Розробки уроків - Навчання грамоти - Письмо 1 клас ІІ семестр - (за підручником М. С. Вашуленка)

ПІСЛЯБУКВАРНИЙ ПЕРІОД

Урок 103. БУКВА Є

Мета: повторити знання учнів про звукові значення букви є; закріпити навички письма під диктовку, списування з друкованого тексту; розвивати зв'язне мовлення; розширювати словниковий запас; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення теми, мети уроку

2. Мовні ігри

1) Гра «Утвори слово».

— Замініть голосні в другому стовпчику й утворіть нові слова.

Липа — л-па                      рід — р-д

Слава — сл-ва                   сон — с-н

2) Гра «Звук і буква».

Учитель читає слова, а учні записують їх у три стовпчики:

✵ скільки звуків, стільки й букв;

✵ букв більше, ніж звуків;

✵ букв менше, ніж звуків.

Матеріал для гри: дзвінок, дзеркало, бджола, кукурудза, ім’я, яма, їдять, люди, п’ять, сьогодні, армія, щока, пам’ять, щука, в’язка.

3. Повторення правил сидіння за партою під час письма

4. Закріплення навичок письма вивчених букв

Письмо малих букв, які мають овал і допоміжні елементи: о, а, б, ю, ф.

5. Словникова робота

Новий, одинадцять.

III. РОБОТА ЗА «ПІСЛЯБУКВАРЕМ» (с. 55)

1. Підготовка руки до письма, виконання каліграфічних вправ

Завдання 1

— Напишіть каліграфічно:

Є є єм єв єн ає

Євгенко читає про єнота.

2. Пропедевтика української мови

— У слові синє буква є позначає один звук [е] і вказує на м’якість попереднього приголосного звука [н’]: синє.

Буква є позначає два звуки [йе], коли стоїть на початку слова чи складу та після голосного.

Наприклад: єнот, моє.

Завдання 2

— Прочитайте речення. Що не так? Поміркуйте, як переставити слова, щоб усе стало на свої місця. Прочитайте кожне речення правильно.

3. Виконання письмових вправ

Завдання 3

— Спишіть речення. Назвіть звуки у виділених словах.

Синє озеро розливається. Ясне сонечко усміхається.

Фізкультхвилинка

IV. ПОВТОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва діяльність

Робота в парах

Яку роботу виконує людина кожної професії?

Маляр (що робить?)...

Лікар (що робить?)...

Співак (що робить?)...

Музикант (що робить?)...

Творча робота

— Пригадай, ким працює твоя мама? Розкажи.

2. Гра «Утвори слово»

— Утворіть слова за схемою. Запишіть їх.

— Підкресліть букву є. Скільки звуків вона позначає?

— З одним зі слів складіть і запишіть речення.

3. Письмо під диктовку слів, речень

Євген, Євгенія, Європа, єнот, заєць, Єва, Єреван.

Що знаєш, що вмієш, те за плечима не носити.

4. Списування з друкованого шрифту

«Післябуквар» (с. 53), завдання 2.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого навчалися на уроці?

— Які звуки позначає буква є?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити