Усі уроки української мови в 11 класі

ВСТУП. ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ


Урок № 6-7

УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ № 3-4. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ


Мета: виявити рівень сформованості вмінь учнів сприймати на слух і докладно переказувати текст монологічного характеру, доповнюючи його своїми міркуваннями, виконувати письмову роботу відповідно до українського правопису; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння, творче мислення; виховувати за допомогою дидактичного матеріалу бережливе ставлення до навколишнього світу.

Обладнання: схема-опора, роздавальні матеріали, картки з афоризмами, пам’ятка.

Внутрішньо-предметні зв’язки: синтаксис (текст), лексикологія (терміни), культура мовлення, стилістика.

Міжпредметні зв’язки: екологія, біологія, економіка.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь і навичок (урок контрольного переказу).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Мотиваційно-організаційний етап

Бесіда за питаннями

✵ Що дорожче за діамант?

✵. Без чого неможливе життя?

✵ Що називають кров’ю Землі, мінералом життя і чому?

✵ Що вам відомо про водну кризу на планеті?

✵ Пригадайте види переказів. Чим вони відрізняються? Яка мета кожного з них?


II. Процесуально-діяльнісний етап

Робота в нарах з пам’яткою

«Як написати контрольний докладний переказ»

✵ Пригадайте послідовність роботи над переказом. Ознайомтеся з пам’яткою. Складіть алгоритм дій під час докладного контрольного переказу.

ПАМ’ЯТКА

Як написати контрольний докладний переказ

1. Уважно прослухайте текст для докладного переказу.

2. За потреби запишіть на чернетці ключові слова й словосполучення, конкретні найменування (терміни, дати, цифри тощо).

3. Визначте стиль, тип, жанр мовлення, тему та основну думку тексту.

4. Під час повторного прослуховування тексту зробіть записи на чернетці у вигляді плану, окремих слів, словосполучень, потрібних для розкриття основної думки, зв’язку частин тексту тощо.

5. Поміркуйте над змістом і послідовністю викладу матеріалу переказу.

6. На чернетці напишіть докладний переказ тексту, підпорядковуючи висловлювання темі та основній думці, дотримуючи ся композиції, мовних і стильових особливостей, авторського задуму.

7. Висловіть свої міркування з приводу написаного відповідно до творчого завдання до тексту в обсязі 1-1,5 сторінки.

8. Відредагуйте написане для поліпшення мовного оформлення своєї роботи, подбайте про точність висловлення думок, грамотність, розстановку розділових знаків тощо,

9. Перепишіть роботу начисто охайно, без виправлень, відповідно до норм української літературної мови.

10. Здійсніть перевірку написаного в чистовому варіанті.

Читання тексту

ВОДА... ТИ САМЕ ЖИТТЯ

Нині всім добре відомо, що без води неможливий будь-який прояв життя. Це найцінніший «мінерал життя», на долю якого припадає до 90 відсотків будови організму. Вона забезпечує фізіологічні, біохімічні, хімічні процеси в організмі всієї живої природи на Землі.

Без води не можуть функціонувати ні промисловість, ні сільське господарство. Але при цьому вода має відповідати належній якості. Вона має космічне, геологічне, кліматичне, енергетичне, санітарно-гігієнічне, лікувальне, естетичне значення.

Кожне джерельце — то живильна кров Землі. Усі вони невтомні трудівники: озеленюють та вічно омолоджують луки, поля, ліси, поновлюють її щедрість. Не випадково говорять, що краплинка води дорожча за діамант.

Не тільки корисні копалини вичерпуються, але й ресурси питної води істотно зменшуються. Часто себе втішаємо й обнадіюємо, що запаси прісної води поновлюються, та з питною водою далеко не все в порядку. Коли не задумуєшся, то здається, що із цим даром природи ніби все гаразд, безпроблемно. Насправді ж як це далеко від реальності! Нині дефіцит води — одна з глобальних проблем сьогодення. Це передусім стосується прісної води. А ще цивілізація доби не завжди ощадливо їх використовує. До того ж на початку XX століття на Землі жило близько півтора мільярда людей, а нині їх уже більше шести мільярдів. Навіть важко собі уявити всю кількість щоденно спожитої води. Але і господарювання цієї маси людей аж ніяк не можна назвати раціональним щодо користування водними ресурсами. Це кожен добре знає по собі.

Ресурси прісної води розподілені на земній поверхні та в надрах Землі дуже нерівномірно. В одній частині земної кулі люди страждають від повені, а в іншій — від посухи. Уже сьогодні в умовах постійної нестачі води мешкає не менше 1,1 млрд. осіб, а понад 2 млрд. регулярно відчувають «водяний стрес». Вирішення проблеми дефіциту прісної води потребує численних наукових розробок у багатьох галузях науки. Уже до 2025 року майже половина населення Землі страждатиме від нестачі прісної води, що призведе до масової міграції з країн, недостатньо забезпечених водою (переважно — тих, що розвиваються), Інші держави змушені будуть вирішувати надзвичайно складні питання: що, де і як саме робити, аби не «захлинутися» потоком біженців від водяного дефіциту. При загостренні дефіциту на світовому ринку торгувати водою, як сьогодні торгують нафтою, нереально через великі обсяги споживання прісної води.

Учені прогнозують: на світовому ринку прискорено розвиватимуться сектори інтенсифікації водовикористання, водозберігальні, водоефективні, водоохоронні технології.

Хіба важко зрозуміти, що наше ставлення до водного дару має стати камертоном чистоти до життєдайного соку Землі як Божого дару! Візьміть ці слова, як пам’ять на все життя (За С. Костенком, 448 слів).

✵ Підготуйте докладний письмовий переказ тексту.

Пояснення нових слів і запис їх на дошці

✵ Назвіть слова, що вам не зрозумілі.

Довідка: функціонувати (викочувати свої функції; бути в дії, діяти, працювати), ресурси (запаси чого-небудь, які можна ви користати в разі потреби), дефіцит (мала кількість, нестача чого-небудь порівняно з потребою), міграції (пересування), сектори (складова частина чого-небудь) інтенсифікації (збільшення інтенсивності чого-небудь; посилення чогось), водоохоронні технології, камертон (невеликий вилкуватий сталевий інструмент із двома зубцями, який внаслідок удару видає звук певної висоти), життєдайний (потрібний, необхідний для життя, який дає життя).

Самостійне складання учнями плану

Учні складають план переказу.

Робота зі схемою-опорою

✵ Учні готуються до написання переказу, опрацьовуючи схему-опору.Повторне читання тексту Учитель читає текст удруге.

Творче завдання

✵ Як попередити світову водну кризу? Висловіть власне ставлення до проблеми, висвітленої в тексті (1—1,5 сторінки), зберігаючи авторський стиль.

Написання переказу з творчим завданням у чорновому варіанті

Учні пишуть текст переказу з творчим завданням у чернетку.

Редагування чорнового варіанта

✵ Під час удосконалення власного висловлювання скористайтеся порадами, втіленими в афористиці.

✵ «Мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова» (М. Рильський).

✵ «Ясність думки і ясність висловлення звичайно зустрічаються разом» (Т. Маковей).

✵ «Інакше розставлені слова набувають іншого змісту; інакше розставлені думки справляють інше враження» (Б. Паскаль).

✵ «Стислість надає мові сили. Є вислови, які мають властивість променів сонця: чим більше вони згущені, тим сильніше вони печуть» (Р. Соуті).

✵ «Іноді бідненьку і худеньку думку ми одягаємо в таку пишну форму, що вона плутається і губиться в непотрібних їй складниках власної оболонки і до неї важко дістатися, а іноді здорову, свіжу думку висловимо так, що вона в’яне і блідне, як квітка, що потрапила під важку жорстку підошву» (В. Ключевський).

✵ «Усі жанри хороші, крім нудного» (Вольтер).

✵ «Мова — машина, і не слід допускати, щоб пружини її скрипіли» (А. Ривароль).

Переписування робіт начисто

Учні переписують роботи в контрольні зошити.


III. Контрольно-рефлексивний етап

Самостійна перевірка написаного

Учні перевіряють текст переказу.


IV. Домашнє завдання (на вибір)

1. Знайти текст у підручнику з географії (біології тощо — залежно від профілю), у якому висвітлено суперечливі наукові факти. Спростувати один із них у вигляді вільного письма.

2. Користуючись інтернет-джерелами, дослідити проблему збереження питної води. Запропонувати власний проект.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити