Усі уроки української мови в 11 класі

ВСТУП. ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ


Урок № 1

ВСТУП. УКРАЇНСЬКА МОВА У СВІТІ. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА


Мета: ознайомити учнів зі становищем української мови у світі, з українською діаспорою; розвивати інтерес до мовної ситуації у світі; виховувати толерантне ставлення до мов різних країн.

Міжпредметні зв’язки: історія, географія, українська література, соціолінгвістика, російська мова.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Мотиваційно-організаційний етап

Словникова робота

Еміграція (лат. — переселятися, виселятися) — 1) переселення з якої-небудь країни в іншу, викликане різними причинами; 2) сукупність емігрантів, що проживають у будь-якій країні.

Діаспора (гр.— розсіювання) — перебування значної частини народу (етнічної спільноти) поза країною його походження.

✵ Дайте відповідь на запитання: Що ви знаєте про українську діаспору?

Формулювання теми, мети і завдань уроку


II. Процесуально-діяльнісний етап

Переказ

✵ Напишіть стислий переказ тексту. Доберіть до нього заголовок. Мабуть, не знайдеться на земній кулі народу, який не знав у своїй історії явища еміграції. З різних причин і з різною метою залишають люди рідну землю і вирушають у чужі краї. Економічні і політичні проблеми, які на різних історичних етапах потрясали Україну, спричиняли добровільну або вимушену еміграцію багатьох українців за межі батьківщини. У результаті цих переміщень формування діаспори. Як соціальне явище, діаспора характерна для багатьох народів, серед них і для українців.

За різними оцінками нині за Межами України проживає 11 - 20 млн. українців. Етнічні українські землі входили до складу різних держав: Російської імперії, Радянського Союзу, Австро-Угорської імперії, Польщі та інших. Цим пояснюється формування двох міграційних потоків і як наслідок двох діаспор — західної і східної.

Коли українці вперше прибули до Америки, багато хто з них вважав, що буде мати змогу заробити багато грошей і повернутися додому. Початок Другої світової війни вніс зміни у ці плани і багатьом довелося залишитися у новій для них країні. Процес пристосування, через який їм довелося пройти, був складним і часто болючим. Щоб вижити за будь-яких умов, вони засновували свої Церкви, відкривали школи, організації, а також культурні та освітні товариства. У боротьбі за пристосування до нової культури емігранти також послідовно зберігали вірність своїй рідній мові та культурі.

Одним з головних елементів у збереженні етнічності є мова, й українські американці зуміли розвинути як неформальний, так і формальний механізм для підтримання мовних навичок. Хоча найбільше важить тут мова родини. Майже 90 відсотків українських католицьких і православних церков здійснюють хоча б одну службу українською, а також церковно-слов’янською мовами. Це можна пояснити «напливом українських іммігрантів після 1945 р.», під час якого кількість україномовних у СІНА зросла більш як утричі за 20 років. Українська спільнота в такий спосіб здобула необхідні знання в галузі української історії, літератури, мови і культури.

У зв’язку зі збільшенням потоку еміграції постало питання про необхідність мати за кордоном українських учителів у нових місцях поселення. Ця проблема не могла бути так просто розв’язаною, бо вчителів, які могли навчити дітей української мови, літератури, історії, бракувало навіть на батьківщині. Важливу роль відіграли суспільні організації та читальні товариства, які організовували навчання та залучали до вивчення української мови. Важливе значення мас виховання дітей в українській діаспорі.

СІІІА належить до тих західних держав, де асиміляційні процеси відбуваються найбільш інтенсивно. За даними демографічних досліджень, 66% громадян українського походження не володіють мовою предків. Тільки 123,5 тис. осіб спілкуються українською мовою в сім’ях. Найбільша кількість українців, які опанували українську мову, живе в штаті Нью-Йорк — понад 52 тис. осіб (3 газети).


Творча робота

✵ Прочитайте. Складіть план тексту. Запишіть його.

УКРАЇНЦІ В КАНАДІ

Більш як половина українців проживають у «степових» провінціях Манітоба, Соскачеван та Альберта. Перші українські громадські організації в Канаді були засновані активістами епохи піонерів. Зародження української літератури в Канаді сягає початку цього століття, коли перші переселенці почали друкуватися на сторінках іммігрантської преси, набуло розвитку справжнє українське письменство. Спочатку потреби освічених читачів-іммігрантів задовольняли книжки, привезені з України, та місцеві передруки, переклади української класики. Однак незабаром їх замінили літературні твори, написані українцями. Хоча ця література не була високої якості, але все одно вона торкалася душі багатьох іммігрантів. Перша спроба створити організацію українських канадських письменників датується 20-ми роками.

З перших організацій, що були залучені до видання книг, фірма «Свобода» стала видавати книги з 1896 року. Серед перших її видань — українською та англійською мовами — «Самоучок і словар». Іншими організаціями, що долучилися до видавничої справи, були й залишаються дотепер Український братський союз, Союз українців-католиків й Українська Народна Поміч. Останнім часом кілька видавництв спеціалізуються на друкуванні україномовних матеріалів — «Книгоспілка», «Смолоскип», «Пролог». Серед канадських видань «Гомін України», «Добра Книжка», «Євшан Зілля», «Нові дні» та ін.

У багатьох українських громадах Канади можна почути регулярні радіопередачі українською мовою. Як правило, це випуски иовип і оголошень, які чергуються з музикою. Існують також специфічно українські компанії, які випускають документальні фільми і спеціальні програми українською мовою. У 70-х роках у деяких містах Канади було розпочато показ телепрограм для українських громад. Але тільки в Торонто відбуваються регулярні передачі. У цьому місті існує також україномовна передача для дітей (3 журналу).


Соціолінгвістичне дослідження

✵ Прочитайте текст. До якого стилю він належить? Розкажіть про стан української мови в Канаді.

Шкільна освіта

Українську мову, літературу і культуру вивчають у Канаді в широкій мережі громадських шкіл, відомих під назвою «рідні ніколи». Це суботні або вечірні ніколи, що утримуються різними українськими церквами та організаціями. Для учнів середньої школи ті ж самі установи у великих містах пропонують програми, які називаються «Курси українознавства». Ці курси здебільшого визнаються місцевими міністерствами освіти, а тому їх випускники одержують диплом з української мови, який можна використати для закінчення середньої школи і для вступу до вищих навчальних закладів. У деяких провінціях українські студії (навчальні програми з української мови, літератури, історії, географії) становлять невід’ємну частину державної шкільної програми. В Альберті, Манітобі та Саскачевані існують українські двомовні програми від дитячого садка до 12-річпого віку. У звичайних школах існують спеціальні класи з українською мовою навчання, що займають майже 50% навчального дня. Українські консультанти місцевих міністерств визначають шкільні програми. В Альберті та Монітобі батьки дітей, що відвідують двомовні школи, мають власні організації, які відіграють значну роль в організації освіти українською мовою. Українська мова як окремий предмет викладається в кількох початкових школах у багатьох провінціях. У п’яти Канадських провінціях українська мова викладається в середніх школах, де в цьому є потреба. Усього в Канаді приблизно 6 тис. дітей вивчають українську мову в початкових та середніх школах. У більшості міст зі значним українським населенням працюють факультативні вечірці класи для дорослих, які бажають вивчити українську мову. Існує ціла низка асоціацій українських учителів.

Незважаючи па розвиток українського шкільництва, кількість людей, які назвали українську мову своєю материнською мовою, зменшилась. Лише 35 відсотків канадців українського походження подали під час перепису українську мову як мову батьків (3 газети).


Пояснювальний диктант

✵ Напишіть диктант. Поясніть постановку розділових знаків.

УКРАЇНСЬКА МОВА В ПЕРІОДИЧНІЙ ПРЕСІ КАНАДИ

Життя більшості українських видань у Канаді було коротким, адже великих тиражів вони не збирали, як і прибутків від реклами. Тому майже всі українські періодичні видання залежали від пожертвувань читачів або організованого меценатства.

Це особливо відчувається сьогодні, адже з кожним поколінням кількість українських читачів зменшується. Деякі видання намагаються привернути нових читачів, включаючи до своєї структури англомовні розділи або додатки. Найважливіші українські газети і журнали такі: «Український голос», «Новий шлях», «Гомін України», «Життя і слово», «Батьківщина» та інші (З га зети).


III. Контрольно-рефлексивний етап

Підсумкова бесіда

✵ Дайте відповідь на запитання: Яким чином в основному українська мова поширюється у світі?

✵ Порівняйте цей процес із поширенням інших слов’янських мов, наприклад, із російською.


IV. Домашнє завдання

✵ Здійснити пошук прикладів функціонування української мови в інших країнах (у двох-трьох). Записати ці відомості.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити