РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 105

Тема. Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів. Складання усної розповіді за малюнком та опорними словами


Мета: закріпити вивчене про тверді та м’які приголосні; формувати правильне уявлення про звуко-буквений склад слова; удосконалювати вміння проводити звуко-буквений аналіз слова; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати повагу до хліборобської праці.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 218)

— Прочитайте вірш напам’ять.

— Вимовте кожен приголосний звук у виділених словах.

— Які різні звуки в цих словах позначає буква л?

— Яка буква вказує на м’якість приголосного звука [л’] у слові полю?

2. Хвилинка чистопису

іж тю лі земля

— Доберіть слова з цими буквосполученнями. (Ніж, пиріжок, тюлень, тюльпан, літо, політ) Складіть їх звукові моделі.


III. Повідомлення теми й мети уроку

— На сьогоднішньому уроці ми пригадаємо й закріпимо ті знання та вміння, яких набули раніше, вивчаючи звуко-буквений склад слів. Також складатимемо усну розповідь за малюнком та опорними словами.


IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Колективна робота (вправа 219)

— Прочитайте текст за особами.

— Як ви розумієте слова дідуся?

— Запишіть короткі відповіді на кожне запитання.

1) Чим орють землю?

2) Чим сіють зерно?

3) Чим збирають урожай?

— Вимовте приголосні звуки виділеному слові. Якими буквами позначено м’якість приголосних звуків?

2. Робота над загадкою (вправа 220)

— Прочитайте загадку і знайдіть у ній відгадку.

— Розглянте плуги на малюнку на С. 93. Вимовте кожен звук і складіть звукову модель слова. ([п], [л], [у], [г]  )

3. Фізкультхвилинка

4. Творча робота (вправа 221)

— Розгляньте малюнок і прочитайте вірш.

— У яких словах вірша буква я позначає голосний звук [а] і м’якість попереднього приголосного?

— Усно складіть коротку розповідь за малюнком, використовуючи слова з вірша й такі вирази: добре пригріває, парує земля, виїхали в поле, орють лани, урожай пшениці.


V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Робота з прислів’ями (вправа 222)

— Складіть прислів’я з поданих частин.

— Як ви розумієте перше прислів’я?

— Які ще прислів’я про працю ви знаєте?

— Запишіть складені прислів’я. (Весняний день рік годує. Посієм вчасно — вродить рясно. Посій упору — будеш мати зерна гору.)

— Складіть звукову модель слова рясно.

2. Письмо по пам’яті (з дошки)

Зимою сонце крізь плач сміється.

Синиця пищить — зиму віщує.

Плаче жовтень холодними сльозами.

Осінь усьому рахунок веде.

— Прочитайте прислів’я і запам’ятайте їх.

— Запишіть по пам’яті. Підкресліть літери, що позначають м’якість приголосних звуків.

— Складіть звукові моделі слів крізь, синиця.


VI. Підсумок уроку

— Якими літерами позначають м’якість приголосних звуків на письмі?

— Наведіть приклади слів з позначенням м’якості приголосних літерою і.

— Наведіть приклади, щоб звук [а] позначався літерами а, я.

— Чому так буває?


VII. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 223.





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити