РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 101

Тема. Дзвінкі та глухі приголосні. Вимова й написання слова космонавт


Мета: дати уявлення про диференціацію приголосних за способом творення, за дзвінкістю — глухістю; вчити розпізнавати дзвінкі та глухі приголосні; розвивати орфоепічну грамотність; виховувати патріотичні почуття.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 188)

— Зачитайте слова із двома звуками. (Я) Із трьома. (Сон, що, він, дзьоб, ліс, ґедзь) Із чотирма. (Дощ, джміль, яма, щит) Із п’ятьма. (Щука, юнак, їжак)

— У яких словах звуків більше, ніж букв? (Я, що, дощ, яма, щит, щука, юнак, їжак). Чому?

— У яких словах звуків менше, ніж букв? (Дзьоб, ґедзь, джміль) Чому?

— Чим відрізняються приголосні звуки від голосних?

— Вимовте кілька приголосних звуків і назвіть букви, що позначають їх на письмі.

— Які звуки позначає буква щ?

— Вимовте звуки, що позначаються буквосполученням дж, дз.

2. Хвилинка чистопису. Словникова робота

осм вт космонавт

— Напишіть і проаналізуйте свою роботу.

— Хто такий космонавт? (Людина, яка здійснила політ у космос)

— Назвіть ім’я першого у світі космонавта. (Юрій Олексійович Гагарін)

— А Леонід Каденюк — перший український космонавт. Так що й Україні є ким пишатися. Запишіть речення.

Леонід Каденюк — український космонавт.

Складіть звукову модель слова космонавт. Поділіть його для переносу. Назвіть голосні звуки. Назвіть приголосні звуки. Як їх можна охарактеризувати? (Вони всі тверді.)


III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні ми дізнаємося, за якою ще ознакою поділяються приголосні в українській мові. (За дзвінкістю — глухістю) Ми будемо вчитися їх розпізнавати, а також складатимемо описи предметів.


IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Дослідницька робота (вправа 189-190)

— Прикладіть долоньку до гортані і чітко вимовте звуки парами. Під час вимови яких звуків ви чуєте голос і шум?

— А які звуки утворюються тільки за участю шуму, без голосу?

— Прочитайте правило на с. 79.

— Розгляньте таблицю парних дзвінких і глухих приголосних звуків.

— Прочитайте таблицю решти приголосних, що не утворюють пар.

— Переконайтеся, що всі приголосні звуки української мови належать чи то до глухих, чи то до дзвінких звуків.

2. Коментована робота (вправа 191)

— Прочитайте слова. Замініть за зразком дзвінкий приголосний звук, позначений виділеною буквою, парним глухим. Поясніть, як змінилося значення слова.

Злива (сильний дощ) — слива (фрукт)

Ґуля (на лобі) — куля (земна)

жити (у світі) — шити (голкою)

гори (вогнем) — хори (співають)

бити (палицею) — пити (воду)

дітоньки (діти) — тітоньки (тітка)

3. Робота з текстом (вправа 192)

— Прочитайте текст і знайдіть у ньому зачин, основну частину і кінцівку.

— Чи доводилося вам чути про першу людину, котра хотіла долетіти до Сонця? Може, ви чули легенду про Ікара?

(Розповісти дітям легенду про Ікара.)

— А хто став першим у світі льотчиком-космонавтом?

— А першим українським космонавтом?

— Випишіть із тексту речення про першого космонавта.

— Вимовте окремо дзвінкі і глухі приголосні звуки у словах кораблі, облетів, Землю. У якому з цих слів усі приголосні звуки лише дзвінкі? (Землю)

4. Фізкультхвилинка


V. Закріплення та систематизація знань

1. Зорово-слуховий диктант

Стрімко вибігли на гору

Дві подружки білокорі.

Дощик їм полоще кіски.

Звуть подружок цих. (берізки).

2. Відгадування загадок (вправа 193)

— Відгадайте загадку і напишіть відгадку.

— Вимовте у слові-відгадці дзвінкий і глухі приголосні звуки.

— Які ще слова можна утворити з літер цього слова? (Карета, катер, карта, рак, катар, трек, так...)


VI. Підсумок уроку

— За якими ознаками поділяються приголосні звуки?

— Чи може один і той же звук бути то дзвінким, то глухим?

— Назвіть пари приголосних за дзвінкістю — глухістю.

— Які звуки називаються дзвінкими? А глухими?


VII. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 194, таблиці приголосних с. 79, 80, правило с. 79.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити