РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 110

Тема. Перенос слів із подовженими приголосними звуками. Складання речень


Мета: ознайомити з прийомами поділу для переносу слів з подовженими м’якими приголосними; удосконалювати вміння правопису слів із такими приголосними; виховувати шанобливе ставлення до народної творчості, формувати поведінку відповідно до етикетних норм.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 248)

— Прочитайте слова з подовженими приголосними звуками і поставте до них запитання.

— Які споріднені слова ви дібрали?

2. Хвилинка чистопису

Д ддя знаряддя

— Доберіть слова з цим буквосполученням. (Підборіддя, суддя, приладдя)

— Складіть з одним із них речення і запишіть його.


III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні ми вчитимемося переносити по складах слова з подовженими м’якими приголосними. Також розвиватимемо вміння складати речення.


IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Коментоване письмо (вправа 249)

— Подумайте, як можна поділити для переносу слова з подовженими приголосними.

— Прочитайте правило на с. 104 і, користуючись ним, спишіть слова та поділіть їх для переносу по-різному.

— З двома словами (за вибором) складіть і запишіть речення.

2. Колективна робота (вправа 251)

— Прочитайте вірш і поясніть, як ви його розумієте.

— Що траплялось у випадку, коли учні класу працювали недружно, сварились?

— Запишіть по пам’яті останній рядок вірша. Підкресліть слово з подовженим приголосним звуком. До цього слова доберіть з вірша слово, протилежне за значенням.

3. Самостійна робота (вправа 250)

— Прочитайте прислів’я і випишіть слова з подвоєними буквами, поділяючи їх для переносу.

— Знайдіть у прислів’ях слова, протилежні за значенням.

4. Фізкультхвилинка


V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Вибірковий диктант

— Випишіть слова з подовженими звуками, поділивши їх рисками для переносу по-різному.

Загадка

Підвелася в небо синє

Дивна башта у долині.

У середині — гудіння.

Гоготіння, клекотіння,

Бо така у ній жарота,

Бо така її робота.

День і ніч вона невтомно

Варить сталь.

А зветься... (домна).

(П. Коломієць)

2. Робота із загадкою (вправа 253)

— Прочитайте й відгадайте загадку.

— Які однакові звуки ви знайшли у виділених словах? Вимовте звуки, якими ці слова відрізняються. Письмово поділіть виділені слова для переносу.

3. Самостійна робота (вправа 252)

— Випишіть слова з подовженими приголосними звуками, вставляючи пропущені букви.

— До виділених слів доберіть споріднені так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Запишіть ці слова парами.

4. Робота з текстом (вправа 254)

— Що ви скажете про поведінку Миколи і Дмитрика? Чи чемні ці хлопці? Складіть про це речення.

— Складіть речення про те, як треба поводитися, якщо з кимось не погоджуєшся.


VI. Підсумок уроку

— Як треба переносити з рядка в рядок слова з подовженими м’якими приголосними звуками?

— Поділіть для переносу слова насіння, старання, обличчя, взуття.

— Складіть речення з одним-двома словами.


VII. Домашнє завдання з інструктажем

Правило на с. 104, вправа 255.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити