Розробки уроків - Навчання грамоти - Письмо 1 клас ІІ семестр - (за підручником М. С. Вашуленка)

ПІСЛЯБУКВАРНИЙ ПЕРІОД

Урок 111. СЛОВА — НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ. ХТО? ЩО?

Мета: повторити вивчений матеріал про слова — назви предметів; закріпити навички письма вивчених букв; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати увагу при списуванні з друкованого тексту.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення теми та мети уроку

2. Мовні ігри

1) Гра «Хто? що?».

Гравці одночасно починають і пишуть протягом умовленого часу (2-5 хв) слова, які відповідають на питання що? (назви предметів у класі, назви меблів чи одягу, посуду, тощо). Таке саме завдання дається і щодо слів, що відповідають на питання хто?.

2) Гра «Відгадай слово».

Учитель читає характеристику слова. Учень, який назве слово, написане на картці, одержує її. Якщо назве слово, що відповідає даній характеристиці, а в учителя немає картки з таким словом, то учневі видається чиста картка. Переможцем стає той, хто на закінчення гри має найбільше карток.

Матеріал для гри:

Буква я на початку слова. Слово відповідає на питання що?. У ньому два склади. (Наприклад: явір, яма, ясен, ятір, якір, ясла, язик...)

3. Повторення правил сидіння за партою під час письма

4. Закріплення навичок письма вивчених букв

Письмо великих букв С, Є, Х, Ж, О, Ю, Ф, З.

5. Словникова робота

Бабуся, бджола, виразно, влітку.

III. РОБОТА ЗА «ПІСЛЯБУКВАРЕМ» (с. 85)

1. Підготовка руки до письма, виконання каліграфічних вправ

Завдання 1

— Напишіть каліграфічно:

Т т тр ст ат

У траві стрибає коник.

2. Пропедевтика української мови

— Слова — назви істот відповідають на питання хто?.

Слова — назви неживих предметів відповідають на питання що?.

3. Виконання письмових вправ

Завдання 2

— З тексту «Коли скрипалять стрибунці» випишіть виділені слова. Усно поставте до них питання.

Завдання 3

— Розгляньте малюнки. Дайте відповідь на запитання.

Хто це? Що це?

— Запишіть слова за зразком.

(Хто?) Хлопчик, ..., ..., ...

(Що?) Лампа, ..., ..., ...

Завдання 4

— Складіть і запишіть речення за поданими схемами. Поставте над словами знак наголосу.

Фізкультхвилинка

IV. ПОВТОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва діяльність

— Запишіть слова в алфавітному порядку.

Пенал, лимон, бабуся, азбука, ведмідь, яблуко, диван.

— До кожного із записаних слів усно поставте питання: хто? або що?.

— Складіть речення із записаними словами. Запишіть їх.

2. Гра «Чи потрібен апостроф?»

— Поміркуйте, чому в одних словах ви поставите апостроф, а в інших — ні?

Бур[  ]як, р[  ]яд, бур[  ]ян, подвір[  ]я, Р[  ]ябко, пір[  ]я.

3. Творче списування

— Спишіть слова в алфавітному порядку. Поставте наголос.

П’ять, б’ють, здоров’я, солов’ї, полум’я, рюкзак, м’ята, реп’ях, пір’я.

4. Письмо під диктовку слів, речень

Сім’я, м’яч, в’юн, солов’ї, здоров’я, в’ється, хлоп’ята.

Сім’я вечеря коло хати. Бабуся зв’язала Дем’яну рукавички. Діти гралися на подвір’ї.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого навчалися на уроці?

— Чим відрізняються слова, які відповідають на питання хто? та що?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити