РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 27

Тема. Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні


Мета: закріплювати знання дітей про речення як групу слів, що виражають закінчену думку; ознайомити учнів із другою ознакою речення — зв’язком слів у середині речення; вчити правильно інтонувати речення й записувати їх; виховувати вміння бачити красу природи.

Обладнання: картки із текстом до уроку 25.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 120)

Діти зачитують виписані речення, доводять, що це саме речення.

— Поясніть добір речень до завдання 3.

— Чи можуть речення складатися з одного слова?

— Яку ознаку речення ви знаєте?

2. Хвилинка чистопису

У З Дз дзвінок

— Доберіть слова з цими літерами на початку. (Ужгород, Урал, Улянка, Звенигород, Закарпаття, Зіна, Захарко...)

— Складіть речення з одним із цих слів. Запишіть його.

3. Усна колективна робота (вправа 122)

— Як ви вважаєте, чому перша група слів не є реченням?


III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні ми познайомимося з другою ознакою речення, без якої речення не було б реченням.


IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Продовження роботи над вправою 122

Учитель пропонує учням записати в зошит речення з цієї вправи і разом провести роботу зі встановлення зв’язку слів у реченні за допомогою питань.Потім учитель пропонує провести самостійно аналогічну роботу з першою групою слів.

— Як ви думаєте, чому вам це не вдалося?

— Про що це свідчить? (Про те, що слова не зв’язані між собою.)

— Чи можна таку групу слів назвати реченням?

— Прочитайте і запам’ятайте правило на с. 61.

2. Письмова коментована робота (вправа 123)

— Для чого ми змінювали слова в дужках? (Щоб зв’язати їх з іншими словами)

— За якими ознаками можна визначити, що ці групи слів є реченнями?


V. Закріплення та систематизація знань

1. Самостійна робота (вправа 124)

— Поясніть, чому саме так ви з’єднали ці слова.

— Чому не можна поєднати, наприклад, грається дерева?

— А чи можна сказати обкопувати дерев? Чому?

— Як зв’язуються слова в парах і реченнях?

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

— Уміння зв’язувати слова в реченні знадобиться вам при виконанні вправи 125 удома.

— Що треба зробити, щоб утворити речення?

— Удома запишете складені речення. Спробуйте усно встановити зв’язки між словами в реченнях.

— Яке ще завдання вам треба буде зробити?

3. Самостійна робота (вправа 121)

Перевірка — фронтальне опитування.

— Як довести, що кожна група слів, виділена вами, є реченням?

— Які ознаки має речення?

— Як виділяється речення в усному мовленні? А на письмі?


VI. Підсумок уроку

Робота з текстом до уроку 25.

— Виділіть речення, починаючи його записувати з великої літери. У кінці кожного ставте крапку.

— Усно встановіть зв’язок слів у першому (останньому) реченні.

— За якими ознаками можна впізнати речення?


VII. Домашнє завдання

Правило на с. 61, вправа 125.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити