РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 104

Тема. Тверді та м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних буквами я, ю, є, і


Мета: поглибити знання учнів про тверді та м’які приголосні звуки; закріпити вміння учнів позначати м’якість приголосних літерами я, ю, є, і; удосконалювати вміння розрізняти тверді та м’які приголосні на слух; збагачувати лексичний запас учнів; виховувати любов до природи.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 211)

— Який дзвінкий і який парний йому глухий приголосний найчастіше трапляються в цих скоромовках?

— Які приголосні звуки називаються дзвінкими?

— Які приголосні називаються глухими? Наведіть приклади.

— Назвіть парні дзвінкі і глухі приголосні звуки. Які дзвінкі приголосні звуки не мають парних глухих?

— Як вимовляються дзвінкі приголосні в кінці слова і складу? Наведіть приклади.

2. Хвилинка чистопису

ел ос ва лісова

— Доберіть із цими буквосполученнями такі слова, щоб у них були м’які приголосні звуки. (Стеля, теля, осінь, росяний, полювання). Складіть звукові моделі слів стеля, осінь.

3. Гра «Злови слово з двома м’якими приголосними»

Керівник гри називає слова, а учасники оплесками в долоні ловлять слова з двома м’якими приголосними.

Дерево, білка, Білянка, дідусь, дитина, сядь, Ляля, криниця, сьогодні, Льоля, вулиця, бетон, школа, вікно, школярі, Льоня, олівець, повітря, пенал, тюльпан, малюнок.


III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні ми пригадаємо, що ми знаємо про тверді та м’які приголосні, якими літерами позначається м’якість приголосних на письмі.


IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Артикуляційне вправляння (вправа 212)

— Прочитайте вголос склади парами. Вимовте попарно приголосні звуки.

— Які букви підказали вам, що приголосні, позначені виділеними буквами, треба вимовляти м’яко?

— Прочитайте правило на с. 89 і запам’ятайте його.

2. Самостійна робота із взаємоперевіркою (вправа 213)

— Якими буквами позначено м’якість приголосних у кожному слові?

3. Робота з віршем (вправа 214)

— З яким проханням звертається поет до ниви? Підкресліть звертання.

— Знайдіть у вірші слова з м’якими приголосними звуками. Вимовте їх.

— У якому слові вірша всі приголосні звуки м’які? (Сійся)

— Прочитайте правило на с. 90 і запам’ятайте його. Наведіть власні приклади до цього правила.

4. Фізкультхвилинка

5. Коментоване письмо (вправа 215)

— Розгляньте малюнок і прочитайте вірш.

— З чого видно, що люди бережливо ставляться до навколишньої природи, охороняють її?

— Спишіть виділені слова. Вимовте м’які приголосні звуки і підкресліть букви, що їх позначають однією рискою. А букви, якими позначено м’якість приголосних, підкресліть двома рисками.


V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Звуко-буквений аналіз слів (вправа 216)

— Якими буквами позначено ці звуки? (Т, л, дз)

— А якою буквою позначено їх м’якість? (і)

2. Робота зі скоромовкою (вправа 215)

— Який звук у словах лис і ліс однаковий? ([с])

— Які звуки позначені літерою л? ([л], [л’])

— Прочитайте скоромовку і потренуйтеся швидко її промовляти. Позмагайтеся з сусідом по парті.

3. Словниковий диктант

— Запишіть слова і підкресліть літери, які позначають м’якість приголосних звуків.

Тополя, коліно, лід, Люся, Олеся, ніс, слюда, річка, сітка, синє, ллє, місяць, корінець, дзюрчить, люк, сутінки, тюльпан, полюс, диня, пляшка.


VI. Підсумок уроку

— Назвіть пари приголосних за твердістю — м’якістю.

— Якими буквами позначається м’якість приголосних звуків на письмі?

— Яка літера в українській мові завжди позначає м’який приголосний звук?


VII. Домашнє завдання з інструктажем

Правила на с. 89, 90, вправа 218.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити