РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 29

Тема. Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях. Складання діалогу на тему «У бібліотеці»


Мета: продовжувати знайомити з типами речень за метою висловлювання; знайомити з питальними реченнями, їх оформленням інтонаційно і на письмі; розвивати комунікативні вміння дітей, уміння складати діалоги; виховувати інтерес до вивчення мови.

Обладнання: малюнок дятла.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 129)

— Поясніть, чому ви саме так записали речення.

— Чим схожі між собою всі речення тексту?

2. Складання опори Розповідне речення

1) Воно ...

2) У кінці ...

3) Може передавати ..., і тоді в кінці ...

3. Вибіркова робота

— Виберіть розповідне речення. Поясніть свій вибір.

На квітку сів барвистий метелик

Де мої черевики

— А чи можна назвати розповідним друге речення? Чому?


III. Повідомлення теми й мети уроку

— На цьому уроці ми ознайомимося з новим типом речень, дізнаємось, як його правильно інтонувати й передавати це на письмі.


IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Колективна робота (вправа 130)

Завдання 1, 2 опрацювати колективно.

Завдання 3 запропонувати виконати самостійно.

— Чи схожі названі вами речення?

— Як би ви їх назвали?

— Прочитайте правило на с. 65.

— З якими реченнями ми будемо сьогодні працювати?

— За якими ознаками їх можна впізнати?

2. Самостійна робота (вправа 141)

Перевірка — фронтальне опитування.

Учитель звертає увагу дітей на правильне інтонування питальних речень.

3. Фізкультхвилинка


V. Закріплення та систематизація знань

1. Робота в парах (вправа 132)

За бажанням декілька пар озвучують свої діалоги. Учитель звертає увагу на використання в діалозі слів ввічливості.

2. Робота з логічними наголосами в питальних реченнях (вправа 133)

— Які типи речень є у вправі?

— Запишіть каліграфічно питальні слова, наведені на с. 65.

— Які ще питальні слова були використані у вправі?

3. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

На дошці — запис:

Діти принесли їжачка в живий куточок.

— Складіть питання

Хто _______________________________________?

Куди ______________________________________?

— Як ви поставите логічний наголос у реченні, щоб воно було відповіддю саме на це питання?

— Аналогічно ви продовжите роботу за вправою 134 вдома.

4. Робота зі словниковим словом Учитель виставляє малюнок дятла.

— Хто це? Що ви про нього знаєте?

— На що треба звернути увагу в написанні цього слова?

— Запишіть це слово, поставте наголос і складіть звукову модель.

— Складіть про дятла розповідне чи питальне речення.

— Як ці речення відрізнити одне від одного?


VI. Підсумок уроку

— Складіть розповідне речення. Доведіть.

— Складіть питальне речення. Доведіть.

— Які питальні слова ви знаєте?

— Складіть із ними кілька запитань до речення:

Маленька Марійка читала цікаву казку.


VII. Домашнє завдання

Правило на с. 65, вправа 13.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити