Усі уроки української мови в 11 класі

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І СТИЛІСТИКИ


Урок № 34

ОРФОГРАФІЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ. КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ (РІЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА)


Мета: перевірити та удосконалити орфографічно-пунктуаційні навички; розвивати вміння здійснювати самоконтроль та самокорекцію сформованих навчальних навичок; виховувати відповідальність, прагнення до успіху.

Міжпредметні зв’язки: історія.

Тин уроку: контроль і корекція знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Мотиваційно-організаційний етап

Фронтальне повторення основних орфограм і пунктограм Ознайомлення учнів з темою, метою та завданнями уроку


II. Процесуально-діяльнісний етап

Диктант

ІМЕНА

Яке твоє ім’я, хто твої батьки, де живеш, як називається твій край? — запитують при будь-якій зустрічі та знайомству. Такі перші питання, що їх «чужі» дорослі ставлять дітям і до відповіді на які батьки заздалегідь їх готують. Яке твоє ім’я — це вже визначення одного з множини подібних, це «я» серед «нас» і «їх», це те, що утверджує особу в масі, у натовпі, одну серед багатьох таких же самих на горизонтальній площині і одиницю в родоводі, тобто на спадкоємній вертикалі.

Коли ж почали найменувати окремих людей і називати географічні об’єкти, нам точно не відомо. Зате достеменно знаємо, що готові назви і сам спосіб назвоутворення, як феномен мови, прийшли в писемний період із дописемного уже з устояними моделями.

Найдавніші пам’ятки писемності, і серед них найдавніші твори так званого релігійного письменства (з яких бере початок красне письменство) та народної творчості фіксують низки власних імен.

Власні імена молодші від загальних. Утворилися вони тоді, коли з’явилася потреба індивідуалізації будь-якої істоти, можливо, спочатку вождя, потім Бога в сонмі богів, «уособлюючи» добрі й злі сили природи, згодом особи в середовищі їх подібних, а потім і одомашненої тварини. Така ж потреба індивідуалізації виникла й стосовно орієнтирів терену, а ними були водотоки, стоячі води, висоти, низини, нарешті скупчення жител. Розрізнення їх за описом не могло бути надійною інформацією про їх місцезнаходження. Це й привело до їх індивідуального найменування за аналогією до особових імен реальних та ірреальних істот (За І. Франко, 188 слів).


III. Підсумково-узагальнювальний етап

Учитель націлює на аналіз контрольної роботи на наступному уроці.


IV. Домашнє завдання (диференційоване)

✵ Повторити орфограми й пунктограми, під час написання яких виникали сумніви. Звернутися до словників з метою перевірки написання слів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити