РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 14

Тема. Звертання. Практичне засвоєння різних форм звертання. Складання діалогу за поданими запитаннями


Мета: збагатити словниковий запас учнів словами ввічливості та формами ввічливого звертання; учити використовувати їх у власному мовленні; розвивати усне й писемне мовлення учнів; виховувати доброзичливе та шанобливе ставлення до оточуючих.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 65)

Перевірка — індивідуальне опитування.

Додаткові питання

— Які види мовлення ви знаєте?

— Які види діяльності належать до усного мовлення? А до писемного?

— Назвіть правила культури мовлення.

— А чому їх необхідно дотримуватися?

2. Хвилинка чистопису

Сп бі би спасибі

Перевірка — взаємоперевірка за зразком на с. 33.

— Що ви можете розповісти про слово спасибі?

— А які ще слова ввічливості ви знаєте?

— Для чого потрібні слова ввічливості у мовленні?


III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні ознайомимось зі звертанням, будемо вчитися будувати діалоги, вживати у мовленні слова ввічливості.


IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Колективне виконання вправи 66

Завдання 1, 2 опрацювати колективно, звернути увагу на інтонування речень.

Завдання 3, 4 опрацювати самостійно після обговорення. Перевірка — фронтальне опитування.

— До кого звертаються у вірші?

— А як ви це зрозуміли?

— Слова зайчику, зайчику є звертанням. Зверніть увагу, як виділяються звертання на письмі.

— А як ви використовуєте звертання?

— Усно складіть речення зі звертанням до свого товариша.

2. Робота з підручником (вправа 67)

Завдання 1, 2, 5 виконати усно.

Завдання 3, 4 виконати колективно коментовано.

— Назвіть слова, які є звертаннями у цій казці.


V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Розвиток діалогічного мовлення (вправа 68)

— Які слова ввічливості використані в діалозі?

— А що таке діалог?

— Діалог — це розмова двох або декількох осіб. Зверніть увагу на оформлення діалогу на письмі.

— Як виділяються слова співрозмовників?

— Виберіть тільки слова Юрка.

— А чого не вистачає цьому діалогу? (Слів вітання на початку розмови)

— З яких слів потрібно було її розпочати? Введіть їх у діалог.

— Прочитайте парою виправлений діалог.

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

— Удома ви продовжите подорож зоопарком за допомогою вправи 70. Прочитайте завдання до вправи.

— Як ви опишете слона? На що звернете увагу?

— З якого слова почнете записувати слова в алфавітному порядку? Чому?

3. Робота в парах (вправа 69)

За бажанням декілька пар можуть отримати складені діалоги.

— Чи дотримувались наші товариші правил складання діалогу?

— Які слова ввічливості вони використали?

— А які звертання ви почули?


VI. Підсумок уроку

— Розкажіть, що ви навчилися робити на уроці.

— З якими правилами культури мовлення ми сьогодні ознайомились?

— А як оформлюють діалог на письмі?

— Що таке звертання? Складіть із ним речення.


VII. Домашнє завдання

Вправа 70.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити