РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 21

Тема. Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Доповнення основної частини тексту


Мета: ознайомити дітей з будовою тексту, формувати поняття зачин, основна частина, кінцівка; вчити знаходити частини тексту, виділяти абзаци, складати й записувати текст із дотриманням абзаців; розвивати логічне мислення учнів; виховувати культуру мовлення (усного й писемного).

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 95)

Учитель просить учнів пригадати інші прислів’я про книгу, пояснити, що вони значать.

Із загадками учитель пропонує попрацювати фронтально.

2. Робота з дошкою

— Прочитайте текст. Чи все в ньому правильно?

А каченята вмить зникли. Вони припали до землі. Стара качка знялася на крила. Вона кинулася до хижака.

Раптом із-за чагарнику виринув яструб.

— Як би ви змінили текст? Чому?


III. Повідомлення теми й мети уроку

— На сьогоднішньому уроці ми дізнаємось, з яких частин складається текст.


IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Самостійне ознайомлення з правилом

— Прочитайте правило на с. 47.

— З яких частин складається текст?

— Знайдіть у тексті на дошці зачин (основну частину, кінцівку).

— У чому полягає неправильність побудови тексту?

— А що таке абзац?

2. Колективна робота (вправа 96)

— Поспостерігайте за абзацами у тексті. Скільки їх?

— Як ви думаєте, чому саме три частини?

— Прочитайте зачин.

— Знайдіть і прочитайте кінцівку.

— Як називається частина між зачином і кінцівкою?

Завдання 2 опрацювати усно, а завдання 3 — самостійно письмово. Перевірка — індивідуальне опитування.

3. Фізкультхвилинка


V. Закріплення та систематизація знань

1. Хвилинка чистопису

Бб б Бережіть ліс!

— Усно розділіть для переносу слово бережіть.

— Чому не можна перенести слово ліс?

— А чому необхідно берегти ліс?

2. Усне колективне виконання вправи 97

Завдання 1, 2, 3 опрацювати колективно.

— Як ви думаєте, чому в цьому тексті не три абзаци?

— Основну частину, якщо вона велика, для легкості сприйняття розділяють на абзаци. Тому кількість абзаців у тексті може бути більше трьох.

Завдання 4 запропонувати опрацювати самостійно.

— Хто хоче внести свої доповнення?

3. Самостійна робота (вправа 98)

Перевірка — індивідуальне опитування.

Додаткові питання

— З яких частин складається текст?

— Як записується кожна частина?

— Чи завжди в тексті буває три абзаци? Чому?


VI. Підсумок уроку

— Розкажіть, що нового ви сьогодні дізналися.

— Що таке абзац?

— Як називається початок тексту?

— Де може «ховатися» основна думка тексту?


VII. Домашнє завдання

Правило на с. 47, вправа 99.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити