РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 102

Тема. Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу перед глухими. Складання усної розповіді за малюнком


Мета: поглибити знання учнів про дзвінкі та глухі приголосні в українській мові; сформувати навичку правильної вимови дзвінких приголосних у кінці складу та слова; розвивати орфоепічну чіткість; виховувати уважність і старанність.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 194)

— Прочитайте текст, який ви записали.

— Поясніть, чому ви вставили саме такі букви.

— Вимовте у виділених словах дзвінкі приголосні.

— Назвіть у цих словах глухі приголосні.

2. Хвилинка чистопису

уз іс уб берізка

— Доберіть слова з даними буквосполученнями. (Гарбуз, ніс, чуб)

— Поділіть усі ці слова на склади, чітко вимовляючи кожен приголосний звук. (Гар-буз, ніс, чуб, бе-різ-ка)

3. Записування вірша по пам’яті (вправа 195)

— Прочитайте вірш уголос і поясніть його заголовок.

— Якими звуками відрізняються виділені слова? (З-с, б-п)

— Вивчіть напам’ять перші два рядки вірша і запишіть їх по пам’яті.


III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні ми будемо вчитися правильно вимовляти слова із дзвінкими приголосними звуками в кінці складу та слова. В українській мові не можна однаково вимовляти назву маленької кози — кізка і тоненької коси — кіска. Ці слова повинні звучати нарізно. Ми будемо тренуватися це робити.


IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Коментоване письмо (вправа 197)

— Прочитайте речення, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні перед глухими у виділених словах.

— Випишіть ці слова, поділіть на склади.

— Підкресліть букви, що позначають дзвінкі приголосні в кінці складу. (Стеж-ки, се-реж-ки, бе-різ-ки, дуб-ки, гриб-ки, швид-ко)

— Прочитайте правило на с. 82 і запам’ятайте його.

2. Відгадування загадок (вправа 196)

— Прочитайте і відгадайте загадки.

— Прочитайте виділені слова, чітко вимовляючи в них останній звук.

— Запишіть слова, які закінчуються на дзвінкий приголосний звук. Підкресліть останню букву в кожному слові. (Віз, рад, дуб, зуб, навкруг, луг)

— Чітко вимовте відповідні звуки.

— Перевірте одне одного.

3. Робота з деформованим текстом (вправа 202)

— Прочитайте речення і запишіть їх у такому порядку, щоб вийшов зв’язний текст.

— Підкресліть слова, в яких є склади, що закінчуються на дзвінкий приголосний. Правильно вимовляйте ці слова.

4. Усна робота з текстом (вправа 203)

— Підготуйтесь до виразного читання тексту. Подумайте, швидко чи повільно ви будете читати? Чому саме так?

— Читаючи, дзвінко вимовляйте звуки, позначені виділеними буквами.

— Що це за гість завітав на пасіку? Запишіть його назву.

— Як ви його впізнали? Яку ілюстрацію можна намалювати до тексту? Розкажіть.

— Випишіть парами слова, близькі за значенням.

— Яка відмінність між близькими за значенням словами іде й суне, їсть і ласує?

— Прочитайте приказку. Про кого так говорять?

— Виділене порівняння замініть одним словом.

5. Фізкультхвилинка


V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Розподільний диктант

— Запишіть у перший стовпчик слова тільки з дзвінкими приголосними, а в другий — тільки з глухими.

Дядько, тітка, дзвін, діжка, тут, жити, дуб, зуб, шити, суп, колесо, віз, радий, лопата.

2. Артикуляційне вправляння (вправа 198)

— Прочитайте, виразно вимовляючи дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу.

— З виділеними словами усно складіть речення.

— Доберіть до них слова, протилежні за значенням.

— Як ви розумієте прислів’я?


VI. Підсумок уроку

— Назвіть дзвінкі приголосні української мови.

— Назвіть глухі приголосні.

— Назвіть пари приголосних за дзвінкістю — глухістю.

— Що ви запам’ятали про вимову дзвінких приголосних у кінці слова та складу? Наведіть приклади.


VII. Домашнє завдання з інструктажем

Правило на с. 82, вправа 206.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити