РІДНА МОВА 11 КЛАС
План-конспекти уроків

Урок № 51

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

Тема. Доповідь і реферат, пов’язані з виучуваними предметами (із залученням науково-популярної літератури)


Мета: удосконалювати вміння учнів опрацьовувати наукові та науково-популярні джерела, в яких порушуються теми, пов’язані з виучуваними предметами; проаналізувати зразки рефератів щодо їх змісту, композиційного та графічного оформлення, звернути увагу на дотримання вимог до підготовки реферату; належним чином підготувати до самостійної роботи над рефератом.

Обладнання: підручник, тексти рефератів.

ХІД УРОКУ

I. Повідомлення мети і завдань уроку.

II. Вивчення нового матеріалу.

✵ Робота з підручником.

Виконання вправи 320.

✵ Колективне складання пам'ятки

«Послідовність виконання дій у роботі над рефератом».


ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ДІЙ У РОБОТІ НАД РЕФЕРАТОМ

1. Добір літератури відповідно до теми (не менше 2—3 джерел).

2. Обмірковування меж теми, осмислення головної думки реферату.

3. Опрацювання дібраних джерел (помітки, виписки, систематизація виписок за змістом).

4. Складання плану реферату в чорновому варіанті.

5. Концентрація дібраних фактів, цитат навколо кожного з пунктів плану.

6. Робота над остаточним варіантом плану з урахуванням головної думки реферату та його обсягу.

7. Обмірковування цікавого вступу. Продумування вичерпних висновків і узагальнень. Складання тексту реферату на чернетці.

8. Редагування тексту реферату. Графічне оформлення.

✵ Доповнення вчителя.

Реферат пишеться не на основі власних суджень, а за чужими матеріалами, тому така робота називається компілятивною.1Це не наукова праця в повному розумінні слова, проте вона привчає до застосування методів наукового опрацювання літератури, заохочує до праці з науковими першоджерелами.

У тексті реферату можна цитувати думки з опрацьованих джерел, а можна переказувати їх, обов’язково посилаючись на авторів (на думку І. Огієнка, як стверджує А. Кримський тощо). Відповідним чином оформлений список опрацьованої у процесі підготовки реферату літератури додається в кінці роботи. Використані джерела паспортизуються так: Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика: Пробний підруч. для гімназій гуманіт. профілю.— К.: Вежа, 1994.

Оздобленням обкладинки не варто захоплюватися надміру: головне в рефераті — старанний добір літератури, її ретельне опрацювання, логічність, послідовність, аргументованість викладу та чіткість висновків.

Здебільшого реферати складаються в науковому стилі, рідше — в науковому з елементами публіцистичного (якщо дозволяє тема).

✵ Зачитування учителем зразків учнівських рефератів.

Аналіз рефератів учнями та вчителем.

IIІ. Підведення підсумків уроку.

IV. Домашнє завдання.

Вправа 322.


1Компіляція — неоригінальна, несамостійна наукова чи літературна праця, побудована на використанні чужих думок.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити