РІДНА МОВА 11 КЛАС
План-конспекти уроків

Уроки № 44, 45

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

Тема. Письмовий твір на морально-етичну або суспільну тему


Мета: удосконалювати тексто-творчі вміння та навички школярів; розвивати їх мислення, формувати моральні переконання, українську ментальність.

Обладнання: підручник.

ХІД УРОКУ

I. Повідомлення мети і завдань уроку.

II. Підготовка до роботи над твором.

✵ Робота з підручником.

Опрацювання пам’ятки «Як писати твір».

✵ Пояснення вчителя.

Розв’язання суспільних проблем, з’ясування питань етики й моралі, осмислення мотивів і наслідків людських вчинків завжди привертали увагу людей. З’ясування таких питань може бути метою учнівських творів на морально-етичні або суспільні теми.

Роботу над твором слід розпочинати з осмислення його теми, а також меж цієї теми. Потрібно визначити, про що ж слід написати або сказати, щоб цю тему розкрити, що для розкриття теми є найголовнішим, що менш істотним, але потрібним, від чого слід відмовитися через несуттєвість або неактуальність.

Після цього необхідно обміркувати головну думку майбутнього твору: який висновок мають зробити читачі (слухачі) зі створеного вами тексту? До чого ваш твір має їх спонукати, закликати, від чого застерегти?

Наступний етап роботи над твором — добір фактичного матеріалу. Потрібно зібрати факти, спираючись на які, можна розкрити тему. Це можуть бути розповіді про реальні людські долі, про випадки з життя, факти, що зберігають фольклорні твори або увиразнюють твори мистецтва. Джерела добору фактичного матеріалу до твору різноманітні: власний життєвий досвід, спостереження, інформація з довідкової літератури, періодичної преси, свідчення учасників або свідків подій, факти, осмислені у творах різних жанрів мистецтва (художньої літератури, фольклору, кіномистецтва тощо).

Дібравши фактичний матеріал, його потрібно систематизувати. Необхідно відокремити головне від другорядного та продумати послідовність викладу думок. Для цього потрібно скласти план твору. У плані (складному) слід завбачити такі структурні елементи майбутнього твору: вступ (підведення до теми), головну частину, в якій, власне, буде розкрито тему, кінцівку, яка стосовно твору-роздуму зазвичай набуває форми висновку.

Склавши на чернетці план твору, можна переходити до наступного етапу роботи — створення тексту. Писати твір теж потрібно на чернетці. У процесі написання автор, як правило, дещо відходить від плану: щось додає, деталізує, від чогось відмовляється. Творчий процес передбачає пошук найкращих варіантів висловлення думок, тому таких відступів не слід уникати, хоч вони мають бути умотивованими.

Після завершення роботи над чорновим варіантом твору слід удосконалити текст, відредагувавши написане, виправивши помилки та усунувши недоліки.

✵ Скласти план (колективно) та дібрати фактичний матеріал до твору на одну з поданих нижче тем.

Заради якої мети не соромно жити (варіант заголовка: Найвища нагорода — корисним буть народу).

Чим багата людська душа (варіанти заголовків: Не дай, доле, зубожіти на дух і на слово! Наші два крила — це людяність і правда).

Яке воно — щастя? (варіанти заголовків: Нам є чого бажати — щастя з волі! Наше щастя поруч, біля нас).

III. Робота над складанням твору.

Скласти усний твір (у публіцистичному стилі) за щойно складеним планом.

IV. Підведення підсумків уроку.

V. Домашнє завдання.

Скориставшись поданою у вправі 340 пам’яткою, написати твір (у публіцистичному стилі) на одну з тем:

1. Чи є відмінність між людським життям та існуванням?

2. Пам’ятай, що слово — бумеранг!

3. Як не зачерствити серця у собі?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити