Розробки уроків - Навчання грамоти - Письмо 1 клас ІІ семестр - (за підручником М. С. Вашуленка)

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ з/п

Тема уроку

Дата

Букварний період (продовження)

54

Аналіз складових елементів великої букви Ґ. Порівняння великої букви Ґ з великими буквами Л, М. Письмо великої букви Ґ. Письмо складів, слів, речень. Порівняння форми букв


55

Закріплення навичок письма вивчених літер


56

Закріплення навичок письма вивчених літер


57

Закріплення навичок письма вивчених букв. Встановлення відповідності між вивченими великими і малими буквами. Порівняння великих букв З, Е


58

Аналіз складових елементів малої букви ч. Письмо малої букви ч. Письмо слів, речень з малою буквою ч


59

Поелементний аналіз великої букви Ч. Зіставлення великих букв Ч, У. Письмо великої букви Ч. Письмо слів, речень з великою буквою Ч


60

Порівняння друкованих і рукописних, великих і малих букв. Закріплення навичок письма вивчених букв. Списування друкованих слів, речення. Самодиктант. Розвиток зв’язного мовлення


61

Аналіз складових елементів малої і великої букв Йй. Письмо малої і великої букви Йй. Порівняння великих букв Й і И. Списування друкованого речення. Складання розповіді за малюнком у зошиті


62

Поелементний аналіз малої і великої букви Хх, порівняння з елементами інших букв. Письмо малої і великої букви Хх. Письмо складів, слів і речень з буквою Хх. Списування друкованого речення


63

Аналіз складових елементів великої букви Р. Порівняння великих букв Р, Г і П. Письмо великої букви Р. Закріплення навичок письма вивчених букв. Самодиктант


64

Аналіз складових елементів малої букви я. Порівняння малої букви я з малими буквами л, м, ґ. Письмо малої букви я. Письмо складів і слів з малою буквою я. Списування друкованих букв


65

Аналіз складових елементів великої букви Я. Порівняння великої букви Я з великими буквами Л, М, Ґ. Письмо великої букви Я. Списування друкованих букв, речень. Диктант коротких слів


66

Аналіз складових елементів великої букви В. Порівняння великої букви В з великою буквою З. Письмо великої букви В. Списування друкованих букв. Встановлення відповідності між друкованими і рукописними буквами


67

Поелементний аналіз малої букви ж. Порівняння з іншими буквами. Письмо малої букви ж. Письмо складів, слів і речень з малою буквою ж.


68

Поелементний аналіз великої букви Ж. Порівняння великої букви Ж з великою буквою Х. Письмо великої букви Ж. Письмо складів, слів і речень з великою буквою Ж


69

Закріплення навичок письма вивчених літер. Удосконалення вміння писати великі букви В, З. Списування друкованого речення. Самодиктант


70

Аналіз складових елементів малої і великої букв Шш. Порівняння букви ш з буквами и, й. Письмо малої і великої букви Шш. Письмо складів, слів і речень з буквою Шш. Списування друкованого речення


71

Поелементний аналіз малої букви ц. Порівняння малої букви ц з малими буквами и, й. Письмо малої букви ц. Письмо складів, слів і речень з малою буквою ц. Списування друкованого речення


72

Поелементний аналіз великої букви Ц. Порівняння великої букви Ц з великими буквами И, Й. Письмо великої букви Ц, складів, слів і речень з нею. Закріплення навичок письма великої букви Ш


73

Аналіз складових елементів малої і великої букв Її. Письмо малої і великої букви Її, складів, слів і речень з нею. Списування друкованого речення


74

Поелементний аналіз великої букви К. Порівняння з великою рукописною буквою Н. Письмо великої букви К, складів, слів і речень з нею. Закріплення навичок письма вивчених великих літер


75

Аналіз складових елементів малої і великої букв Юю. Письмо малої і великої букви Юю, слів і речень з нею. Списування друкованого речення


76

Аналіз складових елементів малої і великої букв Єє. Порівняння великої букви Є з великими буквами, їх елементами — О, С, X, Ж. Письмо малої і великої букви Єє, слів і речення з нею. Написання знака питання. Самодиктант


77

Аналіз складових елементів малої букви щ. Порівняння малої букви щ з малими буквами ш, ц. Письмо малої букви щ, слів і речень з нею


78

Аналіз складових елементів великої букви Щ. Порівняння великої букви Щ з великими буквами Ш, Ц. Письмо великої букви Щ. Закріплення навичок письма вивчених букв. Списування друкованих речень. Диктант


79

Письмо великої букви Д. Порівняння форми великої і малої букви. Письмо буквосполучень з великою буквою Д, слів, речень з нею. Списування друкованого речення


80

Аналіз складових елементів малої букви ф. Порівняння малої букви ф з малою буквою о. Письмо малої букви ф, буквосполучень, слів та речень з нею


81

Письмо великої букви Ф. Письмо буквосполучень, слів і речень з великою буквою Ф


82

Письмо буквосполучення Дз, дз. Безвідривне поєднання малих букв д і з. Письмо буквосполучень дзь, дзе, слів і речень з ними. Самодиктант


83

Письмо буквосполучення Дж, дж, слів і речень з ним


84

Письмо слів з апострофом. Письмо апострофа на верхній рядковій лінії (початок з крапки)


85

Читання алфавіту. Письмо під диктовку рукописного алфавіту


86

Удосконалення навичок письма вивчених букв, слів і речень з цими буквами. Повторення написання букв Шш, Гг, Пп, Тт. Виконання творчих письмових завдань


87

Удосконалення навичок письма вивчених букв, слів і речень з цими буквами. Повторення написання букв Ф, І, Ї, Я, Р, Л, Д, К, Н


88

Удосконалення навичок письма вивчених букв, слів і речень з цими буквами. Виконання творчих письмових завдань. Письмо в зошиті без друкованої основи


89

Удосконалення навичок письма вивчених букв, слів і речень з цими буквами. Списування друкованих речень. Встановлення відповідності між друкованими і рукописними літерами. Виконання творчих письмових завдань


90

Удосконалення навичок письма вивчених букв, слів і речень з цими буквами. Списування друкованого речення. Письмо в зошиті без друкованої основи. Списування з дошки двоскладових рукописних слів. Диктант односкладових слів. Виконання творчих письмових завдань. Списування прислів’я із Букваря. Записування інформації про себе


Післябукварний період

91

Речення


92

Вчимося відповідати на запитання


93

Складаємо речення


94

Складаємо розповідь


95

Урок чемності


96

Звуки мовлення. Букви


97

Голосні звуки


98

Склад. Наголос


99

Приголосні звуки


100

Звуковий аналіз слів


101

Буква я


102

Буква ю


103

Буква є


104

Буква ї


105

Переносимо слова


106

Буква ь (знак м’якшення). Перенос слів з буквою ь


107

Букви г, ґ


108

Буква щ


109

Вимова і позначення звуків [дж], [дз], [дз’]


110

Апостроф


111

Слова — назви предметів. Хто? Що?


112

Розподіл предметів за групами


113

Слова — ознаки предметів. Який? Яка? Яке?


114

Слова, що означають дію. Що робить?


115

Описуємо предмет


116

Слова-близнюки


117

Слова, протилежні за значенням


118

Контрольне списування тексту, поданого друкованим шрифтом


119

Контрольна робота. Тестування за мовною темоюPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити