РІДНА МОВА 11 КЛАС
План-конспекти уроків

Уроки № 52, 53

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

Тема. Виступ під час дискусії


Мета: ознайомити учнів із порядком проведення дискусії, у формі ділової гри поправляти їх у проведенні, обговорення певної проблеми за заздалегідь сформульованими темою, тезою та питаннями.

Обладнання: підручник.

ХІД УРОКУ

I. Підготовка до сприйняття нового матеріалу.

✵ Бесіда.

1) Пригадайте відомі вам телепередачі, в основу яких покладено дискусію.

2) Які теми телевізійних дискусій вам запам’яталися?

3) Які тези формулювалися у процесі дискутування?

4) Пригадайте ведучих таких передач. Чим сподобалася (або не сподобалася) вам робота цих ведучих?

5) Чи запам’ятався вам хтось із дискутантів і чим саме?

6) Чим, на вашу думку, пояснюється популярність теледискусій (ток-шоу)?

7) Пригадайте дискусії, які виникали у вас на уроках літератури, історії. Щодо яких проблем виникали незгоди?

8) Чи вдалося вам у процесі обговорення порозумітися?

9) Що сприяло і що ставало на заваді порозуміння?

10) Чи вважаєте ви дискусії корисними? Чому?

II. Повідомлення мети і завдань уроку.

III. Вивчення нового матеріалу.

✵ Пояснення вчителя.

Дискусія — це публічна суперечка, метою якої є зіставлення та з’ясування різних поглядів на одну проблему, пошук такого загального уявлення про предмет обговорення, яке визнавалося б усіма дискутантами.

Предмет обговорення і є темою дискусії. Тема дискусії формулюється у певне твердження — тезу. Така теза є вихідним пунктом дискусії.

Кожен із дискутантів, маючи певне уявлення про предмет обговорення — тему, стверджує або спростовує покладену в основу дискусії тезу. Робити це потрібно аргументовано.

Дискутанти висловлюються почергово. Виступи учасників дискусії обов’язково мають стосуватися однієї й тієї ж теми, стверджувати або спростовувати певну тезу. Важливими умовами є толерантність та коректність дискутантів.

Дискусія — одна з найбільш важливих і цікавих форм спілкування.

✵ Робота з підручником.

Виконання вправи 296.

✵ Пояснення вчителя.

Умови конструктивності будь-якої дискусії такі:

тема, запропонована для обговорення, має бути актуальною та соціально важливою;

учасники дискусії повинні бути зацікавлені темою обговорення;

потенційні дискутанти мають бути підготовленими, компетентними щодо обговорюваних питань.

Конструктивність дискусії багато в чому залежить і від її керівника — його підготовленості, контактності, тактовності.

Тема дискусії оголошується заздалегідь: її учасники повинні мати час для обміркування проблеми, зіставлення й аналізу різних на неї поглядів, визначення власної позиції. Корисно запропонувати майбутнім дискутантам відповідну літературу, підказати, з ким вони зможуть проконсультуватися.

Відповідно до теми та тези дискусії формулюються питання, які виноситимуться на обговорення. З питаннями майбутніх дискутантів також слід ознайомити заздалегідь. Формулювання кожного питання має передбачити висловлення різних, а то й протилежних поглядів на порушену проблему. Питання мають бути сформульовані чітко й недвозначно. Вони повинні спонукати аудиторію до активного обміну думками.

Дискусія розпочинається вступним словом керівника, в якому він обґрунтовує вибір теми дискусії, визначає мету й завдання учасників, представляє гостей — фахівців із проблеми (якщо їх запрошено). Добре, якщо в процесі обговорення буде використано унаочнення: діаграми, плакати, схеми.

Після вступного слова керівник дискусії пропонує виступити спеціально запрошених осіб (фахівців) або ж когось з аудиторії. Після цього він звертається до дискутантів із запитаннями. Інколи задає уточнюючі, навідні, додаткові питання, тактовно зупиняє учасників дискусії, якщо їхні відповіді виходять за межі обговорюваної проблеми. Часом коментує почуте, проте не нав’язує власних думок і не перебиває того, хто говорить.

Інколи з метою пожвавлення обговорення керівник навмисне створює «ситуацію утруднення»: посилається на приклад із життя, у трактуванні якого є певна суперечність. Це спонукає дискутантів висловити протилежні погляди щодо оцінки такого прикладу. Якщо учасник дискусії не аргументує своїх оцінок, керівник тактовно вказує йому на це.

Після того як обговорення питання вичерпано, керівник підводить підсумки і тільки після цього переходить до обговорення наступного питання. Наприкінці дискусії робляться загальні висновки.

За культурою спілкування також має стежити передовсім керівник дискусії.

IV. Виконання вправ на закріплення вивченого.

✵ Проведення дискусії.

Підготуватися до дискусії на сформульовану нижче тему. Обміркувати запропоновані до тези запитання, при потребі додавши запитання, сформульовані самостійно. Вибравши керівника дискусії, провести ділову гру-дискусію. Наприкінці дискусії обов’язково підвести підсумки.

Тема. Позбавлення випускників-медалістів пільг при вступі до вузів.

Теза. Пільги для медалістів необхідно поновити.


ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Чи завжди золота (срібна) медаль засвідчує якнайвищий рівень знань нагородженого нею випускника середньої школи? Що в такому разі є критерієм для нагородження випускника медаллю?

2. Що є медаль: засвідчення лояльності до шкільного керівництва, віддяка за допомогу (здебільшого матеріальну) батьків учня школі, відзнака за виняткову старанність і відповідальність, засіб заохочення на майбутнє?

3. Чи однаковий рівень знань забезпечується різними школами (спеціалізованими та загальноосвітніми, міськими та сільськими)? Хто в такому разі нагороджується медаллю — найкращий випускник (суперучень) чи кращий серед гірших?

4. Яке значення має сьогодні золота (срібна) медаль: моральне чи меркантильне? Яка її функція?

5. Чому, на вашу думку, більшість вузів не погоджується нині надавати пільги медалістам при вступі?

6. Що, на вашу думку, може стати підставою для надання певних пільг при вступі до вузу? Чи правомірно взагалі говорити про пільги при вступі? Якими мають бути такі пільги?


ЯК ПІДВЕСТИ ПІДСУМКИ ДИСКУСІЇ

1. Стисло сформулювати суть позицій, що висловлювались у процесі обговорення.

2. Підкреслити обґрунтованість певних позицій, непереконливість інших.

3. Звернути увагу на точність формулювання дискутантами тез та чіткість і переконливість їхніх аргументів.

4. Звернути увагу на доречність стилю висловлювань (найкраще — публіцистичного з елементами ораторського). Відзначити культуру мовлення учасників дискусії.

5. Відзначити толерантність1дискутантів.

V. Підведення підсумків уроку.

VI. Домашнє завдання.

Вправа 298.


1Толерантність — терпимість до чужих поглядів, переконань, вірувань.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити