РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 111

Тема. Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками. Складання розповіді за малюнком і запитаннями


Мета: вчити аналізувати звуко-буквений склад слів із подовженими приголосними звуками; закріплювати вміння правопису слів з м’якими подовженими приголосними; формувати вміння складати усні чи письмові розповіді за малюнками і запитаннями чи без них; збагачувати лексичний запас учнів; виховувати патріотичні почуття, гордість за ветеранів Великої Вітчизняної війни, шанобливе ставлення до них.

Обладнання: добірка літератури про Велику Вітчизняну війну (з фотографіями та малюнками).

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 255)

— Прочитайте списані речення. Які вони за інтонацією та метою висловлювання?

— Зачитайте виписані в алфавітному порядку слова з подовженим приголосним звуком.

— Як позначаються на письмі подовжені приголосні звуки?

— Як треба переносити слова з подвоєними буквами?

2. Хвилинка чистопису

Шк ол вч Школярі

— Доберіть і запишіть слова з подовженими м’якими приголосними звуками, вживаючи буквосполучення ол, вч. (Волосся, колосся, навчання)

— Складіть звукові моделі цих слів.


III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні ми вчитимемося аналізувати звуко-буквений склад слів із подовженими приголосними звуками, писати слова з подвоєними буквами. Також складатимемо розповіді: письмову — за малюнком і запитаннями, усну — лише за малюнком.


IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Колективна робота (вправа 256)

— Прочитайте і спишіть слова.

— Зробіть усний звуко-буквений аналіз за поданим у таблиці зразком.

2. Самостійна робота із взаємоперевіркою (вправа 259)

— Прочитайте текст і доберіть до нього заголовок.

— Випишіть спочатку слова з подвоєними буквами чч, потім — тт, сс, нн.

3. Фізкультхвилинка

4. Складання розповіді за малюнком і запитаннями (вправа 257)

— Розгляньте малюнок.

— Дайте відповіді на запитання, користуючись словами для довідки.

1) Де працюють школярі?

2) Що роблять старші діти? Хто їм допомагає?

3) Що роблять дівчатка, а що — хлопчики?

— Доберіть заголовок і запишіть розповідь.


V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Бесіда (вправа 260)

— Розкажіть, що ви знаєте про війну нашого народу й народів інших країн з фашистськими загарбниками. Звідки ви про це довідалися?

Щоб діти краще усвідомили інформацію про дні війни і перемогу в ній, учитель свою розповідь ілюструє фотографіями та малюнками з книжкових видань.

2. Складання усної розповіді за малюнком (вправа 261)

3. Робота з віршем (вправа 262)

— Підготуйтесь і виразно прочитайте вірш.

— Як ви розумієте вислів невмирущому герою?

— Спишіть вірш. Поясніть, чому в слові узліссі пишемо подвоєння букв.

— Яким правилом треба користуватися, щоб правильно написати слова верховіть, герою?

— Написання якого слова слід запам’ятати?

— Знайдіть у вірші слова з буквами, що позначають по два звуки. Підкресліть ці букви.

4. Колективна робота (вправа 263)

— Підготуйтеся виразно читати речення.

— Про що в них йдеться? Поясніть уживання знака оклику.

— Виразно прочитайте речення ланцюжком.

— Спишіть два речення (за вибором). Підкресліть службові слова.


VI. Підсумок уроку

— Що навчилися робити на уроці?

— Як позначається на письмі подовжений приголосний звук?

— Як такий звук позначається у звуковій моделі?

— Наведіть приклади слів із подовженими приголосними.

— Про яке свято нашого народу ми сьогодні говорили?

— Коли його відзначають?

— Як треба ставитися до ветеранів і пам’яті загиблих?


VII. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 264.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити