Усі уроки української мови в 11 класі

ВСТУП. ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ


Урок № 5

ОРФОГРАФІЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОПИСНОЇ ГРАМОТНОСТІ: ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ В ПИСЬМОВОМУ МОВЛЕННІ ПІД ЧАС ВІДТВОРЕННЯ І СТВОРЕННЯ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ВІДОМИХ ОРФОГРАМ І ПУНКТОГРАМ


Мета: удосконалювати орфографічну і пунктуаційну грамотність одинадцятикласників; розвивати навички самоконтролю; виховувати поважливе ставлення до культури мовлення.

Міжпредметні зв’язки: мова і мовлення, література.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Мотиваційно-організаційний етап

Словникова робота

✵ Згрупуйте слова: в одну колонку — на правопис голосних, у другу — на правопис приголосних. Поясніть їх написання.

Кожух, терплячий, гримливий, оббігати, розрісся, прикрасити, прекрасний, тижневик, туристський, звечора, безшумний.

Зорово-слуховий диктант

✵ Організуйте самоперевірку речення. Поясніть розділові знаки. Перша гама розтулялась повільно, як долоня, випускаючи на волю щось живе й дивно гарне; звуки були ніжні, легких пастельних тонів — вальс Грибоєдова (3a Н. Окалітенко).

Формулювання теми, мети і завдань уроку (за участі учнів)


II. Процесуально-діяльнісний етап

Тренувальні вправи

✵ Виразно прочитайте текст. Поясніть правопис виділених слів і постановку розділових знаків у кінці речень та в середині.

СВІТЛО — СИЛА!

Колись, дуже давно, люди освітлювали свої житла багаттям. Накладуть купку дров, розпалять їх од кресала — і відганяють від себе морок. А разом з ним — і страх. Бо кожної миті з таємничої темряви міг вихопитися й напасти страшний хижий звір. От люди й боронили свій спокій на стоянках багаттям. Воно допомагало їм готувати їжу, гріло, світило, звеселяло.

А потім людина навчилася користуватися каганцем із лою. Згодом з’являється і свічка з того ж лою чи воску. Нарешті на освітлення пішла стихійно добута з підземелля нафта, з якої ще пізніше навчилися виділяти гас. Аж по всьому тому, після гасової лампи та гасових ліхтарів підсліпуватих, з’являється, нарешті, справжнє чудо — світло — електрична лампочка!

Нелегким і довгим був шлях людини до здобуття такого, як тепер, освітлення жител, заводів, фабрик, вулиць, майданів, сіл...

Та, як і колись, на світанку людської історії, сьогоднішнє світло служить людині не тільки як засіб, що перемагає темряву. Воно є силою, до того ж чи не найбільшою і не наймогутнішою силою в розумному змаганні людини з природою (3 журналу).

✵ Випишіть зі словника іншомовних слів 10-20 слів, у написанні яких ви могли б припуститися помилок.

Творчі роботи

✵ Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Напишіть переказ, використовуючи різні розділові знаки в кінці речень та всередині їх. Перевіряйте слова, в написанні яких маєте сумнів.

Чи знайоме вам те гостре, до фізичного болю гостре почуття нудьги за рідною країною, яким обкипає серце від довгого перебування на чужині?

У такому, власне, стані блукав я одної весняної днини понад річкою Прутом, у південній Бессарабії. Якось не тішили око моє ані розлогі, яро-зелені, порізані блакитними озерцями та гирлами плавні, що розляглися за річкою в Румунії, ані жовті, залиті хвилею виноградників по підгір’ю шпилясті гори, що тиснуться понад Прутом з цього боку...

Від заходу насувалася чорна хмара, душний вітер бив об гори, хвилював комиш у плавнях, обривав листя виноградне та гнав його по чорній, каламутній, немов поораній хвилями річці...Лагодилася буря. Роз’ятрений нудьгою, плентався я тихою ходою берегом річки, і тільки перші краплі краплистого дощу, що з глухим гуком упали на землю серед раптової тиші, змусили мене озирнутися навкруги, пошукати певного захисту від зливи. Але не встиг я ще й озирнутися гаразд, як по моїх напружених нервах ударила хвиля рідних, близьких мені звуків. Я виразно почув журливо-поважний голос української пісні. Що це? У цьому глухому закутку Бессарабії пісня моєї країни? Я навіть трохи змітався. Але ні, це не уява: я чую, як пісня дужчає, здіймається вгору, перекочується могутнім грюком і гине тихим акордом у плюскоті зливи. Так, це співають (За М. Коцюбинським).

✵ Напишіть міні-твір на одну з тем (за вибором): «Мої улюблені книжки», «Яким має бути професіонал майбутнього», «З біографії моїх батьків». Перевірте дотримання орфографічних та пунктуаційних норм.


III. Узагальнювально-систематизувальний етап

Фронтальна бесіда

1. Назвіть орфограми на правопис голосних та приголосних.

2. Наведіть приклади на правопис м’якого знака, апострофа, прописної літери.

3. Перелічіть правила, коли ставиться тире між підметом і присудком, наведіть приклади.

4. Які розділові знаки ставлять хіри однорідних членах речення, при прямій мові? Наведіть приклади.

5. Коли в безсполучниковому складному реченні ставиться тире, двокрапка? Наведіть приклади.


IV. Підсумково-коригувальний етап

Самоаналіз і самокорекція

✵ Подумайте, над чим ще слід працювати коленому із вас, щоб удосконалити власну правописну грамотність.


V. Домашнє завдання

1. Повторити актуальні для вас орфографічні та пунктуаційні правила, дібрати до них приклади.

2. Удосконалити написаний у класі твір-мініатюру.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити