РІДНА МОВА 11 КЛАС
План-конспекти уроків

Урок № 16

Тема. Види складних речень


Мета: повторити та систематизувати знання школярів про різні види складних речень за способом поєднання простих речень та характером їхнього синтаксичного зв’язку; закріплювати вміння визначати типи складних речень.

Тип уроку: урок повторення та систематизації здобутих знань.

Обладнання: підручник.

ХІД УРОКУ

I. Повідомлення теми та мети уроку.

II. Повторення ключових питань.

✵ Робота з підручником.

§ 13; опрацювання таблиці «Види складних речень».

III. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого. Робота над висновками.

✵ Прочитати речення.

Визначивши граматичні основи, з’ясувати, із скількох частин складається кожне з них. Звернути увагу на зв’язок між частинами складних речень. Указати речення, частини яких зв’язані тільки за змістом та інтонаційно. Вказати речення, частини яких зв’язані за змістом, інтонаційно та за допомогою сполучників.

Роса розсипана в траві, фіалка тліє синім цвітом. Духмяно пахне деревій — все тихим спокоєм повито... (Б. Дегтярьов). Очерет над лататтям осінній, пожовтівши, не хилиться він (М. Доленго). Полетіли птахи до вирію, а разом із ними наче повідлітали мрії, почуття людські, щоб напровесні повернутися разом із птахами (Є. Гуцало).

IV. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.

✵ Прочитати.

Довести, що подані речення є складними. Вказати речення із сполучниковим та безсполучниковим зв’язком.

Світ виховує націю в матерів на колінах, діти стануть людьми на руках в матерів (Б. Дегтярьов). Де мати посіє, там стелиться ласка. Де мати посадить, там сходить добро, бо в мами рука і легка, i прекрасна, і серце глибоке, як синій Дніпро (В. Крищенко).

✵ Робота з підручником.

Усне виконання вправи 244. Пояснити вживання розділових знаків у сполучникових і безсполучникових реченнях.

✵ Подані речення записати в такій послідовності: спочатку складносурядні, потім складнопідрядні речення.

У кожному з речень підкреслити граматичні основи. Визначити вид складнопідрядних речень.

На призьбі вечір, мов старий скрипаль, осінніх днів освячує щедроти, а мати слуха, сидячи навпроти, вдивляючись у пережиту даль (М. Боровко). Мати білить хату на свято, бо приїдуть сини й онуки (М. Різун). Куди б не заносила доля, з усіх повернуся доріг до хати, до рідного поля, на свій материнський поріг (П. Харченко). Сім шляхів повело від хати, і на кожен виходить мати (М. Томенко). Матері залишаються з нами і тоді, коли їх нема (М. Луків).

✵ Прочитати.

Вказати речення із різними видами зв’язку.

Палає сонце, і шумить прибій, дзвенить у світ народів многомов’я... (С. Тельнюк). Зневіра у нашу пісню так душу крає: мовляв, ти співай, хоч трісни, а все ж вона відмирає... І думка од холоду стигне, і часом опустяться руки: невже кричимо в пустині?.. Та слово живе, мов зарука! (В. Зуйонок, переклад із білорус.).

✵ Диктант із коментуванням.

Вказати речення складносурядні та складнопідрядні, свою думку обґрунтувати. Вказати складне речення з різними видами зв’язку. В одному з речень підкреслити всі члени речення.

Мене дивує, що в дитинстві мене нічого не дивувало. Ходив гарбуз по городу, і на яблуні сиділа Жар-птиця, а під вікном у нас на травичці жабка, мишка і півник жили в рукавичці. А тепер — якийсь листочок осінній, і вже стоїш в потрясінні (Л. Костенко). О, скільки літ я сонце бачу, але збагнув лише тепер, де силу, пристрасну, гарячу, бере, щоб промінь не завмер (О. Ющенко).

✵ Робота з підручником.

Усне виконання вправи 125 (тестові завдання для самоконтролю).

✵ Переписати, розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх вилучення).

Пояснити, в якому випадку не ставиться кома між частинами складносурядного речення.

Без Слова немає обнови і часу мертвіє відлік (П. Харченко). Як тільки сонце виринуло за перелогами і степ усміхнувся до нього рум’яними росами, почувся далекий грізний гуркіт (Григір Тютюнник ). Вітри стихають, і ясніють лиця, зірки не гаснуть довго над Дніпром, і скромний голос віщої синиці нагадує людині про добро (Л. Вишеславський). На узліссі і на галяві зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон-трава (Леся Українка).

V. Підведення підсумків уроку.

VI. Домашнє завдання.

§ 13, вправа 256 (письмово).

- Навчальний диктант.

Вказати речення безсполучникові та сполучникові — складносурядні, складнопідрядні, а також речення із сполучниковим та безсполучниковим зв’язком.

Набори співаків з України за царськими наказами були звичайним явищем XVII—XVIII століть — у Глухові, що після знищення Батурина став новою гетьманською столицею, було організовано спеціальну співочу школу. Звідси вивезли майбутніх видатних композиторів Д. Бортнянського та М. Березовського. Пізніше Михайло Глинка, який був капельмейстером Придворної капели, вивіз звідси майбутнього автора першої національної української опери «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського.

Звідси ж вивезли на чужину й одинадцятирічного хлопчика Якова Якименка. Навчаючись у Петербурзькій консерваторії, Яків написав перші твори: фортепіанні п’єси та вокальний цикл «Барвінки». Це солоспіви на слова різних поетів: Т. Шевченка, Лесі Українки, Олександра Олеся, І. Франка. На слова М. Чернявського юний композитор написав романс «Степ» — звідси й походить псевдонім музиканта — Степовий.

Невдовзі Яків подорожує Україною (яка іронія долі — подорож на батьківщину!), а улітку 1912 року він їде навчатись і працювати до Парижа.

В Україну композитор повертається після 1917 року. З його ініціативи організовано симфонічний оркестр імені М. Лисенка, Державний струнний квартет, відкрито Народну консерваторію.

Життя митця обірвалося на тридцять восьмому році. Скільки міг би ще зробити для національної культури цей барвінок із рідної землі! (170 слів) (3 календаря)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити