РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 28

Тема. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень. Складання розповідних речень


Мета: розширити уявлення учнів про речення; розпочати ознайомлення з типами речень за метою висловлювання; ознайомити учнів з розповідними реченнями, їх характерними ознаками, оформленням на письмі; розвивати вміння визначати розповідні речення в мовленні, правильно записувати їх за інтонаційними ознаками; виховувати любов і небайдуже ставлення до природи.

Обладнання: тлумачні словники.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 125)

— Які характерні ознаки речення?

— Установіть зв’язки між словами в реченнях.

2. Хвилинка чистопису

же сьо ять восени

— Запишіть речення і поставте відповідний розділовий знак у кінці.

Восени у лісі дуже красиво (.?!)

Яка сьогодні погода (.?!)

Синку, прибери на столі (.?!)

— Зверніть увагу на те, що у нас вийшли різні за інтонацією речення. Які ж із них правильні?

— Доведіть це.


III. Повідомлення теми та мети уроку

— Сьогодні ми розпочнемо ознайомлення з різними типами речень. Також будемо вчитися правильно їх інтонувати та передавати цю інтонацію розділовими знаками в кінці речень.


IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Колективна робота (вправа 126)

Як висновок — ознайомлення з правилом на с. 62.

2. Робота в парах (вправа 127)

Перевірка — опитування пари.

— Який висновок ви зробили зі своїх спостережень?

— Порівняйте його з правилом на с. 63.

— Розкажіть усе, що ви дізналися про розповідне речення.

3. Фізкультхвилинка


V. Закріплення та систематизація знань

1. Самостійна робота (вправа 128)

Перевірка: 1, 2, 3 завдання — індивідуальне опитування.

— Доведіть, що складені вами речення розповідні.

2. Робота зі словниковими словами

— Прочитайте слова в рамочці на с. 63.

— Учні з першого ряду знайдуть у тлумачному словнику значення слова лан, із другого — нива, а з третього — поле.

Заслухати відповіді представників кожного ряду.

— Що цікавого в цих словах?

— Запишіть їх по пам’яті. Звірте написане зі зразком.

— Яке з цих слів відрізняється від інших двох? Чим саме?

— Усно з кожним зі слів складіть розповідне речення.

— Змініть інтонацію так, щоб на письмі у кінці речення потрібно було поставити знак оклику.

Потім учитель пропонує учням виконати письмово завдання 4 вправи 128.

— Доведіть, що складені речення є розповідними.

— Які розділові знаки ви поставили в кінці речення?

3. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

— Так само про осінь буде розповідати текст із вправи 129, який ви складете вдома.

— У якому порядку необхідно розставити речення? Чому саме в такому? (Берізка — вона, клен — він. Необхідно, щоб було зрозуміло, про що розповідає наступне речення.)

— Чим схожі речення в цьому тексті?


VI. Підсумок уроку

— Виберіть розповідні речення. Поясніть розділові знаки до них.

Восени ліс вабить своєю красою (.?!)

Який чудовий сьогодні день (.?!)

Діти, погляньте ось на це багряне листя (.?!)

— З яким типом речень ми сьогодні ознайомились?


VII. Домашнє завдання

Правила на с. 62, 63, вправа 129.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити