Розробки уроків - Навчання грамоти - Письмо 1 клас ІІ семестр - (за підручником М. С. Вашуленка)

БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)

Урок 71. ПОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ МАЛОЇ БУКВИ ц. ПОРІВНЯННЯ МАЛОЇ БУКВИ ц З МАЛИМИ БУКВАМИ и, й. ПИСЬМО МАЛОЇ БУКВИ ц. ПИСЬМО СКЛАДІВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З МАЛОЮ БУКВОЮ ц. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНОГО РЕЧЕННЯ

Мета: вчити учнів писати малу букву ц; розвивати мовлення, вміння аналізувати структуру букви, визначати відомі й нові елементи, з'єднувати букви в складах, словах; вчити складати розповідь за малюнком; розвивати навички самоконтролю; виховувати охайність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Повторення правил сидіння за партою під час письма.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Робота за малюнком зошита (с. 28)

— Кого ви бачите на малюнку?

— Що робить вівця?

— Що роблять горобці і синиці?

— Де це відбувається? (Біля криниці.)

— Складіть розповідь за малюнком.

2. Ознайомлення з буквою

— Назвіть предмети зі звуками [ц], [ц’]. (Вівця, горобці, синиці, криниця, відерце, водиця)

Діти встановлюють місце звуків [ц], [ц’] у словах. Роблять висновок, що звук буває і твердим, і м’яким.

— На письмі ці звуки позначаються буквою ц.

Складання звукової схеми слова криниця.

3. Графічний аналіз рукописної букви ц

Ми домалюємо перо

В папасі букви «П».

Тоді її перевернем —

І вийде буква «Ц».

— Рукописна буква ц складається із трьох елементів: двох прямих із заокругленням унизу і невеликої петлевидної лінії внизу.

Учні виявляють відомі й нові елементи у структурі малої друкованої і рукописної букви ц.

4. Письмо малої рукописної букви ц

— Перший і другий елементи рядкової букви ц пишемо подібно до елементів рядкової букви и, а третій елемент являє собою петлю, яку пишемо так: не відриваючи руки, ведемо вниз пряму похилу лінію, трохи нижче від нижньої рядкової лінії заокруглюємо ліворуч на петлю і перетинаємо пряму похилу лінію на нижній рядковій лінії.

Діти «пишуть» малу букву ц у повітрі під лічбу: «раз-і-два-і-три-і». Роблять висновок, що мала буква ц подібна за написанням до малої букви и, але заокруглення в її другому елементі вужче. Потім пишуть букву ц в першому й другому рядках.

5. Письмо буквосполучень

Учні читають буквосполучення. Добирають слова з цими буквосполученнями. Учитель звертає увагу дітей на місце приєднання букви ц до наступної букви, а також на безвідривне поєднання букв.

Фізкультхвилинка

6. Самодиктант

Учні самостійно записують назви зображених предметів.

— Як ви поєднали чотири останні букви в слові місяць?

— Яку букву написали після букви с у слові місяць?

— Де починали писати другу букву в слові сонце?

7. Виконання завдання діда Буквоїда

— Допишіть слова.

8. Списування друкованого речення

— Прочитайте речення хором.

— Назвіть безвідривні сполучення букв. (ля, кр, риниці, ці, синиці)

9. Розфарбовування малюнка

— Розфарбуйте овечку петельними лініями.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

— Яку букву навчилися писати на уроці?

— Які звуки вона позначає?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити