РІДНА МОВА 11 КЛАС
План-конспекти уроків

Уроки № 8, 9

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

Тема. Усний твір на морально-етичну тему


Мета: удосконалювати тексто-творчі вміння та навички школярів, розвивати їх мислення, усне мовлення, збагачувати й уточнювати словниковий запас, формувати моральні переконання, українську ментальність.

Обладнання: підручник.

ХІД УРОКУ

I. Повідомлення мети і завдань уроку.

II. Підготовка до роботи над твором.

✵ Робота з підручником.

Виконання вправи 339 (усно). Відповісти на питання: чи можна прочитаний текст вважати текстом на морально-етичну тему? Чому? Дати визначення слів мораль та етика. Чи завжди можна розмежувати морально-етичні та суспільні теми висловлювань? Чому?

Словник.

Мораль — система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей. Найважливішою функцією моралі є узгодження вчинків окремих осіб з інтересами інших людей, суспільства загалом. Характерною особливістю моралі є те, що вона ґрунтується не на примусі, а на силі переконання, громадської думки, виховання, традицій, морального авторитету окремих осіб, організацій, установ. Велику роль у моралі відіграє свідомість, як суспільна, так і індивідуальна.

Етика — філософська наука, об’єктом вивчення якої є мораль. Досліджує проблеми щодо того, як має поводитися людина (нормативна етика) та власне теоретичні питання про походження і суть моралі. Формулює ідеали, моральні принципи та норми людської поведінки.

✵ Пояснення вчителя.

Розв’язання моральних проблем та з’ясування етичних питань, осмислення мотивів і наслідків людських вчинків завжди привертали увагу людей. Дослідженням рівня моральності як окремої особистості, так і суспільства загалом займаються різні галузі суспільних наук. У художній формі питання моралі та етики досліджує мистецтво.

З’ясування питань моралі та етики може бути метою учнівських творів на морально-етичні або суспільні теми.

Роботу над твором слід розпочинати з осмислення запропонованої вчителем (або вибраної учнями) теми, а також меж цієї теми. Потрібно визначити, про що слід сказати або написати, щоб цю тему розкрити, що для розкриття теми є найголовнішим, що менш істотним, проте потрібним, від чого слід відмовитися через несуттєвість або неактуальність.

Після цього необхідно обміркувати головну думку майбутнього твору: який висновок мають зробити читачі (слухачі) із створеного учнями тексту, до чого твір має їх спонукати, закликати, від чого застерегти.

Наступний етап роботи над твором — добір фактичного матеріалу. Школярі мають дібрати факти, спираючись на які, вони розкриватимуть тему. Це можуть бути розповіді про реальні людські долі, про випадки з життя, факти, що зберігають фольклорні твори або увиразнюють твори мистецтва. Джерела добору фактичного матеріалу до твору такі: власний життєвий досвід авторів, спостереження, інформація з довідкової літератури, періодичної преси, свідчення учасників або свідків подій, факти, осмислені у творах різних жанрів мистецтва (художньої літератури, фольклору, кіномистецтва тощо).

Дібравши фактичний матеріал, його необхідно систематизувати. Потрібно відокремити головне від другорядного та продумати послідовність викладу думок. Для цього треба скласти план твору. У плані (складному) слід завбачити такі структурні елементи майбутнього твору, як вступ (підведення до теми), головну частину, в якій, власне, буде розкрито тему, та кінцівку, яка у творі-роздумі зазвичай набуває форми висновку.

Склавши план твору, можна переходити до наступного етапу роботи — усного створення тексту.

✵ Колективне складання плану, обговорення фактичного матеріалу до твору на одну з поданих нижче тем.

Що є для мене батьківщина? (Варіанти заголовків: Що стоїть для батька і для сина за красивим словом «батьківщина»? Мала батьківщино, ти в кожного є! Ви і у палацах при високих рангах не соромтесь хати, у якій зросли!)

Чи зміг би я розлучитися з батьківщиною? (Варіанти заголовків: Ніколи нас з отчого дому не виманить срібна узда. Ну куди нам тікати від рідної хати, від пісень веселкових із терпкістю м’яти? Краще пити свою воду, аніж подарований мед. Захлинаюсь від жалю й любові до всього, що на землі оцій.)

Які істини я вважаю несхитними? (Варіанти заголовків: Не дай нікому слова «хліб» кришити. Мати тримає на собі хату, батько тримає на собі світ. Ми, українці всі,— одна сім’я: єднає нас Тарасове ім’я. Наша спадковість — совість. Сильні ми правдою, сильні ми чесним трудом.)

Що означає для мене слово «Чорнобиль»? (Варіанти заголовків: Чорнобиль, атом, ядерна війна ні віч, ні серця не дають склепити. Атомному Іроду не знищить гени українських козаків. Реактори атомні в горлі надії, а в хаті народу — байдужості змії. Духовний Чорнобиль давно вже почався. Незрима радіація брехні.)

III. Колективне складання усного твору.

IV. Підведення підсумків уроку.

V. Домашнє завдання.

Вправа 319 (II, усно).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити