймо: закінчення -а (-я) в родовому відмінку однини мають переважно іменники, коли вони позначають конкретні одиничні предмети, а також є назвами осіб, тварин: сторінка зошита, книжка брата, відповідь учня, нема коня. Назви явищ природи, установ, ігор, речовин, слова на позначення збірності, назви почуттів, учень та інших абстрактних понять мають закінчення -у (-ю): нема морозу, подуви вітру, коло цуму, студент університету, змагання з футболу, трохи цукру, кілограм меду, спалахи гніву, без болю, прихильник ідеалізму. Тому неправильно: коло гастронома, працівник факультета...

Російські відповідники в такій формі мають закінчення -а (-я). Отже, в українських іменниках чоловічого роду другої відміни в родовому однини кількісно переважають форми з -у (-ю).

Увага! Окремі українські слова залежно від значення можуть мати різне закінчення: не одержав листа й насипало жовтого листу; коло каменя росте береза й нема каменю на будову; книжка Івана Мороза й нема морозу; підійшов до телефонного апарата й органи державного апарату.

IV. РОБОТА НАД ЗАКРІПЛЕННЯМ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Вибірково-розподільна робота

► Подані географічні назви поставте у формі родового відмінка однини й запишіть до відповідної колонки таблиці.

-а (-я)

-у (-ю)

Паралельні закінчення (залежно від значення)
Арарат, Рейн, Бориспіль, Крим, Херсон, Париж, Парнас, Путивль, Вашингтон, Кавказ, Славутич, Байкал, Еверест, Інгул, Інгулець, Очаків, Донець, Дон, Люксембург.

Дослідження-моделювання

► Змоделюйте словосполучення, уживаючи слова, що в дужках, у відповідній відмінковій формі. Визначте, на які значення вказують закінчення іменників — власних назв у формі родового відмінка однини. Наведіть приклади іменників — власних назв, що у формі; родового відмінка однини мають паралельні закінчення. Уведіть їх у речення.

1. Студент (Оксфорд), мешканець (Оксфорд). 2. Столиця (Мозамбік), вулицями (Мозамбік). 3. На березі (Хорол), навчальні заклади (Хорол). 4. Центральними вулицями (Занзібар), курорти (Занзібар). 5. Довжина (Гудзон), символіка (Гудзон).

Дослідження-зіставлення (Метод «Прес»)

► Дослідіть, чи змінюється значення іменників при зміні закінчень у формі родового відмінка. Складіть і запишіть з поданими парами слів словосполучення.

Рентгена — рентгену, блока — блоку, вала — валу, детектива — детективу, позитива — позитиву, пояса — поясу, регістра — регістру, фона — фону.

Порядок побудови висловлювання.

□ Я вважаю, що ...

□ Тому що ...

□ Наприклад, ...

□ Отже, ...

Робота з текстом

► Прочитайте текст. Чому він має таку назву?

► Чи погоджуєтесь ви зі словами Петра Яцика?

► Відповідь обґрунтуйте.

► Спишіть текст, розкриваючи дужки. Поясніть орфограми.

УКРАЇНЕЦЬ, ЯКИЙ ВІДМОВИВСЯ БУТИ БІДНИМ

Блискуча, абсолютно неймовірна життєва кар’єра: селянський син з України став на канадській землі мільйонером, сягнув неймовірних вершин (успіх) та благополуччя, здолавши чимало складних для нього обставин. Адже судилося йому в двадцять сім років починати в чужому (край) своє життя заново, як кажуть, із чистої сторінки. І не мав він тоді нічого, крім власних, звичних до праці рук та світлої голови.

Ім’я цієї людини — Петро Яцик. Небайдужість, мабуть, була однією з головних рис його (характер). Він був українцем, який усвідомлював усе: болі, і тривоги, і проблеми свого (народ). Петро Яцик — це філософ-самоук, співрозмовники, спілкуючись з ним, починали вірити в себе,

Справою свого життя він уважав допомогу щиру Україні, пояснював необхідність ґрунтовної освіти, вчив не жити у світі ілюзій, а самокритично дивитися на себе і працювати без (упин). Колишній хлопець із українського села виріс у Канаді до рівня видатного громадського (діяч), (меценат), який виразно бачить національні пріоритети та безкомпромісно відстоює їх. «Убогий духом не може бути багатим, незважаючи на те, скільки грошей він має»,— любив повторювати Петро Яцик (За М. Слабошпицьким).

V. ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ

Творче конструювання (робота в парах)

► Письмово висловіть подяку Петру Яцику за допомогу Україні.

Тестування

► Виконайте тестові завдання.

1. Закінчення -а у формі родового відмінка однини мають обидва іменники рядка:

А талант (хист), талант (грошова одиниця);

Б знак (марка), знак (значок);

В рахунок (документ), рахунок (дія);

Г дзвін (предмет), дзвін (звук);

Д детектив (агент), детектив (твір).

2. Закінчення -у у формі родового відмінка однини мають обидва іменники рядка:

А ріг (матеріал), ріг (будинку);

Б томат (рослина), томат (сік);

В пояс (талія), пояс (зона);

Г алмаз (інструмент), алмаз (речовина);

Д папір (документ), папір (матеріал).

3. Визначте рядок, у якому всі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -у (-ю):

А паладій, паралелізм, парафін;

Б параболоїд, паромір, термометр;

В патрон, паяльник, периметр;

Г перпендикуляр, перфоратор, підшипник;

Д біогенезу, градусника, біоценозу.

4. Визначте рядок, у якому іменники — власні назви мають паралельні закінчення:

А Судак, Яготин, Чоп;

Б Техас, Прут, Лаос;

В Ужгород, Форос, Цюріх;

Г Ванкувер, Гібралтар, Стрий;

Д Занзібар, Уганда, Гудзон.

5. Визначте рядок, у якому іменники залежно від значення у формі родового відмінка однини мають закінчення -а (-я) і -у (-ю).

А ріст, розсип, розряд;

Б реверс, рак, рахунок;

В ракурс, реоскоп, респект;

Г рівень, рисунок, різець;

Д вакуум, бетон, блок-апарат.

6. Правильно вжито відмінкове закінчення обох іменників варіанта:

А тривалого терміну, іншомовного терміну;

Б побудувати з каменя, не лишити жодного каменя;

В розрахункового рахунку, рахунка матчу;

Г мер міста Ванкуверу, територія острова Ванкуверу;

Д королівського балу, урахування середнього бала.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Робота з рефлексивним екраном

□ Сьогодні я дізнався...

□ Було цікаво...

□ Було складно...

□ Я зрозумів, що...

□ Тепер я зможу...

□ Я навчився...

□ У мене вийшло...

□ Я зміг...

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (З ІНСТРУКТАЖЕМ)

► Виконайте вправу за підручником.

► Творче завдання. Створіть скрайбінг з теми уроку.

► Пошукове завдання. Доберіть цікаві факти з біографії Петра Яцика.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити