РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 103

Тема. Закріплення знань учнів про дзвінкі й глухі приголосні. Складання розповіді за серією малюнків і запитаннями


Мета: закріпити вміння диференціювати дзвінкі та глухі приголосні; поглибити знання про дзвінкі та глухі приголосні; розвивати фонематичний слух учнів; виховувати бережливе ставлення до книги.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 206)

— Назвіть предмети, зображені на малюнках.

— Яке правило слід пам’ятати, щоб правильно вимовляти слова з дзвінкими приголосними в кінці складу?

— Назвіть пари приголосних за дзвінкістю — глухістю.

2. Хвилинка чистопису

дь уб уж голуб

— Доберіть слова з цими буквосполученнями.

— Підкресліть у них дзвінкі приголосні однією рискою, а глухі — двома.


III. Закріплення вивченого матеріалу

1. Коментоване письмо (вправа 207)

— Допишіть слова за зразком.

— Прочитайте слова правого стовпчика, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні звуки перед глухими.

2. Самостійна робота із взаємоперевіркою (вправа 209)

— Прочитайте і спишіть текст.

— Скільки в тексті спонукальних речень? (Три речення)

— Назвіть виділені букви в словах, вимовте звуки.

— Складіть звукову модель слова смужка.

3. Фізкультхвилинка

4. Творча робота (вправа 208)

— Розгляньте малюнки.

— Складіть і запишіть розповідь за малюнками і запитаннями.

1) Що хотіли зробити цапки? (Цапки хотіли перейти через річку.)

2) Де вони зустрілися? (Вони зустрілися на кладці.)

3) Яка була кладка? (Кладка була вузька.)

4) Що сталося з цапками? (Цапки побилися, й обидва опинилися у воді.)

5. Робота на дошці (вправа 210)

— Прочитайте речення.

— Які букви «стали» не на своє місце? Запишіть речення, виправивши помилки. (Мама заплела Маринці тоненькі кіски. Бігла кізка по мосту, збила куряву густу.)


IV. Підсумок уроку

— Які приголосні звуки називаються дзвінкими? Назвіть їх.

— Які приголосні звуки називаються глухими? Назвіть їх.

— Назвіть пари дзвінких і глухих приголосних звуків.

— Які дзвінкі приголосні не мають парних глухих?

— Як вимовляються в українській мові дзвінкі приголосні у кінці слова і складу? Наведіть приклади.


V. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 211, відповіді на питання, с. 88 (усно).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити