РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 58

Тема. Зв’язок прикметників з іменниками в реченні. Складання діалогу. Доповнення тексту. Вимова й правопис слова ґудзик


Мета: вчити встановлювати зв’язки між прикметниками та іменниками в реченні; закріплювати вміння ставити питання до слів — ознак предметів; збагачувати словниковий запас учнів; формувати вміння вести діалог в уявній ситуації; виховувати толерантність у співпраці.

Обладнання: предметні малюнки снігура, сніговика, ґудзика; сюжетні малюнки «У бібліотеці», «У магазині».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 256)

— Яких же кольорів не назвав хлопчик?

— Прочитайте, як ви записали назви всіх кольорів веселки за алфавітом.

— Як іще називають оранжевий колір? (Жовтогарячий, помаранчевий)

— Які речення ви склали зі словом лічити? А зі словом рахувати?

2. Хвилинка чистопису

ур овик овий сніг

— Доберіть із даними буквосполученнями такі слова, щоб вони всі починалися частиною сніг-. (Снігур, сніговик, сніговий)

— Поставте запитання до кожного слова. Яке з них є ознакою предмета?

— Підберіть слова — ознаки предметів до інших слів. (Снігур (який?) червоногрудий; сніговик (який?) смішний)


III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні ми з’ясуємо, з якими словами в реченні зв’язані слова-ознаки, на які питання вони відповідають. Також будемо вчитися складати діалоги.


IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Самостійна робота (вправа 257)

— Прочитайте. Порівняйте зміст цього тексту з текстом домашньої вправи. Про які пори року в них йдеться?

— Розкажіть про ознаки цих пір року.

— Випишіть назви предметів та зв’язані з ними назви ознак. Запишіть за зразком.

2. Колективна робота (вправа 258)

— Прочитайте текст. Визначте, скільки в ньому абзаців.

— Про що говориться в кожному абзаці?

— За зразком попередньої вправи випишіть назви предметів та зв’язані з ними назви ознак.

— Знайдіть у тексті слова, які вказують на різні пори доби. (Ніч, звечора, опівночі, вранці)

— Доберіть до них слова, протилежні за значенням. (День, зранку, опівдні, увечері)

3. Словникова робота (вправа 259)

— Доберіть назви ознак до назв предметів.

— Поставте питання від назв предметів до назв ознак.

— Чого серед названих предметів не вистачає, щоб пришити ґудзик? А який — зайвий?

— Прочитайте в рамці слово ґудзик. Запишіть його. Позначте наголос. Вимовте звуки і назвіть букви.

Поділіть слово для переносу. Яке правило при цьому слід пам’ятати?

4. Фізкультхвилинка


V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Доповнення тексту (вправа 260)

— Доповніть текст, замінюючи малюнок словами. Дайте імена хлопчикові й дівчинці. Прочитайте текст.

— Прочитайте діалог за особами. Спишіть слова ввічливості. Зверніть увагу, як дівчинка відповіла на подяку хлопчика.

— Розкажіть одне одному, що люди одягають, а що — взувають.

2. Складання діалогу (за сюжетним малюнком)

— Удвох оберіть ситуацію, учасниками якої ви б хотіли бути. Уявіть себе в магазині чи бібліотеці. Визначте дійових осіб і розділіть ролі. Культурно ведіть розмову!


VI. Підсумок уроку

— З якими словами в реченні зв’язані слова-ознаки?

— На які питання відповідають? Наведіть приклади.

— Послухаймо кілька складених вами діалогів.

— Як поділити для переносу слово ґудзик?


VII. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 261.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити