Усі уроки української мови 10 клас IІ семестр - 2018 рік

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ. ІІ СЕМЕСТР

СОЦІОКУЛЬТУРНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

  УРОК 33. ОРФОГРАМА. ОРФОГРАФІЧНА ПОМИЛКА. ОРФОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК. ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ

  УРОК 34. НЕНАГОЛОШЕНІ Е, И В КОРЕНІ СЛОВА

  УРОК 35. АПОСТРОФ. ПОЗНАЧЕННЯ М'ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ

  УРОК 36. ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ

  УРОК 37. ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ЗБІГОВІ ЇХ У ПРОЦЕСІ СЛОВОТВОРЕННЯ

  УРОК 38. СПРОЩЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ. ПОДВОЄННЯ ТА ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

  УРОК 39. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ

  УРОК 40. ПРАВОПИС СУФІКСІВ

  УРОК 41. УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

  УРОК 42. ПРАВИЛА ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ ІЗ РЯДКА В РЯДОК

  УРОК 43. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

  УРОК 44. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ, ОКРЕМО, З ДЕФІСОМ

  УРОК 45. ПРАВИЛА НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ. РОЗРІЗНЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ І СПІВЗВУЧНИХ СПОЛУК (ЗБОКУ - З БОКУ, ЗРЕШТОЮ - З РЕШТОЮ, ВСЕРЕДИНІ - В СЕРЕДИНІ ТОЩО)

  УРОК 46. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛУЖБОВИХ СЛІВ

  УРОК 47. НАПИСАННЯ НЕ, НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

  УРОК 48. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ. ПРАВИЛО «ДЕВ'ЯТКИ»

  УРОК 49. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ

  УРОК 50. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

  УРОК 51. ПРАВИЛА ГРАФІЧНИХ СКОРОЧЕНЬ СЛІВ

  УРОК 52. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

  УРОК 53. МОРФОЛОГІЧНА НОРМА. МОРФОЛОГІЧНА ПОМИЛКА

  УРОК 54. ІМЕННИК. РІД ІМЕННИКІВ (СКЛАДНІ ВИПАДКИ УЗГОДЖЕННЯ РОДУ ІМЕННИКІВ ТИПУ КІР, ДРІБ, БІЛЬ, НЕЖИТЬ, ПИЛ, СТЕП, СТУПІНЬ, ПУТЬ ТА ІН. З ІНШИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ). ПАРАЛЕЛЬНІ РОДОВІ ФОРМИ ІМЕННИКА (ЗАЛ - ЗАЛА, ПТАХ - ПТАХА, ПЛАЦКАРТ - ПЛАЦКАРТА ТОЩО)

  УРОК 55. ІМЕННИКИ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО РОДУ, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ НАЗВИ ЛЮДЕЙ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ (ПОЕТ - ПОЕТЕСА, ПОЕТКА; ДИРЕКТОР - ДИРЕКТОРКА, РОБІТНИК - РОБІТНИЦЯ ТА ІН.). ІМЕННИКИ СПІЛЬНОГО І ПОДВІЙНОГО РОДУ

  УРОК 56. ВИЗНАЧЕННЯ РОДУ НЕВІДМІНЮВАНИХ ІМЕННИКІВ ТА АБРЕВІАТУР, ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ЇХ

  УРОК 57. ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ ЛИШЕ ФОРМУ ОДНИНИ АБО МНОЖИНИ

  УРОК 58. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ І ВІДМІНИ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ

  УРОК 59. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ ІІ ВІДМІНИ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ

  УРОК 60. ВІДМІНКОВІ ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ З КОНКРЕТНИМ ТА АБСТРАКТНИМ ЗНАЧЕННЯМ (ТЕРМІНА - ТЕРМІНУ, ФЕНОМЕНА - ФЕНОМЕНУ)

  УРОК 61. ПАРАЛЕЛЬНІ ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ ДАВАЛЬНОГО ВІДМІНКА (-ОВІ, -ЕВІ (-ЄВІ), -У (-Ю)); ІМЕННИКІВ ЗНАХІДНОГО ВІДМІНКА (НАЗВ ПОБУТОВИХ ПРЕДМЕТІВ (УЗЯВ ОЛІВЕЦЬ - УЗЯВ ОЛІВЦЯ, НАПИСАВ ЛИСТ - НАПИСАВ ЛИСТА); ІМЕННИКІВ МІСЦЕВОГО ВІДМІНКА ОДНИНИ (НА КОНІ - НА КОНЕВІ, В ЛІЖКУ - НА ЛІЖКОВІ, В ГАЇ - В ГАЮ, НА ТОРЗІ - НА ТОРГУ); ІМЕННИКІВ МІСЦЕВОГО ВІДМІНКА МНОЖИНИ (КІСТЬМИ - КОСТЯМИ, КРИЛЬМИ - КРИЛАМИ, ЧОБІТЬМИ - ЧОБОТЯМИ ТОЩО)

  УРОК 62. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ІІІ ВІДМІНИ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ. СЛОВОЗМІНА ІМЕННИКІВ ІV ВІДМІНИ

  УРОК 63. ОСОБЛИВОСТІ КЛИЧНОГО ВІДМІНКА. ТВОРЕННЯ Й ВІДМІНЮВАННЯ ЧОЛОВІЧИХ ТА ЖІНОЧИХ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ

  УРОК 64. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

  УРОК 65. УРОК ПРАКТИЧНОЇ РИТОРИКИ. СУПЕРЕЧКА ЯК ВИД КОМУНІКАЦІЇ. РІЗНОВИДИ СУПЕРЕЧКИ

  УРОК 66. УРОК ПРАКТИЧНОЇ РИТОРИКИ. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ СУПЕРЕЧКИ. АРГУМЕНТИ Й ДОКАЗИ

  УРОК 67. УРОК ПРАКТИЧНОЇ РИТОРИКИ. ПОЛЕМІЧНІ ПРИЙОМИ

  УРОК 68. УРОК ПРАКТИЧНОЇ РИТОРИКИ. МИСТЕЦТВО ВІДПОВІДАТИ НА ЗАПИТАННЯ

  УРОК 69. УРОК ПРАКТИЧНОЇ РИТОРИКИ. ДИСКУСІЯ НА ТЕМУ «МОВНА МОДА - ЦЕ ДОБРЕ ЧИ ПОГАНО?»

  УРОК 70. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити