Розробки уроків - Навчання грамоти - Письмо 1 клас ІІ семестр - (за підручником М. С. Вашуленка)

ПІСЛЯБУКВАРНИЙ ПЕРІОД

Урок 110. АПОСТРОФ

Мета: повторити вивчений матеріал про апостроф; продовжити роботу над каліграфією, правильним буквоз'єднанням; розвивати зв'язне мовлення учнів; розширювати словниковий запас; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення теми та мети уроку

2. Мовні ігри

1) Гра «Упіймай апостроф».

Учні плескають у долоні, якщо чують слово з апострофом.

Дерево з верхів’я сохне.

Шукає на коржі м’якого, а в труді — легкого.

Його тільки той не б’є, хто не хоче.

Спить солов’їним сном.

Тому тяжко, хто зло пам’ятає.

Як до череди гнать, то й п’ятки болять.

2) Гра «Постав слово на місце».

Слово гірка треба правильно додати у речення.

— Поясніть значення цих слів.

Біля стадіону є снігова... Редька дуже...

3. Повторення правил сидіння за партою під час письма

4. Закріплення навичок письма вивчених букв

Письмо великих букв Л, М, А, Я.

5. Словникова робота

Якір, ярмарок.

III. РОБОТА ЗА «ПІСЛЯБУКВАРЕМ» (с. 83)

1. Підготовка руки до письма, виконання каліграфічних вправ

Завдання 1

— Напишіть каліграфічно:

ім’я в’ють п’є з’їв

2. Пропедевтика української мови

— Буква, яка стоїть перед апострофом, завжди позначає твердий приголосний звук. Букви я, ю, є, ї після апострофа позначають два звуки: [йа], [йу], [йе], [йі].

3. Виконання письмових вправ

Завдання 2

— Спишіть речення, додаючи потрібні слова.

В’юн — це риба. М’ята — це... Солов’ї — це...

Завдання 3. Робота в парах

— Спишіть текст, вставляючи потрібні слова із довідки.

4. Мовленнєва діяльність

Завдання 4

— Закінчіть віршик І. Січовика «Мамина наука».

— Поцікавтеся, яке слово дібрали ваші однокласники.

— Назвіть звуки і букви в дописаному слові.

Фізкультхвилинка

ВПРАВИ-ІМІТАЦІЇ

Щоб город перекопати,

Що беруть до рук? (Лопату)

Потім у глибоку грядку

Висівають що? (Зернятко)

Треба сонце і тепло,

Щоб зернятко... (проросло).

А чому рослина сходить?

Бо корінчики п’ють... (воду).

А щоб добрим був врожай,

Ти зі мною пострибай.

(Нахили тулуба вперед-назад.)

(Нахили вперед, руками торкаючись підлоги.)

(Нахили ліворуч-праворуч з піднятими над головою почергово то правою, то лівою рукою. Потім потягнутися всім тулубом, піднявши руки вгору.)

(Присідання, руки перед собою паралельно до підлоги.)

(Стрибки на місці на двох ногах.)

IV. ПОВТОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Творче списування

— Спишіть слова. Поставте, де потрібно, апостроф. Доведіть свою думку.

М_ята, в_яжу, реп_ях, в_юн, черв_як, Р_ябко, п_явка, р_ядно, м_який, п_ятниця.

2. Творча робота

— Із поданих слів утворіть речення і запишіть його. здоров’я, багатство, міцне, людини, Найбільше.

— Поставте над словами наголос.

3. Письмо під диктовку слів, речень

М’ясо, пам’ять, рум’яний, хлоп’ята, пам’ятник, дев’ять.

Я знаю багато прислів’їв. Хлоп’ята наловили в’юнів. Нас у сім’ї п’ятеро.

4. Списування з друкованого шрифту

«Післябуквар» (с. 82), завдання 3.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого навчалися на уроці?

— Наведіть приклади слів з апострофом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити