Розробки уроків - Навчання грамоти - Письмо 1 клас ІІ семестр - (за підручником М. С. Вашуленка)

ПІСЛЯБУКВАРНИЙ ПЕРІОД

Урок 101. БУКВА Я

Мета: повторити отримані знання про звукові значення букви я; закріпити навички письма вивчених букв; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати увагу при списуванні з друкованого тексту.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення теми та мети уроку

2. Мовні ігри

1) Гра «Яке слово заховалось?».

Учитель називає склади, а діти добирають слова з цими складами. (Наприклад: лі — літо, лінійка, лікар, лівий...)

2) Гра «Вередливий звук».

— Жив собі, був собі звук у словах, завередував і втік (наприклад, звук [к]). Потрібно його впіймати і поставити на місце.

-іт; -аштан; -віти; -рокодил.

3. Повторення правил сидіння за партою під час письма

4. Закріплення навичок письма вивчених букв

Письмо малих букв, які складаються з похилої палички із заокругленням унизу та допоміжних елементів: і, ї, и, й, ш, щ, ч, л, м, я.

5. Словникова робота

Корисний, лелека.

III. РОБОТА ЗА «ПІСЛЯБУКВАРЕМ» (с. 47)

1. Підготовка руки до письма, виконання каліграфічних вправ

Завдання 1

— Напишіть каліграфічно:

Я. я ся моя

Моя бабуся знає багато казок.

2. Пропедевтика української мови

— У слові диня буква я позначає один звук [а] і вказує на м’якість попереднього приголосного звука [н].

Буква я після приголосного позначає один звук [а].

Буква я позначає два звуки [йа], коли стоїть на початку слова чи складу та після голосного. Наприклад: яма, моя.

3. Виконання письмових вправ

Завдання 2

— Прочитайте текст. Про кого він?

— Що ви можете розповісти про свою бабусю?

— У виділених словах назвіть звуки і букви.

— Спишіть перше і друге речення. Поставте над словами наголос.

Фізкультхвилинка

IV. ПОВТОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Гра «"Зайве" слово»

— Прочитайте слова. Знайдіть «зайве» слово.

ялина                                       ящірка

оленя                                       яструб

язик

— Поясніть свій вибір.

— Скільки звуків позначає буква я на початку слова, складу та після голосного?

2. Робота над загадкою

— Послухайте і відгадайте загадку.

— Складіть звукову модель слова-відгадки.

✵ Довгим дзьобом тонким схопить жабеня.

Капне з дзьоба крапля. Це, звичайно,... (чапля).

3. Гра «Добери слово-дію»

— Запишіть слово і його дію. Підкресліть букву я. Скільки звуків вона позначає? Чому?

Білченя                            плаває

зайченя                           бавиться

лисеня                             стрибає

листя                               бігає

каченя                             зеленіє

4. Мовленнєва діяльність

— Опишіть білченя за планом. Використовуйте опорні слова.

План

1) Яка це тварина?

2) Де живе?

3) Яка в нього шубка?

4) Які вушка?

5) Які очі?

6) Який хвостик?

Опорні слова: руденька, м’якенька шубка; вушка маленькі з китичками; очі, мов ґудзики; хвостик довгий, пухнастий.

5. Списування з друкованого шрифту

«Післябуквар» (с. 46), завдання 5.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого навчалися на уроці?

— Які звуки може позначати буква я?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити