Розробки уроків - Навчання грамоти - Письмо 1 клас ІІ семестр - (за підручником М. С. Вашуленка)

БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)

Урок 65. АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Я. ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Я З ВЕЛИКИМИ БУКВАМИ Л, М, Ґ. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ Я. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНИХ БУКВ, РЕЧЕНЬ. ДИКТАНТ КОРОТКИХ СЛІВ

Мета: вчити учнів писати велику букву Я, сполучати її з іншими буквами; закріплювати вміння учнів писати малу букву я; розвивати мовлення, вміння порівнювати, співставляти, списувати з друкованого шрифту; виховувати охайність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Повторення правил сидіння за партою під час письма, гігієнічних правил письма

Учні повторюють, як правильно сидіти під час письма, класти зошит на парту, тримати ручку в руці. Учитель пропонує дітям продемонструвати в повітрі рух пальців під час зображення овалів, прямих і вертикальних ліній.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

IV. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Робота за малюнком зошита (с. 17)

— Що зображено на малюнку? Як звати дівчинку? Кого зустрічає дівчинка? Хто тато дівчинки? Складіть речення за схемою.

2. Графічний аналіз букви Я

На сторінку Букваря

З моря вийшла буква Я

І на якір гордо стала.

Я слова свої зібрала.

Покажіть свої знання

І назвіть слова на Я.

Порівняння малої і великої друкованих букв Яя. Порівняння рукописних букв Яя.

— Що спільного і що відмінного між малою і великою буквами Яя? (Велика подібна до малої, тільки більша за розміром і пишеться так само.)

Порівняння написання великої букви Я з Л, А, М, Ґ.

3. Письмо великої рукописної букви Я

— Велику букву Я слід починати писати там, де й малу, але верхнє заокруглення овалу (показати) торкається міжрядкової лінії, тобто перший елемент не закінчується на верхній рядковій лінії, а продовжується до міжрядкової; нижнє заокруглення овалу торкається верхньої рядкової лінії.

Діти тренуються в повітрі. Учитель звертає увагу дітей на письмо овалу, наголошуючи на його відмінності від кола.

Учні пишуть два рядки великої букви Я.

Фізкультхвилинка

4. Письмо буквосполучень і слів

— Яка відмінність у написанні буквосполучень Ял, ял?

— Ці буквосполучення пишуться повністю безвідривно. Елементи, які пишуться згори вниз, мають бути однакового нахилу.

— У слові Ялта намагайтеся буквосполучення Ялт написати безвідривно.

5. Письмо речень

Речення наводиться по пунктирах, потім — із заплющеними очима у повітрі, під диктування вчителя.

Слід звернути увагу на те, що у реченні слово «Мрія» потрібно взяти у лапки. Учитель показує на дошці, як вони пишуться, порівнює з написанням коми.

— У реченні взято у лапки назву пароплава.

Що означає вислів стала на якір? (Зупинилася за допомогою якоря.)

6. Списування з друкованого шрифту

Учитель пропонує прочитати речення хором, «навести» у повітрі над друкованими буквами рукописними. З’ясувати труднощі, які виникли під час «наведення», написати речення під диктування вчителя.

7. Наведення контурів малюнків. Розфарбовування букета квітів

8. Перетворення друкованої букви на рукописну

9. «Конструювання» букви

— Знайдіть серед недописаних букв літеру Я і допишіть її.

10. Виконання завдань

✵ Наведення речення. Списування його. Слово Христинка диктувати по складах.

✵ Складання зі слів речення.

✵ Визначення, хто з дітей — Яринка, хто — Христинка, добирання імені третій дівчинці, його запис. Складання речення про неї.

✵ Читання загадки, «наведення» рукописними буквами, списування під диктування вчителя (по складах), запис відгадки.

11. Виконання завдання зі знаком питання

— Запам’ятайте групу букв у хмарці, знайдіть таку саму групу й обведіть її хмаркою.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Яку букву навчилися писати на уроці?

— Які звуки вона може позначати? Наведіть приклади.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити