РІДНА МОВА 11 КЛАС
План-конспекти уроків

Урок № 18

Тема. Види складних речень. Тематичне тестування


Мета: закріпити знання учнів про види складних речень; з’ясувати рівень засвоєння ними вказаної теми; розвивати логічне мислення, пам’ять, вміння використовувати здобуті знання на практиці, формувати навички самостійної роботи.

Тип уроку: комбінований урок (закріплення знань та навичок; перевірка й облік здобутих знань, умінь та навичок).

Обладнання: підручник, тести.

ХІД УРОКУ

I. Повідомлення теми і мети уроку.

II. Відтворення теоретичних відомостей.

✵ Бесіда.

1) Які речення називаються складними?

2) Як з’єднуються між собою частини складного речення? Наведіть приклади сполучникового та безсполучникового складних речень.

3) На основі чого складні речення поділяються на складносурядні і складнопідрядні?

4) Якими сполучниками поєднуються між собою частини, складносурядних речень?

5) Які є різновиди складнопідрядних речень?

6) Які є різновиди речень із кількома підрядними?

7) На які групи поділяються безсполучникові складні речення?

ІІІ. Виконання вправ на закріплення вивченого.

✵ Попереджу вальний диктант.

В одному з речень самостійно підкреслити члени речення. Накреслити схему цього речення.

Щоб обробити землю, треба плуга, а щоб виробити душу, треба болю, горя і, звичайно, земних рад остей (Р. Дідула). Є таке каліцтво: голова з вищою освітою, серце з нижчою, а шлунок зовсім темний і потребує багато харчів і напоїв (О. Довженко).

IV. Перевірка самостійноїроботи учнів (розбору речення).

V. Повідомлення способів перевірки здобутих знань та сформованих умінь і навичок (інструктаж до тестування).

VI. Проведення тестування.

1. Складним реченням є речення:

а) яке містить у собі одну граматичну основу, є поширеним і двоскладним;

6) яке містить у собі одну граматичну основу і є ускладненим (звертанням, вставними словами, вигуками тощо);

в) яке складається з двох чи кількох простих речень, об’єднаних в єдине ціле за змістом та інтонацією; √

г) будь-яке речення, яке служить будівельним матеріалом для тексту.

Скласти складне речення, записати його (напр.: Продовжує планета круговерть, плекає людство помисли високі (Б. Дегтярьов). Хтось із мудрих мовив, що байдужість — то душевна підлість (Б. Коломієць). Панахиди не буде: Україна жива! (М. Іванців), Великої душі потрібно, щоб доброту в нещасті зберегли (В. Коломієць)).


2. Складні речення поділяються на:

а) сполучникові, безсполучникові та речення із різними видами зв’язку (сполучниковим і безсполучниковим); √

б) поширені і непоширені;

в) ускладнені і неускладнені;

г) повні і неповні.

Скласти безсполучникове складне речення (напр.: Буває мить якогось потрясіння: побачиш світ, як вперше у житті (Л. Костенко), Мета життя моя — єдина: спростивши всякі чудеса, над все поставлю я людину (Б. Дегтярьов)) або складне речення із різними видами зв’язку, записати його.


3. Складносурядним називається таке складне сполучникове речення:

а) яке складається з двох або більше простих речень, колене з яких ускладнене звертанням, вставними словами, однорідними членами речення тощо;

б) яке складається з двох або кількох синтаксично рівноправних речень; √

в) яке складається з головного і залежного речень;

г) яке складається з головного і кількох підрядних речень.

Скласти складносурядне речення, записати його (напр.: Розкаже ліс мені про заповітне, а я про те нікому не скажу (Є. Гуцало). Одна голова — добре, але голова з тілом — ще краще (А. Крижанівський). Любов підкралась тихо, як Даліла, а розум спав, довірливий Самсон (Л. Костенко)). Накреслити схему записаного речення.


4. Складнопідрядним реченням із підрядним означальним є таке складне речення, в якому:

а) залежна частина роз’яснює зміст одного із членів головного речення;

б) залежна частина вказує на спосіб або ступінь дії головного речення;

в) залежна частина пояснює той чи інший головний або другорядний член головної частини, виражений іменником чи іншою частиною мови у значенні іменника; √

г) залежна частина вказує на місце дії головного речення.

Скласти складнопідрядне речення з підрядним означальним (напр.: Чи бачиш, брате ниву, що покосом широко встелена? (І. Франко). Моє дитинство — дзеркало, в якому відображалася колись земля (Є. Гуцало). Не викидайте з пісні слова, якого не замінить інше (Б. Дегтярьов)). Записати речення, накреслити його схему.


5. Складним безсполучниковим є речення:

а) Де хата біленька, там родина гідненька (Нар. творч.);

б) Кого змія вкусила, той і ящірки сахається (Нар. творч.);

в) У землі нема вовків — нема чого боятися (Нар. творч.); √

г) Заліз хробак у хрін і кричить, що там найкраще (Нар. творч.). Скласти й записати складне безсполучникове речення, підкреслити в ньому граматичні основи (напр.: Вглядаюся молоді в очі сумні — шкода її до болю (М. Самійленко). Поглянь на камінь: він мовчить мовчанням мудрості і віри (Є. Маланюк)).


6. Складнопідрядним реченням із підрядним причини є речення:

а) Доки людина здорова, їй вода солодка (Нар. творч.);

б) Де лінивий ходить, там хліб не родить (Нар. творч.);

в) Не кидай каменем у небо, бо собі голову розіб’єш (Нар. творч.); √

г) Коли наше не в лад, ми зі своїм назад (Нар. творч.).

Скласти й записати складнопідрядне речення з підрядним мети (або: умовним, допустовим, наслідковим), підкреслити в ньому граматичні основи.


VII. Відповіді вчителя на запитання учнів (після того як тестові завдання виконано).

VIII. Підведення підсумків уроку.

IX. Домашнє завдання.

Вправа 244.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити