Усі уроки української мови в 11 класі

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І СТИЛІСТИКИ


Урок № 24

УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 14.

ГОВОРІННЯ. СКЛАДАННЯ І РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ ДО ЗАПРОПОНОВАНИХ СИТУАЦІЙ НА ПРОФЕСІЙНУ ТЕМУ. ПЕРЕГОВОРИ


Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про діалогічне мовлення, поглибити знання про переговори як спосіб спілкування, удосконалювати навички складання діалогів до запропонованої ситуації; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння, критичне мислення, уяву, творчі й організаторські здібності, уміння працювати в парах; виховувати самостійність, толерантність, почуття взаємоповаги.

Внутрішньо-предметні зв’язки: синтаксис (пряма мова, діалог), пунктуація, лексикологія.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвої компетенції.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Мотиваційно-організаційний етап

Ознайомлення учнів з темою і метою уроку

Єдина відома мені розкіш — це розкіш людського спілкування.

А. де Сент-Екзюпері

Актуалізація опорних знань і мотиваційних резервів учнів.

Комунікативний практикум

• Об’єднайтеся в пари й обговоріть, як ви розумієте слова І. Шевелева: «Для одних форма спілкування — діалог, для інших — монолог». Поясніть, чому, на ваш погляд, дуже часто люди не розуміють одне одного.

• Як ви розумієте значення слова «переговори»?


II. Процесуально-діяльнісний етап

Бліцопитування

• Дайте відповіді на питання:

• Що таке діалог?

• Які різновиди діалогів виділяють залежно від стилю мовлення?

• Охарактеризуйте репліки діалогу в розмовному стилі.

• Які особливості мають репліки діалогу в офіційному стилі?

• Які діалоги розрізняють за жанровими особливостями?

• Чим відрізняються як жанри мовлення бесіда, дискусія, диспут, полеміка?

• Які розділові знаки використовуються при записуванні діалогу?

Ситуативне завдання

• Підготуйте і розіграйте в парах діалог до однієї із запропонованих ситуацій:

1. Ви ведете бесіду з представником приймальної комісії вищого навчального закладу, пояснюєте свій вибір спеціальності, до вступу на яку подаєте документи.

2. Ви вступаєте у діалог з іншим абітурієнтом, дізнаєтеся, з якого міста він приїхав, чому обрав саме цей навчальний заклад.

3. Ви ведете бесіду зі студентом того вищого навчального закладу, до якого збираєтеся вступати, і намагаєтеся дізнатися, що було для нього найскладнішим у процесі вступу.

Взаємооцінювання

• Оцініть діалоги своїх однокласників. Обговоріть помилки, що були допущені, поясніть, чим вони зумовлені, яким чином їх можна уникнути.

Дослідження терміна

• Прочитайте значення слова «переговори». Виділіть ключові слова, поясніть свій вибір.

Переговори — вид спільного з партнером спілкування, спрямований на розв’язання проблеми. Основна функція переговорів — інформаційно-комунікаційна. Переговорам передує підготовча робота, обов’язковим є й аналіз результатів після завершення. У процесі переговорів виділяють три етапи: уточнення позицій, інтересів, їх обговорення (аргументи та їх обґрунтування), узгодження позицій та домовленостей.

Робота зі схемою

• Розгляньте схему, що відображає основні етапи підготовки до процесу переговорівКомунікативний практикум

• Як ви вважаєте, що важливіше в процесі переговорів: висловити свою позицію чи вислухати позицію партнера?

Аукціон ідей

• Наведіть приклади ситуацій у професійному спілкуванні, коли виникає необхідність у переговорах.

Ситуативне завдання

• Оберіть одну із запропонованих раніше ситуацій. Підготуйте аргументи па користь своєї позиції. Розіграйте ситуацію діалогу.


III. Контрольно-рефлексивний етап

Групова робота

• Об’єднайтеся в групи і складіть пам’ятку «Поради для тих, хто бажає досягти успіху в переговорах».


IV. Домашнє завдання (на вибір)

• Підготувати повідомлення з лінгвістичної теми «Особливості й види діалогів»

• Дібрати крилаті вирази про те, як досягти успіху в спілкуванні.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити