Усі уроки української мови в 11 класі

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І СТИЛІСТИКИ


Урок № 23

ОРФОГРАФІЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОПИСНОЇ ГРАМОТНОСТІ: ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ В ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ ПІД ЧАС ВІДТВОРЕННЯ І СТВОРЕННЯ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ВІДОМИХ ОРФОГРАМ І ПУНКТОГРАМ


Мета: удосконалювати правописну грамотність одинадцятикласників; розвивати готовність повторювати правила правопису та закріплювати орфографічні й пунктуаційні навички; виховувати прагнення завжди писати (і говорити) грамотно.

Міжпредметні зв’язки: мова й література.

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Мотиваційно-організаційний етап

Пояснювальний диктант

✵ Написати диктант, пояснити орфограми й пунктограми.

У цьому короткому нарисі автобіографічного кіно-оповідання автор поспішає зробити відразу деякі визнання: у його реальний повсякденний світ що не день, то частіше починають вторгатися спогади.

Що викликає їх? Довгі роки розлуки із землею батьків, чи то вже так положено людині, що приходить час, коли вивчені в давно минулому дитинстві байки й молитви виринають у пам’яті і заполоняють усю її оселю, де б не стояла вона.

А може, що те й друге разом і в такій же мірі, як і непереможне бажання, перебираючи дорогоцінні дитячі іграшки, що завжди десь проглядаються в наших ділах, усвідомити свою природу па ранній досвітній зорі коло самих її первісних джерел. І перші радощі, і вболівання, і чари перших захоплень дитячих...

До чого ж гарно й весело було в нашому городі! Ото як вийти з сіней та подивитися навколо — геть чисто все зелене та буйне. Л сад було як зацвіте весною! А що робилося на початку літа — огірки цвітуть, гарбузи цвітуть. Картопля цвіте. Цвіте малина, смородина, тютюн, квасоля. А соняшника, а маку, буряків, лободи, крону, моркви! Чого тільки не насадить паша невгамовна мати.

— Нічого у світі так я не люблю, як саджати що-небудь у землю, щоб проізростало. Коли вилізає саме з землі всяка росиночка, ото мені радість,— любила проказувати вона.

Город до того переповнявся рослинами, що десь серед літа вони вже пе вміщалися в ньому (О. П. Довженко).

Формулювання теми, мети і завдань уроку (за участі учнів)


ІІ. Процесуально-діяльнісний етап

Самостійна робота в парах і групах за темами

«Правопис іменників», «Правопис прикметників», «Правопис числівників», «Правопис займенників», «Правопис дієслів», «Правопис прислівників», «Правопис службових частин мови», «Правопис вигуків».

✵ Доберіть приклади па всі випадки правопису зазначеної частини мови.

Взаємоперевірка групової діяльності

✵ Ознайомте одногрупника з правилом та прикладами до нього.

Спостереження над пунктуацією і вибіркове списування

✵ Прочитайте речення. Поясніть розділові знаки перед словом як. Одне-два з них перепишіть у зошити.

1. По чорній землі скрізь розцвітають, як маки, вогняні квітки (М. Коцюбинський). 2. У горах Брянський як командир зустрівся

з новими труднощами (О. Гончар). 3. На дерево дивись, як родить, а на чоловіка, як робить (Народна творчість). 4. Село — як на долоні (Марко Вовчок). 5. Я оці дні ходжу як сам не свій (А Головко). 6. Як на свої чотирнадцять років, Катя здається майже дорослою (В. Козаченко).

Робота зі словником (орфографічним, іншомовних слів, російсько-українським тощо)

✵ Випишіть слова, у написанні яких ви могли б припуститися помилки. Підкресліть орфограми. Запам’ятайте їх.

Вільний диктант

✵ Передайте (письмово) основний зміст тексту, слідкуючи за дотриманням орфографічних і пунктуаційних норм, зберігаючи окремі діалоги.

УЖЕ ЙШЛА ВЕСНА

Першими побачили, як ожила й заговорила з холодним берегом річка, горобці.

— Прокидайся! — казала річка берегові.— Годі вже тобі спати. Цілу ж зиму проспав!

— Зимі кінець! Зимі кінець! — вигукували над річкою горобці.— Нам не буде холодно, нам не буде голодно!

У річки було багато дітей, і вона покликала їх собі на допомогу. Дітей її звали хвилями. Набігли жваві діти і стали хапати льодини, викидати їх па берег.

Тут горобці ожили. Вони знову літали над річкою і казали їй:

— Дай нам напитися весняної водиці.

— Що? — не зрозуміла річка.

Нарешті й берег прокинувся, почув ту розмову.

— Вони хочуть весняної водиці, сестро,— сказав він річці. Брат річки був дуже вчений і знав усі мови у світі.

— Пийте досхочу (М. Слабошпицький).

Творча робота

✵ Напишіть невелику статтю (інформацію) до місцевої чи шкільної газети, використовуючи різні види простих і складних речень. Перевірте правильність написання з точки зору орфографічної і пунктуаційної грамотності.


III. Узагальнювально-систематизувальний етап

Фронтальні запитання і завдання

✵ Які орфограми і пунктограми складають для вас певні труднощі?

✵ Запишіть речення з відокремленими другорядними членами. Поясніть розділові знаки при них.

✵ Зробіть пунктуаційний розбір речення.

Сірий, припорошений весняною пилюкою степ збігає па південь і стигне там голубим маревом; суворою лінією стоять на ньому сторожеві могили, насипані, може, татарвою, а може, волелюбним козацтвом, що шаблею та мушкетом боронило оці степи від ворожих навал (Г. Тютюнник).


IV. Контрольно-рефлексивний етап

Рефлексія

1. Подумайте і скажіть, що легше написати грамотно в орфографічному та пунктуаційному відношенні — диктант чи творчу роботу?

2. Як ви ставитеся до власних помилок?


V. Домашнє завдання

1. Дібрати приклади па складні для вас правила правопису частин мови (однієї чи кількох).

2. Написати невеликий твір про свою мрію (інтереси, життєві плани). Перевірити правильність написання й постановку розділових знаків.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити