РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 107

Тема. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь). Перенос слів із ь. Звуко-буквений аналіз слів


Мета: удосконалити знання учнів про позначення м’якості приголосних знаком м’якшення; закріпити знання учнів про перенос слів зі знаком м’якшення (ь); поглибити знання учнів про звуко-буквений аналіз слів; збагачувати лексичний запас школярів; розвивати кмітливість та увагу дітей; виховувати повагу до усної народної творчості.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 223)

— Які слова в рядках закінчуються однаково? Які звуки в цих словах однакові?

— Поставте питання до слів — назв предметів.

— З якою метою в одному з уривків ужито слово він?

2. Хвилинка чистопису

онук уньк яблунька

— Складіть звукову модель слова яблунька.

— Як позначається на письмі м’якість приголосного звука [н’]?

3. Колективна робота (вправа 224)

— Прочитайте слова і складіть з ними речення.

— Якими звуками відрізняються слова лан і лань?

— Якою буквою позначено м’якість звука [н’]?


III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні на уроці будемо вчитися позначати м’якість приголосних знаком м’якшення, переносити слова зі знаком м’якшення з рядка в рядок. Також учитимемось аналізувати звуко-буквений склад слів, у написанні яких уживається знак м’якшення.


IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Коментоване письмо (вправа 226)

— Змініть слова за зразком і запишіть, пояснюючи, як позначено м’якість приголосних у словах.

— Прочитайте правило на c. 95 і запам’ятайте його.

2. Самостійна робота (вправа 227)

— Спишіть, вставляючи, де треба, знак м’якшення.

— Поясніть написання слів.

3. Фізкультхвилинка

4. Колективна робота з прислів’ями (вправа 229)

— Прочитайте прислів’я і спишіть виділені слова.

— Складіть їх звукові моделі.

— Що позначає знак м’якшення в цих словах?

— Доберіть до слів поганий і біда протилежні за значенням.

— Прочитайте перше правило на с. 96 і запам’ятайте його.

5. Колективна робота з віршем (вправа 230)

— Прочитайте вірш і спишіть, вставляючи пропущені букви.

— Яка літера пропущена в цих словах? Чому саме знак м’якшення треба було вставити?

— Складіть звукову модель слова синьому. Чи збігається кількість букв і звуків у цьому слові? Чому?

— Знайдіть у вірші звертання. Як вони виділені на письмі?

— Прочитайте вірш, виділяючи звертання інтонаційно.

6. Робота з правилом (на с. 96)

— Прочитайте і запам’ятайте друге правило на с. 96.

— Поділіть усно для переносу з рядка в рядок слова: усього, давньому, динька, пальчик, мальований.

— Наведіть власні приклади.


V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Колективна робота з веснянкою (вправа 235)

— Прочитайте вірш, інтонаційно виділяючи звертання.

— Випишіть слова з м’якими приголосними. Підкресліть букви, якими позначено їх м’якість.

— Поділіть для переносу слово травонько.

— Якими правилами треба користуватися при поділі слів для переносу з рядка в рядок?

2. Коментоване письмо (вправа 236)

— Записуйте слова, поділяючи їх для переносу.

— За поданим нижче зразком у кожному слові назвіть м’який приголосний звук, позначений двома буквами.

3. Колективна робота із загадкою (вправа 237)

— Прочитайте загадку та відгадайте її.

— Зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова.

— Поділіть його для переносу. Яким правилом ви користувалися?

— Яке двоскладове слово з цієї загадки не можна поділити для переносу? Складіть його звукову модель. Чим цікаве це слово?

4. Самостійна робота (вправа 238)

— Прочитайте і спишіть прислів’я, вставляючи пропущені букви.

— Підкресліть у прислів’ях слово, написання якого треба запам’ятати.


VI. Підсумок уроку

— Якими літерами позначається на письмі м’якість попереднього приголосного?

— Назвіть кількість звуків і букв у слові осінь. Чому так?

— Поділіть для переносу слова зі знаком м’якшення: кільце, близький, різьба, хвалько.

— Наведіть приклади слів, у яких пишеться буквосполучення ьо. Поділіть їх для переносу.


VII. Домашнє завдання з інструктажем

Правила на с. 96, вправа 239.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити