РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 118

Тема. Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про слово, речення, види речень за метою висловлювання та інтонацією. Добір спільнокореневих слів


Мета: повторити вивчене про слово; систематизувати знання про речення, його види за метою висловлювання та інтонацією; закріпити знання учнів про корінь слова, удосконалювати вміння добирати споріднені слова; виховувати повагу до людей робітничих професій, любов до навколишньої природи.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Аналіз контрольної роботи


III. Повторення й закріплення вивченого матеріалу

1. Колективна робота (вправа 284)

— Розгляньте малюнок і розкажіть, що на ньому зображено.

— Запишіть одним реченням відповідь на запитання: «Що роблять будівельники?»

— Пригадайте, що таке корінь. Як називаються слова, що мають спільний корінь?

— Визначте корінь у споріднених словах записаного речення.

2. Хвилинка чистопису

льн буд будинок

— Доберіть інші спільнокореневі слова з цими буквосполученнями. (Будівельний, будувати, будівництво)

3. Самостійна робота із взаємоперевіркою (вправа 285)

— Прочитайте вірш. Спишіть виділені слова, усно поставте до них питання.

— Доберіть до них і запишіть спільнокореневі слова, які відповідають на питання що робить?

4. Колективна усна робота (вправа 283)

— Прочитайте речення, вставляючи замість крапок назви машин.

— Поміркуйте, чому ці машини так називаються. Які ще машини допомагають будівельникам?

5. Коментоване письмо (вправа 286)

— Прочитайте вірш і знайдіть у ньому слова з ненаголошеними голосними [е], [и], написання яких треба перевіряти за правилом.

— Пригадайте і розкажіть це правило. Наведіть приклади.

— Які слова ми називаємо службовими? Випишіть їх разом зі словами, з якими вони зв’язані. (На горі, за гаєм, на стеблі, за тепло, за щедрість)

— З другого речення випишіть слова парами.

6. Фізкультхвилинка

7. Робота з віршами (вправа 287)

— Прочитайте вірші мовчки, підготуйтеся до виразного читання. Зверніть увагу на речення, у кінці яких стоять знак питання чи знак оклику. Виділяйте голосом звертання.

— Знайдіть у віршах розповідні, питальні та спонукальні речення.

— Які речення називаються розповідними?

— Чому в кінці питального речення ставимо знак питання?

— Що виражає спонукальне речення?

— Спишіть три речення, у яких є звертання.

8. Робота в парах (вправа 289)

— Підготуйтесь до виразного читання тексту. Подумайте, яким тоном і як голосно треба його читати. Як передати любов поета до рідної природи, бажання пізнати її?

— Прочитайте текст уголос. Читаючи виділені слова, трохи підвищуйте голос.

— Які речення в тексті переважають? Спишіть розповідні речення.

9. Самостійна робота (вправа 288)

— Запишіть за зразком, замінюючи одним словом кожний з поданих виразів.


IV. Підсумок уроку

— Які види речень за метою висловлювання ви знаєте? А за інтонацією? Наведіть приклади.

— Що таке корінь слова? Які слова є спорідненими? Наведіть приклади.

— Доберіть спільнокореневі слова до слова гриб.


V. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 290.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити