РІДНА МОВА 11 КЛАС
План-конспекти уроків

Урок № 23

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

Тема. Протокол. Звіт про виконану роботу


Мета: закріпити та систематизувати знання учнів про особливості ділового спілкування та офіційно-ділового стилю, ознайомити із призначенням та формою вказаних ділових паперів, навчати складати їх за зразком.

Обладнання: підручник.

ХІД УРОКУ

І. Повідомлення мети і завдань уроку.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

✵ Робота з підручником.

Виконання вправи 308.

✵ Доповнення вчителя.

Проведенню зборів, нарад, конференцій та інших засідань передує велика підготовча робота, у процесі якої складають низку документів, що супроводжують протокол: порядок денний, списки учасників засідання, списки запрошених, тези або тексти доповідей, проекти рішень із кожного питання порядку денного.

Веде протокол технічний секретар або обрана особа. Оформляють протоколи на чистих аркушах або на спеціальних бланках підприємства чи організації.

Протоколи бувають стислі та повні. У стислих протоколах зазначають прізвища доповідачів, теми доповідей, прізвища тих, хто взяв участь в обговоренні, та рішення. До такого протоколу додається стенограма, магнітний запис або тексти доповідей. Стисло протоколюють оперативні наради. Повний протокол містить записи всіх виступів, відбиваючи процес прийняття рішення в ході обговорення.

Під час засідання складається чорновий варіант протоколу. Уточнюють, редагують і оформляють протокол у п’ятиденний термін. Протокол підписують голова та секретар зборів1.

III. Виконання вправ на закріплення вивченого.

✵ Робота біля дошки.

Складання протоколу останніх учнівських класних зборів за зразком, поданим у вправі 309.

✵ Робота з підручником.

Виконання вправи 310 (усно).

IV. Вивчення нового матеріалу.

✵ Пояснення вчителя.

Звіт — діловий папір, в якому подається повідомлення про діяльність особи чи організації за певний період, виконання кимось дорученої роботи та її підсумок.

Обов’язковими для оформлення звіту є назва (звіт), зазначення періоду, за який складається звіт, назва групи (класу, відділу, організації, установи), що звітується, текст звіту, підпис особи, яка склала діловий папір, дата складання звіту.

Звіти бувають статистичні та текстові. Статистичні оформляють на трафаретних бланках, текстові — на загальному бланку або чистому аркуші. Як правило, звіти складають за певний період (тиждень, місяць, квартал, півріччя, рік тощо).

✵ Робота з підручником.

Виконання вправ 323, 324.

V. Виконання вправ на закріплення вивченого.

✵ Робота біля дошки.

Скласти звіт фольклорної експедиції 11 класу, яка під керівництвом учителя літератури протягом тижня записувала народні пісні, прислів’я та приказки від мешканців двох сусідніх сіл на Івано-Франківщині (Вінниччині, Чернігівщині).

VI. Підведення підсумків уроку.

VII. Домашнє завдання.


1Див.: Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник,— К.: Либідь, 1998.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити