Розробки уроків - Навчання грамоти - Письмо 1 клас ІІ семестр - (за підручником М. С. Вашуленка)

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)

Урок 54. АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ґ. ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ґ З ВЕЛИКИМИ БУКВАМИ Л, М. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ґ. ПИСЬМО СКЛАДІВ, СЛІВ, РЕЧЕНЬ. ПОРІВНЯННЯ ФОРМИ БУКВ

Урок 55. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ВИВЧЕНИХ ЛІТЕР

Урок 56. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ВИВЧЕНИХ ЛІТЕР

Урок 57. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ВИВЧЕНИХ БУКВ. ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖ ВИВЧЕНИМИ ВЕЛИКИМИ І МАЛИМИ БУКВАМИ. ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИКИХ БУКВ З, Е

Урок 58. АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОЇ БУКВИ ч. ПИСЬМО МАЛОЇ БУКВИ ч. ПИСЬМО СЛІВ, РЕЧЕНЬ З МАЛОЮ БУКВОЮ ч

Урок 59. ПОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ч. ЗІСТАВЛЕННЯ ВЕЛИКИХ БУКВ Ч, У. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ч. ПИСЬМО СЛІВ, РЕЧЕНЬ З ВЕЛИКОЮ БУКВОЮ Ч

Урок 60. ПОРІВНЯННЯ ДРУКОВАНИХ І РУКОПИСНИХ, ВЕЛИКИХ І МАЛИХ БУКВ. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ВИВЧЕНИХ БУКВ. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНИХ СЛІВ, РЕЧЕННЯ. САМОДИКТАНТ. РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Урок 61. АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВ Йй. ПИСЬМО МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВИ Йй. ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИКИХ БУКВ Й І И. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНОГО РЕЧЕННЯ. СКЛАДАННЯ РОЗПОВІДІ ЗА МАЛЮНКОМ У ЗОШИТІ

Урок 62. ПОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВИ Хх, ПОРІВНЯННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ІНШИХ БУКВ. ПИСЬМО МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВИ Хх. ПИСЬМО СКЛАДІВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З БУКВОЮ Хх. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНОГО РЕЧЕННЯ

Урок 63. АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Р. ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИКИХ БУКВ Р, Г І П. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ Р. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ВИВЧЕНИХ БУКВ. САМОДИКТАНТ

Урок 64. АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОЇ БУКВИ я. ПОРІВНЯННЯ МАЛОЇ БУКВИ Я З МАЛИМИ БУКВАМИ л, м, ґ. ПИСЬМО МАЛОЇ БУКВИ я. ПИСЬМО СКЛАДІВ І СЛІВ З МАЛОЮ БУКВОЮ я. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНИХ БУКВ

Урок 65. АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Я. ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Я З ВЕЛИКИМИ БУКВАМИ Л, М, Ґ. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ Я. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНИХ БУКВ, РЕЧЕНЬ. ДИКТАНТ КОРОТКИХ СЛІВ

Урок 66. АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВЕЛИКОЇ БУКВИ В. ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ В З ВЕЛИКОЮ БУКВОЮ З. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ В. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНИХ БУКВ. ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖ ДРУКОВАНИМИ І РУКОПИСНИМИ БУКВАМИ

Урок 67. ПОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ МАЛОЇ БУКВИ ж. ПОРІВНЯННЯ З ІНШИМИ БУКВАМИ. ПИСЬМО МАЛОЇ БУКВИ ж. ПИСЬМО СКЛАДІВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З МАЛОЮ БУКВОЮ ж

Урок 68. ПОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ж. ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ж З ВЕЛИКОЮ БУКВОЮ Х. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ж. ПИСЬМО СКЛАДІВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З ВЕЛИКОЮ БУКВОЮ Ж

Урок 69. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ВИВЧЕНИХ ЛІТЕР. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІННЯ ПИСАТИ ВЕЛИКІ БУКВИ В, З. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНОГО РЕЧЕННЯ. САМОДИКТАНТ

Урок 70. АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВ Шш. ПОРІВНЯННЯ БУКВИ ш З БУКВАМИ и, й. ПИСЬМО МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВИ Шш. ПИСЬМО СКЛАДІВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З БУКВОЮ Шш. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНОГО РЕЧЕННЯ

Урок 71. ПОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ МАЛОЇ БУКВИ ц. ПОРІВНЯННЯ МАЛОЇ БУКВИ ц З МАЛИМИ БУКВАМИ и, й. ПИСЬМО МАЛОЇ БУКВИ ц. ПИСЬМО СКЛАДІВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З МАЛОЮ БУКВОЮ ц. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНОГО РЕЧЕННЯ

Урок 72. ПОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ц. ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ц З ВЕЛИКИМИ БУКВАМИ И, Й. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ц, СКЛАДІВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З НЕЮ. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ш

Урок 73. АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВ Її. ПИСЬМО МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВИ Її, СКЛАДІВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З НЕЮ. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНОГО РЕЧЕННЯ

Урок 74. ПОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ВЕЛИКОЇ БУКВИ К. ПОРІВНЯННЯ З ВЕЛИКОЮ РУКОПИСНОЮ БУКВОЮ Н. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ К, СКЛАДІВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З НЕЮ. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ВИВЧЕНИХ ВЕЛИКИХ ЛІТЕР

Урок 75. АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВ Юю. ПИСЬМО МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВИ Юю, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З НЕЮ. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНОГО РЕЧЕННЯ

Урок 76. АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВ Єє. ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Є З ВЕЛИКИМИ БУКВАМИ, ЇХ ЕЛЕМЕНТАМИ — О, С,X, Ж. ПИСЬМО МАЛОЇ І ВЕЛИКОЇ БУКВИ Єє, СЛІВ І РЕЧЕННЯ З НЕЮ. ПИСЬМО ЗНАКА ПИТАННЯ. САМОДИКТАНТ

Урок 77. АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОЇ БУКВИ щ. ПОРІВНЯННЯ МАЛОЇ БУКВИ щ З МАЛИМИ БУКВАМИ ш, ц. ПИСЬМО МАЛОЇ БУКВИ щ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З НЕЮ

Урок 78. АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Щ. ПОРІВНЯННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Щ З ВЕЛИКИМИ БУКВАМИ Ш, Ц. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ Щ. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ВИВЧЕНИХ БУКВ. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНИХ РЕЧЕНЬ. ДИКТАНТ

Урок 79. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ Д. ПОРІВНЯННЯ ФОРМИ ВЕЛИКОЇ І МАЛОЇ БУКВИ. ПИСЬМО БУКВОСПОЛУЧЕНЬ З ВЕЛИКОЮ БУКВОЮ Д, СЛІВ, РЕЧЕНЬ З НЕЮ. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНОГО РЕЧЕННЯ

Урок 80. АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОЇ БУКВИ ф. ПОРІВНЯННЯ МАЛОЇ БУКВИ ф З МАЛОЮ БУКВОЮ о. ПИСЬМО МАЛОЇ БУКВИ ф, БУКВОСПОЛУЧЕНЬ, СЛІВ ТА РЕЧЕНЬ З НЕЮ

Урок 81. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ф. ПИСЬМО БУКВОСПОЛУЧЕНЬ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З ВЕЛИКОЮ БУКВОЮ Ф

Урок 82. ПИСЬМО БУКВОСПОЛУЧЕННЯ Дз, дз. БЕЗВІДРИВНЕ ПОЄДНАННЯ МАЛИХ БУКВ д І з. ПИСЬМО БУКВОСПОЛУЧЕНЬ дзь, дзе, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З НИМИ. САМОДИКТАНТ

Урок 83. ПИСЬМО БУКВОСПОЛУЧЕННЯ ДЖ, дж, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З НИМ

Урок 84. ПИСЬМО СЛІВ З АПОСТРОФОМ. ПИСЬМО АПОСТРОФА НА ВЕРХНІЙ РЯДКОВІЙ ЛІНІЇ (ПОЧАТОК З КРАПКИ)

Урок 85. ЧИТАННЯ АЛФАВІТУ. ПИСЬМО ПІД ДИКТОВКУ РУКОПИСНОГО АЛФАВІТУ

Урок 86. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ВИВЧЕНИХ БУКВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З ЦИМИ БУКВАМИ. ПОВТОРЕННЯ НАПИСАННЯ БУКВ Шш, Гг, Пп, Тт. ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ

Урок 87. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ВИВЧЕНИХ БУКВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З ЦИМИ БУКВАМИ. ПОВТОРЕННЯ НАПИСАННЯ БУКВ Ф, І, Ї, Я, Р, Л, Д, К, Н

Урок 88. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ВИВЧЕНИХ БУКВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З ЦИМИ БУКВАМИ. ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ. ПИСЬМО В ЗОШИТІ БЕЗ ДРУКОВАНОЇ ОСНОВИ

Урок 89. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ВИВЧЕНИХ БУКВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З ЦИМИ БУКВАМИ. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНИХ РЕЧЕНЬ. ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖ ДРУКОВАНИМИ І РУКОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ. ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ

Урок 90. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ВИВЧЕНИХ БУКВ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З ЦИМИ БУКВАМИ. СПИСУВАННЯ ДРУКОВАНОГО РЕЧЕННЯ. ПИСЬМО В ЗОШИТІ БЕЗ ДРУКОВАНОЇ ОСНОВИ. СПИСУВАННЯ З ДОШКИ ДВОСКЛАДОВИХ РУКОПИСНИХ СЛІВ. ДИКТАНТ ОДНОСКЛАДОВИХ СЛІВ. ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ. СПИСУВАННЯ ПРИСЛІВ'Я ІЗ БУКВАРЯ. ЗАПИСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СЕБЕ

ПІСЛЯБУКВАРНИЙ ПЕРІОД

Урок 91. РЕЧЕННЯ

Урок 92. ВЧИМОСЯ ВІДПОВІДАТИ НА ЗАПИТАННЯ

Урок 93. СКЛАДАЄМО РЕЧЕННЯ

Урок 94. СКЛАДАЄМО РОЗПОВІДЬ

Урок 95. УРОК ЧЕМНОСТІ

Урок 96. ЗВУКИ МОВЛЕННЯ. БУКВИ

Урок 97. ГОЛОСНІ ЗВУКИ

Урок 98. СКЛАД. НАГОЛОС

Урок 99. ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ

Урок 100. ЗВУКОВИЙ АНАЛІЗ СЛІВ

Урок 101. БУКВА Я

Урок 102. БУКВА Ю

Урок 103. БУКВА Є

Урок 104. БУКВА Ї

Урок 105. ПЕРЕНОСИМО СЛОВА

Урок 106. БУКВА ь (ЗНАК М'ЯКШЕННЯ). ПЕРЕНОС СЛІВ З БУКВОЮ ь

Урок 107. БУКВИ Г, Ґ

Урок 108. БУКВА Щ

Урок 109. ВИМОВА І ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ [дж], [дз], [дз']

Урок 110. АПОСТРОФ

Урок 111. СЛОВА — НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ. ХТО? ЩО?

Урок 112. РОЗПОДІЛ ПРЕДМЕТІВ ЗА ГРУПАМИ

Урок 113. СЛОВА — ОЗНАКИ ПРЕДМЕТІВ. ЯКИЙ? ЯКА? ЯКЕ?

Урок 114. СЛОВА, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ ДІЮ. ЩО РОБИТЬ?

Урок 115. ОПИСУЄМО ПРЕДМЕТ

Урок 116. СЛОВА-БЛИЗНЮКИ

Урок 117. СЛОВА, ПРОТИЛЕЖНІ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

Урок 118. КОНТРОЛЬНЕ СПИСУВАННЯ ТЕКСТУ, ПОДАНОГО ДРУКОВАНИМ ШРИФТОМ

Урок 119. КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ТЕСТУВАННЯ ЗА МОВНОЮ ТЕМОЮ

ДОДАТОК

СВЯТО БУКВАРЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити