РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 39

Тема. Встановлення зв’язку слів у реченні. Поширення речення


Мета: закріплювати знання учнів про члени речення, зв’язок слів у реченні; вчити поширювати речення й розвивати вміння дітей, набуті під час вивчення теми «Речення»; виховувати інтерес до рідної мови, любов до природи.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 175)

Перевірка — індивідуальне опитування.

2. Колективна робота (вправа 176)

— Вивчаючи тему «Речення», ми навчилися складати речення зі слів, встановлювати між ними зв’язки, визначати члени речення.


III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні ми будемо вчитися поширювати речення. Крім того, ми повторимо все, що вивчили про речення, оскільки будемо готуватися до контрольної роботи.


IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Колективне спостереження (вправа 177)

— Що значить поширити речення?

— Усно встановіть зв’язки у третьому реченні.

2. Самостійна робота (вправа 178)

Додаткове завдання

— Підкресліть члени речення у другому реченні.

— Усно встановіть зв’язки між словами у першому реченні.

3. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання


V. Закріплення та систематизація знань

1. Гра «Я — тобі, ти — мені»

Учитель пропонує дітям закінчити подані ним речення (за завданнями для повторення на с. 85).

2. Робота в парах (вправа 180)

Перевірка — тестування пари.

Додаткові питання

1) Чим схожі між собою всі речення тексту? (Усі — розповідні.)

2) Складіть питальні речення до цього тексту.

3) З реченнями якого типу за метою висловлювання ми не зустрілися у цьому тексті?

4) Поширте перше (останнє) речення усно.

3. Усна колективна робота (вправа 181)

4. Самостійна робота (вправа 181)

— Виберіть спонукальні речення із вправи.

— Поясніть вживання розділових знаків у кінці розповідних, питальних та спонукальних речень.

— Які звертання використано у спонукальних реченнях?


VI. Підсумок уроку

— Що значить «поширити речення»?

— Чим відрізняється речення від групи слів? Наведіть приклади.

— Складіть речення за схемою:__

Встановіть зв’язки між членами речення.


VII. Домашнє завдання

Вправа 179, повторити правила на с. 59, 61, 62, 63, 65, 70, 71; опорну таблицю на с. 76.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити