РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 113

Тема. Апостроф. Правило вживання апострофа. Складання речень. Навчальне аудіювання («Найгарніша мама»)


Мета: поглибити знання учнів про вживання апострофа; учити правильної артикуляції слів, у яких пишемо апостроф; розширювати лексичний запас учнів і вдосконалювати вміння зв’язно висловлюватися; виховувати товариськість, чуйність і вдячне ставлення до своїх доброзичливців.

Обладнання: зображення шпака на гілці; посібник І. Дівакової «Аудіювання на уроках читання у 2-4 класах» (2-е вид., перероб. — Тернопіль: Підручник і посібники, 2003. — С. 8-9).

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Хвилинка чистопису

м’я в’ї б’ю здоров’я

— Доберіть слова з цими буквосполученнями.

— Складіть із двома з них речення.

2. Робота із загадкою (вправа 265)

— Відгадайте загадку.

— Запишіть слово апостроф. Вимовте останній звук, підкресліть букву, назвіть її.


III. Повідомлення теми й мети уроку

— На сьогоднішньому уроці пригадаємо, що ми знаємо про апостроф: як він пишеться, коли і чому вживається. Також будемо складати речення, щоб розвивати творчі здібності й мовленнєві навички. А ще в ході навчального аудіювання будемо вчитися сприймати й розуміти зміст тексту з одного прослуховування.


IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Артикуляційне вправляння (вправа 266)

— Прочитайте слова, чітко вимовляючи після апострофа на місці букв я, ю, є, ї по два звуки: [йа], [йу], [йе], [йі].

— Зробіть висновок, після яких букв і перед якими ставиться апостроф.

— Порівняйте свій висновок із правилом на с. 112, запам’ятайте його.

2. Колективна робота (вправа 267)

— Прочитайте і спишіть. Поясніть вживання апострофа у словах.

— Усно складіть речення з поданими словосполученнями.

— Складіть звукові моделі слів з апострофом. Що ви помітили?

— Прочитайте правило на с. 113 і запам’ятайте його.

3. Коментоване письмо (вправа 268)

— Прочитайте слова.

— Списуючи, поясніть, чому в одних словах перед буквами я, ю, є, ї ставиться апостроф, а в інших його немає.

4. Фізкультхвилинка

5. Самостійна робота (вправа 269)

— Прочитайте і спишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф.

— Назвіть однакові букви в словах пір’я і моря. Чи однакові звуки позначено цими буквами? Складіть звукові моделі цих слів.

— Складіть два речення зі слова з апострофом (за вибором).


V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Робота з текстом вірша (вправа 272)

— Прочитайте вірш. Який висновок ви зробили з прочитаного?

— Прочитайте висновок поета. Як ви його розумієте?

— Випишіть п’ять слів, правопис яких перевіряється за вивченими правилами. Поясніть написання вибраних слів.

2. Самостійна робота (вправа 271)

— Прочитайте речення і спишіть, вставляючи пропущені букви та апостроф.

— Підкресліть головні слова у третьому реченні. Поставте питання від головних слів до інших слів у реченні.

3. Відгадування загадок (вправа 270)

— Усно відгадайте загадки.

— Поясніть вживання апострофа у словах.

— Яке речення відповідає схемі?

image36


VI. Підсумок уроку

— Коли ставиться апостроф? Наведіть приклади.

— Які звуки позначають букви, що стоять перед апострофом?


VII. Домашнє завдання з інструктажем

Правила на с. 112, 113, вправа 273.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити