РІДНА МОВА 11 КЛАС
План-конспекти уроків

Урок № 1. Тема. Роль мови у формуванні і самовираженні особистості

Урок № 2. Тема. Словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них

Урок № 3. Тема. Речення, його граматична основа. Члени речення

Урок № 4. Тема. Словосполучення та речення. Тематичне тестування

Урок № 5. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Види аудіювання. Навчальне аудіювання

Урок № 6. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Види читання. Навчальне читання мовчки

Урок № 7. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Усний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням

Урок № 8, 9. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Усний твір на морально-етичну тему

Урок № 10. Тема. Види простих речень

Урок № 11. Тема. Види простих речень. Тематичне тестування

Урок № 12, 13. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Складання діалогів. Контрольне читання мовчки

Урок № 14. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Заява. Автобіографія

Урок № 15. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Офіційний лист. Акт

Урок № 16. Тема. Види складних речень

Урок № 17. Тема. Види складних речень

Урок № 18. Тема. Види складних речень. Тематичне тестування

Урок № 19, 20. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Письмовий переказ із творчим завданням

Урок № 21. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Аналіз письмового переказу

Урок № 22. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Доручення. Розписка

Урок № 23. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Протокол. Звіт про виконану роботу

Урок № 24. Тема. Основні пунктограми у простому реченні

Урок № 25. Тема. Основні пунктограми у простому реченні. Тематичне тестування

Урок № 26. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Доповідь. Виступ із доповіддю

Урок № 27. Тема. Основні пунктограми в складному реченні

Урок № 28. Тема. Основні пунктограми в складному реченні

Урок № 29. Тема. Основні пунктограми в складному реченні. Тематичне тестування

Урок № 30. Тема. Контрольний диктант. Контрольне аудіювання

Урок № 31. Тема. Аналіз контрольного диктанту

Урок № 32. Тема. Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові та діалозі

Урок № 33. Тема. Розділові знаки при прямій мові та діалозі

Урок № 34. Тема. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації

Урок № 35, 36. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Письмовий переказ із творчим завданням

Урок № 37. Тема. Стилістичні засоби синтаксису

Урок № 38. Тема. Пряма мова. Діалог. Тематичне тестування

Урок № 39. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Аналіз письмового переказу

Урок № 40. Тема. Будова тексту

Урок № 41. Тема. Стилі, типи і жанри мовлення

Урок № 42. Тема. Будова тексту. Тематичне тестування

Урок № 43. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Контрольне читання мовчки. Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз

Урок № 44, 45. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Письмовий твір на морально-етичну або суспільну тему

Урок № 46. Тема. Контрольний диктант. Контрольне аудіювання

Урок № 47. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Аналіз письмового твору

Урок № 48, 49. Тема. Виражальні засоби риторики (порівняння, метафора, протиставлення, парадокс)

Урок № 50. Тема. Виражальні засоби риторики (цитування, заклик, гіпербола, риторичні запитання)

Урок № 51. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Доповідь і реферат, пов’язані з виучуваними предметами (із залученням науково-популярної літератури)

Урок № 52, 53. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Виступ під час дискусії

Урок № 54. Тема. Виступ перед аудиторією: звертання, інтонація, взаємодія зі слухачами, темп і гучність виступу, поведінка під час виступу

Урок № 55. Тема. Елементи практичної риторики. Тематичне тестування

Урок № 56, 57. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Доповідь на тему, пов’язану з виучуваними предметами

Урок № 58, 59. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Письмовий переказ із творчим завданням

Урок № 60, 61. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Розгорнута відповідь на екзамені

Урок № 62. ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. Тема. Аналіз письмового переказу


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити