Розробки уроків - Навчання грамоти - Письмо 1 клас ІІ семестр - (за підручником М. С. Вашуленка)

БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)

Урок 73. АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВ Її. ПИСЬМО МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВИ Її, СКЛАДІВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З НЕЮ. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНОГО РЕЧЕННЯ

Мета: вчити учнів правильно писати малу і велику букву Її, склади, слова із нею; розвивати мовлення; вміння співставляти, порівнювати; закріплювати знання про написання великих букв; виховувати патріотичні почуття.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Повторення правил сидіння за партою під час письма.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Робота за малюнком зошита (с. 31-32)

— Що зображено на малюнку?

— Як ви впізнали, що це Київ?

— Що ви знаєте про Київ?

— Чому на малюнку зображено гілку каштанів? (Їх багато в Києві.)

— Що ви бачите на мосту?

2. Ознайомлення з буквою

Із слова поїзд виділяють звук [йі], що позначаються однією буквою ї.

Ранні птахи солов’ї,

Покажіть нам букву Ї!

Буква Ї така ж, як І,

Тільки крапок зверху дві.

3. Графічний аналіз букви

— У яких буквах складові елементи подібні до елементів букви ї?

4. Письмо малої букви ї

— Починаємо писати рядкову букву ї від верхньої рядкової лінії вниз прямою, а біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо і закінчуємо на середині рядка. Потім поставимо дві крапки над першим елементом (зліва і справа) над верхньою рядковою лінією.

Дві крапки пишуться трохи вище верхньої рядкової лінії так, щоб перший елемент був ніби між ними. Щоб правильно поставити крапки, слід торкнутися ручкою паперу.

Діти пишуть рядок букви ї в зошиті.

Фізкультхвилинка

5. Письмо великої букви Ї

— Назвіть елементи великої букви Ї. Порівняйте їх з елементами великих букв Н, І, Г, Т.

Учні пишуть рядок букви Ї.

6. Письмо буквосполучень і слова

— Прочитайте буквосполучення.

— Доберіть слова з цими буквосполученнями.

Учитель звертає увагу учнів на поєднувальну лінію, яка в обох випадках виходить з основи букви. Тільки в першому поєднанні вона довша, ніж у другому.

Перед написанням слова Україна вчитель пропонує послухати вірш.

Україна,

Рідний край,

Поле, річка,

Синій гай.

Любо стежкою іти —

Тут живемо я і ти! —

Учні наводять слово Україна і пишуть його до кінця рядка.

— Це слово завжди пишеться з великої букви.

7. Письмо речення

Діти читають речення хором, аналізують його, потім списують по слову. Можна запропонувати дітям починати речення на тому самому рядку, де є зразок, щоб вони привчалися заповнювати рядок.

8. Виконання завдання діда Буквоїда

— Допишіть букви, спишіть слова.

9. Розфарбовування малюнка

— Розфарбуйте квіти каштанів.

10. Письмо слів

— Прочитайте слова, порівняйте їх.

— Що однакового у написанні.

— Складіть речення із цими словами.

11. Письмо речень

Перше речення наводиться по пунктирах під диктування вчителя. Таким чином виробляється темп письма. Потім записується під диктування вчителя. Рукописне речення учні списують по слову.

Перед списуванням друкованого речення учні перетворюють його в повітрі на рукописне.

12. Гра «Нове слово»

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

— Яку букву навчилися писати на уроці?

— Який звук вона завжди позначає?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити